banner501X102   N2-top-black   contact5-edit
banner-n1n290957 banner-course120356

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง  โดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น

 

**ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้เรียนบางส่วนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์  >>สมัครเรียน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน- มิถุนายน 2558  >>แจ้งโอนเงิน  

 

student180258

 

jlpt-998-banner20022015

 

course-writen_2015


 

course-adverb2015 course-multi_2015 course-translate2015 course-talk2015 course-hard2015

study-app1

 

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3 คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น และคอร์สคันจิHard Core  เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม   จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click


complete-L blank10 complete-R-sep-nov2557

 

saithong

 

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานี 

 

 

 

    

parnchat

 

คุณ ปานชาติ มิตรกูล

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)

  


panchuta

 

คุณ ปานชุตา ปานพรหม

นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

พนักงานบริษัท Siam Kito Co., Ltd.

 

 

 


  

pakpao__kitthipong

 

คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค

นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

โปรแกรมเมอร์

 

 


  

rungrod57

 

คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล

นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวช

 


        

new_passara_tepbun

 

คุณ ภัสรา เทพบุญ

นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

พนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.

 


passN1-feb42

des1

passN1-dec15

passN2-dec14

passN2-dec15

passN3-dec14

passN4-dec14
mixajbanknew29

 

slideshow8pic

 

complete-L-apr-jun2557 blank10 complete-R-apr-jun2557

 

 

Chutirat

 

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น 

 

    

Wilailak

 

คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd 

  


ailada

 

คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน

นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  

Rattan

 

คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์

นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

Secretary for Administration

 

  

Onamol

 

คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล

นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


        

Patlapa

 

คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

n1_pass_2014_new

des1

n1_pass_2014_new

n2_pass_2014_new

n2_pass_2014_new

n3_pass_2014_new

n4_pass_2014_new 

complete-L-apr-jun2556 blank10 complete-R-apr-jun2556

 

eakarin_N1

 

คุณ เอกรินทร์   โฮ ระดับN1

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


  


sudarat_N2

 

คุณ สุดารัตน์   อินทร์ช่วย ระดับN2

ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter  


kanokpol_N2

 

คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์ ระดับN2

วิศวกร Design
บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

 

    

wanwimon_N2_ajarnbank

 

คุณ วรรณวิมล   ขำพวง  ระดับN2

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

 

  


jariya_N3

 

คุณ จริยา เผ่าพันธ์ ระดับ N3

ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines
        


pan_N4

 

คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร  ระดับN4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย2013-123

des1

2013-223

2013-224

2013-225

2013-334

2013-443 

complete-L-sep-nov2555 blank10 complete-R-sep-nov2555

 

111111

 

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช ระดับN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd

  


DSC019261

 

คุณ นันทวดี  ลิ้มทวีวัฒน์ ระดับN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น


 

  

DSC01954

 

คุณ อโนชัน  ชาลีวัฒน์ ระดับN2

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 

    

 

คุณ จิรายุตระการพฤกษ์ ระดับN3

อาชีพ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

  

 

คุณ รัชฏาโอกาวา ระดับ N2

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation

        

Untitled-2

 

คุณ นิชนันท์ มาสตูล ระดับN2

อาชีพ สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด


2012-1new

des1

2012-1new1

2012-2new

2012-3new

2012-2new2

2012-2new3 

complete-L-janmar2556 blank10 complete-R-janmar2556

 

Untitled-1

 

คุณพรกมล ชื่นสงวน(พลอย) 

นักเรียนชั้นม.6 เอกศิลปิภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 sirarom

 

คุณสิรารมย์ จึงโสภณวิทวัส (มินท์) 
 

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

 

  


lakkana

 

คุณลัคณา ดีจำเนียรสกุล (ผึ้ง) 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สอบระดับ N1ผ่านแล้ว)

 

    

 

 

wisan

 

คุณวิศัลย์ เจดีย์ (นํ้าหมึก) 

ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬา
ข้าราชการกองการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม
(อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

  

jittipong

 

คุณ กิตติพงศ์ รงค์สวัสดิ์ (ฮวก) 

วิศวกร


        

krommet

คุณคมเมธ วงศ์วสุ (แม็กซ์)  

ป.ตรี ,ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


N3-201412

des1

N2-201412

N1-201411

N2-201413

N3-201413

N2-2014123เฉลยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ปี 2006

2level2006

 

รหัสสินค้า : 2Level2006
ราคา : 390 บาท
จัดทำโดย : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K (Basic and Advance Nippon Knowledge) อาจารย์แบงค์
รุ่น : 2Level2006
ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ : เพื่อให้เห็นถึงข้อสอบเก่า ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ออกในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 ปี 2006 ว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร รวมไปถึงสามารถอ่านคำอธิบาย และคำแปลต่างๆเป็นภาษาไทย ทำให้พร้อมและเป็นประโยชน์ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งต่อไปมากขึ้น

 

bottom-blue

 

เฉลยข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ปี 2006

 

     !!! มาถึงจนได้นะครับ กับข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2 ปี 2006 ที่ทุกๆคนรอคอย ซึ่งอาจารย์ได้เฉลยละเอียด พร้อมคําอธิบายอย่างเข้าใจง่าย มาให้ทุกๆคนได้อ่านกันแล้วนะครับ สําหรับคนที่ตั้งใจจะสอบระดับ2ในปีนี้แล้วละก็ เป็นการเตรียมตัวอย่างดีมากๆ เลยนะครับ


    ระดับสอง ถือเป็นจุดหมายของใครหลายๆคนนะครับ เพราะถ้าได้ระดับนี้สามารถไปถึงอาชีพ ล่าม นักแปล อาจารย์ หรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นได้มากมาย หนังสือเล่ม นี้ จึงเป็นหนังสือที่ให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น ลองฝึกทําข้อสอบ และเรียนรู้คําตอบที่ถูกต้อง จากเฉลยละเอียด ที่อาจารย์ทําเอาไว้อย่างเข้าใจง่าย และรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ผู้เรียนสอบได้ไว้ในเล่มนะครับ


รายละเอียด

     日本語能力試験2級問題 2006年 (CD PLUS) (ข้อสอบวัดระดับ2ภาษาญี่ปุ่นปี2006+CD+เฉลยละเอียด

     ***พิเศษเพื่อที่ทําให้สอบได้ มากขึ้นกับ รวมคันจิทุกตัวที่ออกข้อสอบในระดับ2 และอัดแน่นด้วยสถิติไวยากรณ์ระดับสองที่เคยออกข้อสอบ ท้ายเล่ม


รายละเอียด ข้อสอบวัดระดับ2ภาษาญี่ปุ่นปี 2006 ใน1เล่มจะประกอบไปด้วยข้อสอบหลัก3Part

 คือ Part 文字&語彙(คันจิและคําศัพท์) 100 คะแนน

     Part 聴解(การฟัง)100 คะแนน ใน Partนี้จะมีCD ซึ่งเป็นข้อสอบการฟังประกอบให้ด้วย

     Part 読解&文法(ไวยากรณ์)200 คะแนน ในPartนี้จะมีเฉลยละเอียดในข้อที่ยากให้ด้วยนะครับ **

 ในตําราจะประกอบไปด้วยเฉลย อย่างละเอียดซึ่งอาจารย์จะเฉลยเอาไว้แบบที่เข้าใจง่ายๆ เพื่อที่หากใครสงสัยในข้อไหนหรือทําไม่ได้ในข้อไหน ก็สามารถมาอ่านที่อาจารย์เฉลยเอาไว้แล้วก็จะเข้าใจครับ

     ***พิเศษท้ายเล่ม เคล็ดลับการอ่าน passage ยาวๆให้เร็ว และวิธีการเดาข้อสอบและการตัดchoiceอย่างมีหลักการ***มีโอกาสถูกมากกว่า50% สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนสมหวังในการสอบนะครับ อาจารย์แบงค์


***พิเศษเพื่อที่ทําให้สอบได้ มากขึ้นกับ รวมคันจิทุกตัวที่ออกข้อสอบในระดับ2 และอัดแน่นด้วยสถิติไวยากรณ์ระดับสองที่เคยออกข้อสอบ ท้ายเล่ม


      อาจารย์ มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนก้าวผ่านจุดสําคัญจุดนี้ไปให้ได้นะครับ เหมือนกับใครหลายๆคนที่มาถึงจุดนี้แล้วท้อแท้ แต่ถ้าหากก้าวไปอย่างเป็นลําดับร่วมกับมีตําราที่เหมาะสมแล้วละก็การที่จะ ก้าวผ่านไปก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ เหมือนกับกลุ่มคนอีกมากมายที่อาจารย์เคยทําให้พวกเขาก้าวผ่านมันมาแล้วนะ ครับ


สุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนทุกคนสมหวังในการสอบนะครับ

อาจารย์แบงค์


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. อาจารย์แบงค์

      Tel : 086-5470327(ฝ่ายสมัครเรียน สอบถามคอร์สเรียน และจองคอร์สเรียน)

      086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ)

      02-2122067(Office ฝ่ายสมัครเรียน ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

      02-2122067 (Fax)

      Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

ในตั้งแต่ปี 2010 นี้ ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่จากเดิม 4 ระดับ (1-4)

 กลายมาเป็น 5 ระดับ (N1-N5) ซึ่ง ก็มีผู้เรียนจำนวนมากที่ได้สอบถามกับอาจารย์ว่า ยังไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมากนัก แนวข้อสอบระบบใหม่จะเป็นอย่างไร ยากขึ้น หรือง่ายลง หลายๆยังคงกังวล เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่นะครับ อาจารย์บอกกับลูกศิษย์เสมอว่า อย่าไปกังวลเกี่ยวกับการสอบระบบใหม่มากนักแน่นอนว่าในการสอบระบบใหม่นั้น รูปแบบโจทย์บางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป เราจึงจะต้องเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปให้ดีที่สุด  แต่ ถึงการสอบจะเปลี่ยนไปยังไง ภาษาญี่ปุ่น ก็ยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิม  หลักการต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหน ถ้าเราแม่นในเนื้อหาจริงๆ ข้อสอบจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราก็ทำได้อยู่ดีนะครับ   

 

         เพื่อให้เราเตริยมพร้อม อาจารย์อาจารย์จึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสอบวัดระดับไว้ดังนี้นะครับ 

 

            ในการสอบระบบใหม่นี้  วัตถุ ประสงค์มีหลายอย่างนะครับ จุดที่เป็นเหตุหลักก็คือ รูปแบบโจทย์ในระบบเก่านั้น ให้ความได้เปรียบกับคนที่มีความสามารถในภาษาจีนมากเกินไป บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ เพราะเราสอบกันที่ประเทศไทย แต่ถ้าไปดูที่ญี่ปุ่นจะพบว่า คนที่มีความสามารถทางด้านคันจิสูงๆ อย่างเช่น คนจีน คนมาเลเซีย คนไต้หวัน ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น จะสอบได้ระดับ 1กัน อย่างมากมาย ซึ่งขัดแย้งกับความสามารถทางการพูดของพวกเขาเป็นอย่างมาก อาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้ บางฟังแล้ว มีความสารถในการพูด อยู่แค่ระดับ 3 หรือ 4 แต่กลับสอบผ่านระดับ 1 หรือ 2 ได้กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจีน เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า เริ่มเรียนได้แค่ ครึ่งปี ก็สามารถสอบผ่านระดับ 2 กัน ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างกับคนไทยอย่างพวกเรา ที่บางคน ใช้ความพยายาม เรียนกันหลายปี ถึงจะสอบผ่านได้ ตรงจุดนี้จึงเป็นจุดหลัก ในการเปลี่ยนแปลง จากระบบเก่า à ระบบ ใหม่ ทำให้ไม่ว่าคนชาติไหน ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ตรงจุดนี้ อาจารย์ถือว่า เป็นข้อได้เปรียบของคนไทยอย่างเราๆ มากกว่าเมื่อก่อนนะครับ   วัตถุประสงค์อื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง การสอบ อย่างเช่น ความยากของข้อสอบระดับ 3 และระดับ 2 ต่างกันมากเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากปัจจุบันที่มี 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ  นอกจากนี้การสอบระบบใหม่ จะให้ความสำคัญกับ ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เน้นทักษะการฟังและการอ่านให้มากขึ้น  ตอนนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ 

 

N1 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 1 ในปัจจุบัน แต่ยากกว่าเล็กน้อย 

N2 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 2 ในปัจจุบัน 

N3 

ระดับที่อยู่ระหว่างระดับ 2 และ 3 ในปัจจุบัน 

N4 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 3 ในปัจจุบัน 

N5 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 4 ในปัจจุบัน 

 

 


     วิชาที่สอบ

     
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

     
読む試験(ข้อสอบเชิงการอ่าน)เป็นการสอบ 文字(คันจิ)&語彙(คำศัพท์)&文法(ไวยากรณ์)และในส่วนของ読解 (การอ่าน)

     
聞く試験(ข้อสอบเชิงการฟัง)เป็นเป็นการสอบ 聴解 ซึ่งก็คือข้อสอบการฟังในการสอบระบบเก่า แต่จะแบ่งออกเป็นลักษณะโจทย์หลายส่วนที่หลากหลายกว่า แล้วแต่ระดับที่เราจะเลือกสอบนะครับ

 

ระดับ 

รายละเอียด 

N1

คันจิ,คำศัพท์ ,ไวยากรณ์ ,การอ่าน
(110
นาที) 

การฟัง
( 60
นาที)

N2

คันจิ,คำศัพท์ ,ไวยากรณ์ ,การอ่าน
(105
นาที) 

การฟัง
( 50
นาที)

N3

คันจิ,คำศัพท์
( 30
นาที ) 

ไวยากรณ์ , การอ่าน
( 70
นาที) 

การฟัง
( 40
นาที)

N4

คันจิ,คำศัพท์
( 30
นาที ) 

ไวยากรณ์ , การอ่าน
( 60
นาที) 

การฟัง
( 35
นาที)

N5

คันจิ,คำศัพท์
( 25
นาที ) 

ไวยากรณ์ , การอ่าน
( 50
นาที) 

การฟัง
( 30
นาที)

 

 

     ระบบความเท่าเทียมกันของคะแนน

เนื่องจากการจัดสอบในแต่ละครั้ง  ระดับความยากง่ายของข้อสอบจะไม่เท่ากันทุกครั้งไม่มากก็น้อย  ดังนั้น การสอบรูปแบบใหม่จึงมีการเปลี่ยนแปลงคือ   คะแนนจากการสอบที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันนั้นจะมีการเปรียบเทียบเเบบเดียวกัน ด้วยวิธีที่เรียกว่า ความเท่าเทียมกัน  ด้วยเหตุนั้น ถ้าเป็นการสอบระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ง ก็สามารถนำคะแนนมาเทียบกันได้   การจัดระบบ ความเท่าเทียมกันนี้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบทางภาษาศาสตร์ในระดับสากล

 

      JLPT Can-do list   

ในใบแจ้งผลคะแนนจะมีรายการ  JLPT Can-do บันทึกเป็นตัวอย่างให้ทราบ ผู้ที่สอบผ่านระดับนั้น ๆ มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ละทักษะ ในทางปฏิบัติจริงได้อย่างไรบ้าง  เพื่อให้ผู้สอบและบุคคลทั่วไปที่ดูผลสอบนี้ มีความเข้าใจผลการสอบในแต่ละระดับได้ชัดเจนมากขึ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากระบบเก่า

   

  • เปลี่ยนชื่อเรียกระดับในการสอบเพื่อไม่ให้สับสนกับระบบเก่า โดยขึ้นต้นด้วย N ที่สื่อ ทั้ง New (ความแปลกใหม่)  และ Nihongo (ภาษาญี่ปุ่น)
  • เพิ่มข้อสอบในส่วนของการฟังมากขึ้น  เป็น 1 ใน ของข้อสอบทั้งหมด ( จากเดิมคือ 1 ใน 4 )
  • จะต้องสอบผ่านทุกส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน  ( เช่น  ได้คะแนนรวมทั้งหมดสูง  แต่คะแนนของการฟังไม่ถึงตามเกณฑ์  ก็ถือว่าสอบไม่ผ่าน เป็นต้น )  

หมายเหตุ  เกณฑ์ในการสอบผ่านของแต่ละระดับ จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ระดับที่จะสอบ อย่างเช่น นางสาว A เข้าสอบระดับ 2 ซึ่งมีเกณฑ์ในการผ่านของแต่ละ Part ไว้ที่ 60% ถ้า นางสาว A สอบส่วนใดส่วนหนึ่ง ได้คะแนนต่ำกว่า 60% แม้เพียงส่วนเดียว จะถือว่าสอบไม่ผ่านทันที ถึงแม้ว่านางสาว A จะได้คะแนนในส่วนอื่นๆสูงมากเท่าไรก็ตามนะครับ

  • เพิ่มจำนวนการสอบจากเดิมที่กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม ของทุกปี   และจัดสอบในวันที่เป็นวันอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน 
  • การสอบในรูปแบบใหม่จะไม่มีการนำข้อสอบเก่ามาเผยแพร่ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการสอบ  

 

หมายเหตุ  เนื่องจากรายละเอียดต่างๆของข้อสอบในแต่ละ Part  ,จำนวนข้อ  , ขอบเขตของเนื้อหา รวมถึงเนื้อหาในแต่ละ Partอย่างละเอียด และเนื้อหาสำคัญอื่นๆของการสอบมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้โจทย์ตัวอย่างประกอบเป็นจำนวนมาก  อาจารย์จึงได้รวมรายะเอียดต่างๆเหล่านี้ ลงใน คู่มือ เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่  ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเหล่านี้ได้ จากคู่มือดังกล่าวนี้นะครับ

  

 

รายละเอียด คู่มือเก็งข้อสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ระดับ N1

  เจาะลึก และ วิเคราะห์รายละเอียด  รูปแบบ ของข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 อย่างละเอียด

  อธิบายถึงขอบเขตของเนื้อหาที่จะออกข้อสอบในระบบใหม่ N1 และข้อสอบส่วนต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างละเอียด 

  เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 ทุก Part โดยอ้างอิงจากแนวข้อสอบจริง และรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อจะเหมือนรูปแบบข้อสอบจริงทุกอย่าง

   ตัวอย่างข้อสอบใน Part การฟัง + CD Part การฟัง จากแนวข้อสอบการฟังในระบบใหม่ พร้อมเฉลยละเอียด Script การฟัง

 รวมชุดคําศัพท์ Part การฟังที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ทําให้ทําข้อสอบการฟังได้ง่ายขึ้น

  พิเศษท้ายเล่ม กับตะลุยโจทย์ Part การอ่าน รวม passgae จากข้อสอบมากมาย เพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบในระบบใหม่ พร้อมทั้งเฉลย passage อย่างละเอียด พร้อมแปลภาษาไทย 

  อธิบายถึงเกณฑ์ในการคิดคะแนนและการสอบระดับผ่าน รวมถึง การแจ้งคะแนน เป็นเกรด A,B,C

  เทคนิคการทำข้อสอบระบบใหม่ N1 ให้ผ่าน

 พิเศษ ท้ายเล่ม กับแบบฝึกหัดท้ายเล่มชุดที่1-ขุดที่7 ที่อาจารย์ได้รวบรวมคําศัพท์และคันจิที่ออกข้อสอบบ่อยๆและต้องรู้ก่อนไปสอบ ระดับ N1 เอาไว้ พร้อมเฉลยคําศัพท์แบบฝึกหัดท้ายเล่มเป็นภาษาไทย ในตั้งแต่ปี 2010 นี้ ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่จากเดิม 4 ระดับ (1-4)

 กลายมาเป็น 5 ระดับ (N1-N5) ซึ่ง ก็มีผู้เรียนจำนวนมากที่ได้สอบถามกับอาจารย์ว่า ยังไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมากนัก แนวข้อสอบระบบใหม่จะเป็นอย่างไร ยากขึ้น หรือง่ายลง หลายๆยังคงกังวล เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่นะครับ อาจารย์บอกกับลูกศิษย์เสมอว่า อย่าไปกังวลเกี่ยวกับการสอบระบบใหม่มากนักแน่นอนว่าในการสอบระบบใหม่นั้น รูปแบบโจทย์บางอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป เราจึงจะต้องเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปให้ดีที่สุด  แต่ ถึงการสอบจะเปลี่ยนไปยังไง ภาษาญี่ปุ่น ก็ยังคงเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิม  หลักการต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหน ถ้าเราแม่นในเนื้อหาจริงๆ ข้อสอบจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราก็ทำได้อยู่ดีนะครับ   

 

         เพื่อให้เราเตริยมพร้อม อาจารย์อาจารย์จึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสอบวัดระดับไว้ดังนี้นะครับ 

 

            ในการสอบระบบใหม่นี้  วัตถุ ประสงค์มีหลายอย่างนะครับ จุดที่เป็นเหตุหลักก็คือ รูปแบบโจทย์ในระบบเก่านั้น ให้ความได้เปรียบกับคนที่มีความสามารถในภาษาจีนมากเกินไป บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้ เพราะเราสอบกันที่ประเทศไทย แต่ถ้าไปดูที่ญี่ปุ่นจะพบว่า คนที่มีความสามารถทางด้านคันจิสูงๆ อย่างเช่น คนจีน คนมาเลเซีย คนไต้หวัน ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น จะสอบได้ระดับ 1กัน อย่างมากมาย ซึ่งขัดแย้งกับความสามารถทางการพูดของพวกเขาเป็นอย่างมาก อาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้ บางฟังแล้ว มีความสารถในการพูด อยู่แค่ระดับ 3 หรือ 4 แต่กลับสอบผ่านระดับ 1 หรือ 2 ได้กันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจีน เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า เริ่มเรียนได้แค่ ครึ่งปี ก็สามารถสอบผ่านระดับ 2 กัน ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างกับคนไทยอย่างพวกเรา ที่บางคน ใช้ความพยายาม เรียนกันหลายปี ถึงจะสอบผ่านได้ ตรงจุดนี้จึงเป็นจุดหลัก ในการเปลี่ยนแปลง จากระบบเก่า à ระบบ ใหม่ ทำให้ไม่ว่าคนชาติไหน ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ตรงจุดนี้ อาจารย์ถือว่า เป็นข้อได้เปรียบของคนไทยอย่างเราๆ มากกว่าเมื่อก่อนนะครับ   วัตถุประสงค์อื่นๆ ในการเปลี่ยนแปลง การสอบ อย่างเช่น ความยากของข้อสอบระดับ 3 และระดับ 2 ต่างกันมากเป็นพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการสอบจากปัจจุบันที่มี 4 ระดับ เป็น 5 ระดับ  นอกจากนี้การสอบระบบใหม่ จะให้ความสำคัญกับ ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เน้นทักษะการฟังและการอ่านให้มากขึ้น  ตอนนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ 

 

N1 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 1 ในปัจจุบัน แต่ยากกว่าเล็กน้อย 

N2 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 2 ในปัจจุบัน 

N3 

ระดับที่อยู่ระหว่างระดับ 2 และ 3 ในปัจจุบัน 

N4 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 3 ในปัจจุบัน 

N5 

ระดับที่ใกล้เคียงกับระดับ 4 ในปัจจุบัน 

 

 

     วิชาที่สอบ

     
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

     
読む試験(ข้อสอบเชิงการอ่าน)เป็นการสอบ 文字(คันจิ)&語彙(คำศัพท์)&文法(ไวยากรณ์)และในส่วนของ読解 (การอ่าน)

     
聞く試験(ข้อสอบเชิงการฟัง)เป็นเป็นการสอบ 聴解 ซึ่งก็คือข้อสอบการฟังในการสอบระบบเก่า แต่จะแบ่งออกเป็นลักษณะโจทย์หลายส่วนที่หลากหลายกว่า แล้วแต่ระดับที่เราจะเลือกสอบนะครับ

 

ระดับ 

รายละเอียด 

N1

คันจิ,คำศัพท์ ,ไวยากรณ์ ,การอ่าน
(110
นาที) 

การฟัง
( 60
นาที)

N2

คันจิ,คำศัพท์ ,ไวยากรณ์ ,การอ่าน
(105
นาที) 

การฟัง
( 50
นาที)

N3

คันจิ,คำศัพท์
( 30
นาที ) 

ไวยากรณ์ , การอ่าน
( 70
นาที) 

การฟัง
( 40
นาที)

N4

คันจิ,คำศัพท์
( 30
นาที ) 

ไวยากรณ์ , การอ่าน
( 60
นาที) 

การฟัง
( 35
นาที)

N5

คันจิ,คำศัพท์
( 25
นาที ) 

ไวยากรณ์ , การอ่าน
( 50
นาที) 

การฟัง
( 30
นาที)

 

 

     ระบบความเท่าเทียมกันของคะแนน

เนื่องจากการจัดสอบในแต่ละครั้ง  ระดับความยากง่ายของข้อสอบจะไม่เท่ากันทุกครั้งไม่มากก็น้อย  ดังนั้น การสอบรูปแบบใหม่จึงมีการเปลี่ยนแปลงคือ   คะแนนจากการสอบที่ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกันนั้นจะมีการเปรียบเทียบเเบบเดียวกัน ด้วยวิธีที่เรียกว่า ความเท่าเทียมกัน  ด้วยเหตุนั้น ถ้าเป็นการสอบระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะสอบกี่ครั้ง ก็สามารถนำคะแนนมาเทียบกันได้   การจัดระบบ ความเท่าเทียมกันนี้ ใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบทางภาษาศาสตร์ในระดับสากล

 

      JLPT Can-do list   

ในใบแจ้งผลคะแนนจะมีรายการ  JLPT Can-do บันทึกเป็นตัวอย่างให้ทราบ ผู้ที่สอบผ่านระดับนั้น ๆ มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ละทักษะ ในทางปฏิบัติจริงได้อย่างไรบ้าง  เพื่อให้ผู้สอบและบุคคลทั่วไปที่ดูผลสอบนี้ มีความเข้าใจผลการสอบในแต่ละระดับได้ชัดเจนมากขึ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากระบบเก่า

   

  • เปลี่ยนชื่อเรียกระดับในการสอบเพื่อไม่ให้สับสนกับระบบเก่า โดยขึ้นต้นด้วย N ที่สื่อ ทั้ง New (ความแปลกใหม่)  และ Nihongo (ภาษาญี่ปุ่น)
  • เพิ่มข้อสอบในส่วนของการฟังมากขึ้น  เป็น 1 ใน ของข้อสอบทั้งหมด ( จากเดิมคือ 1 ใน 4 )
  • จะต้องสอบผ่านทุกส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน  ( เช่น  ได้คะแนนรวมทั้งหมดสูง  แต่คะแนนของการฟังไม่ถึงตามเกณฑ์  ก็ถือว่าสอบไม่ผ่าน เป็นต้น )  

หมายเหตุ  เกณฑ์ในการสอบผ่านของแต่ละระดับ จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ระดับที่จะสอบ อย่างเช่น นางสาว A เข้าสอบระดับ 2 ซึ่งมีเกณฑ์ในการผ่านของแต่ละ Part ไว้ที่ 60% ถ้า นางสาว A สอบส่วนใดส่วนหนึ่ง ได้คะแนนต่ำกว่า 60% แม้เพียงส่วนเดียว จะถือว่าสอบไม่ผ่านทันที ถึงแม้ว่านางสาว A จะได้คะแนนในส่วนอื่นๆสูงมากเท่าไรก็ตามนะครับ

  • เพิ่มจำนวนการสอบจากเดิมที่กำหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง คือในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม ของทุกปี   และจัดสอบในวันที่เป็นวันอาทิตย์แรกของทุกๆเดือน 
  • การสอบในรูปแบบใหม่จะไม่มีการนำข้อสอบเก่ามาเผยแพร่ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการสอบ  

 

หมายเหตุ  เนื่องจากรายละเอียดต่างๆของข้อสอบในแต่ละ Part  ,จำนวนข้อ  , ขอบเขตของเนื้อหา รวมถึงเนื้อหาในแต่ละ Partอย่างละเอียด และเนื้อหาสำคัญอื่นๆของการสอบมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้โจทย์ตัวอย่างประกอบเป็นจำนวนมาก  อาจารย์จึงได้รวมรายะเอียดต่างๆเหล่านี้ ลงใน คู่มือ เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่  ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเหล่านี้ได้ จากคู่มือดังกล่าวนี้นะครับ

  

 

รายละเอียด คู่มือเก็งข้อสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ ระดับ N1

  เจาะลึก และ วิเคราะห์รายละเอียด  รูปแบบ ของข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 อย่างละเอียด

  อธิบายถึงขอบเขตของเนื้อหาที่จะออกข้อสอบในระบบใหม่ N1 และข้อสอบส่วนต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างละเอียด 

  เก็งข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระบบใหม่ N1 ทุก Part โดยอ้างอิงจากแนวข้อสอบจริง และรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อจะเหมือนรูปแบบข้อสอบจริงทุกอย่าง

   ตัวอย่างข้อสอบใน Part การฟัง + CD Part การฟัง จากแนวข้อสอบการฟังในระบบใหม่ พร้อมเฉลยละเอียด Script การฟัง

 รวมชุดคําศัพท์ Part การฟังที่ออกข้อสอบบ่อยๆ ทําให้ทําข้อสอบการฟังได้ง่ายขึ้น

  พิเศษท้ายเล่ม กับตะลุยโจทย์ Part การอ่าน รวม passgae จากข้อสอบมากมาย เพื่อเตรียมพร้อมกับการสอบในระบบใหม่ พร้อมทั้งเฉลย passage อย่างละเอียด พร้อมแปลภาษาไทย 

  อธิบายถึงเกณฑ์ในการคิดคะแนนและการสอบระดับผ่าน รวมถึง การแจ้งคะแนน เป็นเกรด A,B,C

  เทคนิคการทำข้อสอบระบบใหม่ N1 ให้ผ่าน

 พิเศษ ท้ายเล่ม กับแบบฝึกหัดท้ายเล่มชุดที่1-ขุดที่7 ที่อาจารย์ได้รวบรวมคําศัพท์และคันจิที่ออกข้อสอบบ่อยๆและต้องรู้ก่อนไปสอบ ระดับ N1 เอาไว้ พร้อมเฉลยคําศัพท์แบบฝึกหัดท้ายเล่มเป็นภาษาไทย

Tags: JLPT level2 2006 | ข้อสอบญี่ปุ่นระดับ2 | เฉลยข้อสอบวัดระดับ 2 ปี 2006 | แนวข้อสอบN2

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2013 เวลา 15:28 น.