จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3761967
banner501X102   N2-top-black   Banner-Register270760_4
Banner220960 Banner-32060290259 School-Map-Banner

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง  โดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น สมัครเรียน Click

 

Capture1_01

 

375millon-view

 

คอร์สเรียนต่างๆของสถาบันอาจารย์แบงค์ ปี 2561-2562


course-cartoon271117

course-adverb171117 course-start16 BannerN41250459 PAT73_12


PAT73_22

BannerN1220960 BannerN2220960 BannerN3220960 course-cartoon-2016_1


course-adverb2016_1

course-vocab2562 course-tran2562 course-talk2562 course-Hardcore2562

 

PAT73_1220960

PAT73_220917

Banner-EJU1

banner-N4new15

course-busi-full

 

study-app1

 

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3  คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น ,คอร์สคันจิHard Core ,คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและสูง, คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น  เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

 ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click  วิธีการชำระเงิน Click ที่นี่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ 

 

 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2560

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์


ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560


bank_japanese_school_student_oct_2560

 

Banner-Show-Course-17

 

Banner-Stu-Blue601

blank10 New-Bluee-Green

 

Thitinun-Top

 

คุณ ฐิตินันท์  วณิชอภินันท์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Canon Hi-Tech


    

Pasupak-Top

 

คุณ พสุภัค  คงประยูร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

Tax Consultant บริษัท EY Corperate Services Limited

 

  


Jidapha-Top

 

คุณ จิดาภา  แก้วจริง

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

พนักงานบริษัท บริษัท อิโนเวรับเบอร์ ไทยแลนด์  

 

Benya-Top

 

คุณ เบญญา  บุญละคร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

Sale Coordinator MUTO (Thailand) Co.,Ltd  

 

Maytee-Top

 

คุณ เมธี  ศรีโรจนากูร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

วิศวกร Toyota BOSHOKA Asia


 


        

Mongkhol-Top

 

คุณ มงคล  เอี่ยมสะอาด

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

วิศวกร SEWS-Asia Technical Center

 

BannerN11-Green

des1

N2_dec58

N2_dec58

BannerN3Pink

BannerN33-Green

N4_dec58

 

Chawisa-Mid

 

คุณ ชวิศา  ไทรงาม

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 


 

 

    

Chonlada-Mid

 

คุณ ชลลดา  จังพานิช

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

Officer A&M Casting (Thailand) Co.,Ltd.


  


Sirikorn-Mid

 

คุณ สิริกร  อนันต์ศิริประภา

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

นักเรียน Shrewsbury International School  

 

Kanapat-Mid

 

คุณ คณภัส  กันตยาภิรมย์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

พนักงานขาย/จัดซื้อ Watari Manufacturing Gas Service

 


  

 

Kanyalarat-Mid

 

คุณ กัลยรัตน์   แก้วซิ้ม

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 


         

Panyaporn-Mid

 

คุณ ปัญญาพร  อุดมทรัพย์สกุล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2560

 

พนักงานบริษัท Milott Laboratories Co.,Ltd.


BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

Tatjirapan-Dwn1

 

คุณ ธัชจิราพรรษ  ทองทิพย์เจริญ


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

 


    

Nutthinun-Dwn

 

คุณ ณัฐฐินันท์  จตุรพรชัย


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

กิจการส่วนตัว


  


Tidapa-Dwn

 

คุณ ฐิตาภา  เสียงศุภะ


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

นักเรียน Assumton University  

 

Nutthakorn-Dwn

 

คุณ ณัฎฐากร  พงษ์ทอง


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

วิศวกร บริษัท ESP Asian Center

 


  

 

Sitala-Dwn

 

คุณ สีตลา  ใจบุญ


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท บริษัท สกายริงแอร์เวย์ จำกัด


        

Wisansaya-Dwn

 

คุณ วิศัลย์ศยา  ชนทยานยกุล


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

PS&HR P&G


Banner-Orange-N1

des1

BannerN22-Green

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

BannerN44-Green 

 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์


ถ่าย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560


Bank_japanese_school_student_2560_new3

 

Banner-Show-Course-Jun60

 

Banner-Long

blank10 New-010760

 

Cut_Chantarak_N1

 

คุณ ฉันทลักษณ์ วิเดช

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัทญี่ปุ่น บริษัท Sambo Shindo (Thailand)

    

Cut_Pavitchaya_N1

 

คุณ ปวิชญา กิตติวิไลลักษณ์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  


Cut_Wanwisa_N2

 

คุณ วันวิสา อินอ่อน

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท Daifuku (Thailand)  

 

Cut_Aree_N3

 

คุณ อารี เถลิงศรีสกุล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานโรงเรียนสอนภาษา Senseino  

 

Cut_Tatsaneenuch_N3

 

คุณ ทัศนีย์นุช นิติพรรณรักษ์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท Kingsmen C.M.T.I จำกัด


        

Cut_Pakamon_N4

 

คุณ ภคมณ ธวัชธงชัย

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยบูรพา

BannerN1Blue

des1

N2_dec58

N2_dec58

BannerN3Pink

N3_dec58

N4_dec58

 

Cut_Punnita_N1

 

คุณ พัณณิตา แก่งศรีโสภณ

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท JTEKT (Thailand) Co.,Ltd.

 

 

    

Cut_Chanyaporn_N2

 

คุณ ชัญญาพร อรุณเนตรทอง

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


  


Cut_Tatsanee_N2

 

คุณ ทัศนีย์ โยธะมาตย์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท ISUZO Motor Thailand Co.,Ltd.

   

 

Cut_Thawat_N2

 

คุณ ธวัช วงศ์ไชยสิทธิ์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

วิศวกร บริษัทฮิตาชิ อินด์สเตรียลเทคโนโลยี ประเทศไทย


 


  

 

Cut_Janpen_N3

 

คุณ จันทร์เพ็ญ โอฮิซะ

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท ไทยไดโซแอโรโซล จำกัด

 

         

Cut_Natenapha_N4

 

คุณ เนตรนภา อำนาจส่งเสริม

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

Cut_Jutathip_N1

 

คุณ จุฑาทิพย์ ทองแจ่ม


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ฉะเชิงเทรา

 


    

Cut_Chachadon_N2

 

คุณ ชชาต์ดล ลักน์ทรงดนุช


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

 

 


  


Cut_Chawisa_N2

 

คุณ ชวิศา ปิยานันทรักษ์


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

เลขานุการญี่ปุ่น บริษัท Konishiyasu Co.,Ltd.  

 

Cut_Nisapat_N3

 

คุณ ณิศาภัทร์ พิญกิจ


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท ไดอิจิ เซ็นทรัล ไทยแลนด์  

 

Cut_Sawita_N3

 

คุณ ศวิตา ราตรประสาทสุข


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

นักศึกษาชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น (TNI)        

Cut_Panyaporn_N3

 

คุณ ปัญญาพร พรหทสาขา ณ สกลนคร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2560

 

พนักงานบริษัท Techno R&D (Thailand) Co.,Ltd.


Banner-Orange-N1

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

complete-pink

blank10 New-021159

 

YanisaShow

 

คุณ จิตรพิสุทธิ์  นิลสุวรรณ

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

     

ChitchanokShowN1

 

คุณ ดารารัตน์  พรหมประเทศ

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Craft Thailand

  


KanokJun59

 

คุณ กนก  บุญชวนสกุล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

วิศวกร บริษัท Toyota Boshuku Aisa Co.,Ltd


  

 

ManutsaweeShowN2

 

คุณ ณัฐฐินันท์  จตุรพรชัย

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

ธุรกิจส่วนตัว แปลภาษาญี่ปุ่น  

 

AiempornShow

 

คุณ เอื้อมพร  วรรณยิ่ง

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

Finance Officer บริษัท Shell Integrated gaspte .,Ltd.


        

ApitchayaShowN4

 

คุณ ณัฐพงษ์  ธเนศอนันตกุล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

วิศวกร

BannerN1Blue

des1

N2_dec58

N2_dec58

BannerN3Pink

N3_dec58

N4_dec58

 

KirasakShowN1

 

คุณ ญาณิสา  คุณากรวีรกุล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

 

 

    

RayShowN2

 

คุณ สิรินดา  อุนนาภิรักษ์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  


PoraneeShowN2

 

คุณ ภรณี  ภู่ขาว

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Kinigawa (Thailand)  

 

NutchaShowN3

 

คุณ ทัศญาณีย์  ดวงคุ้ม

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

พนักงานบริษัท ไทยโรโซ แอโรโชล จำกัด  

 

JinmikaShow

 

คุณ จิลมิกา  วันเหิม

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสอบกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี        

DarasatreeShow

 

คุณ ดาราสตรี  เกิดสว่างเนตร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

PhunnisaN2Show

 

คุณ ปุณญิศา  พงศธรเสถียร

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

 


    

AtyayaN2Show

 

คุณ อัตถยา  สุขละมูล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์


  


PoraneeShowN2

 

คุณ พงศกร  ทรงสุโรจน์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

วิศวกร  

 

NutchaShowN3

 

คุณ นพรัตน์  วัชรโยธิน

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


  

 

WanwisaN3Show

 

คุณ วันวิสา  อินอ่อน

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

พนักงานบัญชี บริษัท Daifuku (Thailand) Ltd.


        

DarasatreeShow

 

คุณ ธิดารัตน์  ติวัฒนเจริญผล

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น


BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน-พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์


ajarnbank_japanese_school_jlpt

 

complete-Orange

blank10 New-Bluee-R

 

SunareeN1-show

 

คุณ สุนารี  พลหงษ์(เอ)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

ล่ามภาษาญี่ป่น บริษัท ทาคิเก็น (ประเทศไทย) จำกัด


    

AtthayaN2apr17

 

คุณ อัตถยา  สุขละมูล (ฝ้าย)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  


PasupakCut

 

คุณ พสุภัค  คงประยูร(มีน)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  

 

VivitchayaN3-show

 

คุณ นราวิชญ์  เอี่ยมมนัสสกุล(อาร์ท)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น  

 

KamonpornCut

 

คุณ กมลพร  อุทัยแสงไฟศาล(กิ๊ฟ)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

พนักงานบริษัท Aiden Autimation (Thailand) Co.,Ltd.        

ThanwaratCut

 

คุณ ธัญวรัตน์  อาศิรวาทวณิชย์

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

วิศวกรบริษัท ESP Asian Center จำกัด


BannerN1Orange

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58WilairakShow

 

คุณ วิไลลักษณ์ ลือพงศ์พาณิชย์ (อ้อย)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

ล่ามภาษาญี่ป่น

 

    

JaruwanShoww

 

คุณ จารุวรรณ สุมโนจิตราภรณ์ (เอิ้น)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น Aisin Takaoka Asia

 

  


NuttanunShow

 

คุณ ณัฐนันท์ ฉันทบุญญญวิทย์ (ปีเตอร์)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

นิสิตชั้นปีที่1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย


  

PuritShow

 

คุณ ภูริศ ธารวิทยากุล
(แฟร้งค์)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาธุรกิจต่างประเทศ(IB)

  

 

EakmongkolShow

 

คุณ เอกมงคล จีนแสง
(เดวิด)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เอกภาษาญี่ปุ่น

 

        

BenjamapornShow

 

คุณ เบญจมาภรณ์ ปุลันรัมย์      (ติว)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

Coordinator Jetro Bangkok

 

BannerN1Orange

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58

Aitiya-Show

 

คุณ อาทิติยา  น้อยสะอาด (ไอ)


นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

เซลล์ Somisho Global Logitics (Thailand) Co.,Ltd.

    

 

Munlika-Show

 

คุณ ชุตินันท์  บุญญพิเชษฐ
(ชุ)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

R&D บริษัท Modern Cass International Cosmetic


  

 


Nuttha-Show

 

คุณ ณัฎฐา  ตระกูล
(โบว์)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

วิศวกร บริษัทToyota Boshoku Asia


  

 

Chaiyaphon-Show

 

คุณ ชัยพล โควินทเศรษฐ
(โอวัลติน)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

วิศวกร บริษัทToyota Boshoku Asia


  

 

Narawit-Show

 

คุณ วิวิชชา  พงศ์พฤฒานนท์ (กระเป๋า)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

พนักงานบริษัท Takigen (Thailand) Co.,Ltd.

        

 

Mintra-Show

 

คุณ มินตรา  โอภาสเอี่ยมขจร
(หมิง)

นักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 เมษายน - มิถุนายน 2559

 

R&D บริษัท Nippon Flour Mill


BannerN1Orange

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

ajarnbank-jun15

 

 

**ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้เรียนบางส่วนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์  >>สมัครเรียน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 Click ที่นี่  >>แจ้งโอนเงิน  

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3761967

คัดลอกจาก สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3761967

คอร์สคันจิ HardCore ติวเข้มคันจิแบบเข้มข้นและรู้จริง มกราคม - มีนาคม 2561

HardCore

 

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร (อิง) คุณ จิรพล จันทรัตน์ (ซัน) คุณ อีฟ เนติวุฒิสาร (อีฟ) คุณ วีรยา บูชา (ใหม่) คุณ ณัฐนันท์ (ปีเตอร์) คุณ ธนพงศ์ พันแสง (เซพ)

 

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิก บริษัทเอกชน


ครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ฟรีแลนซ์)

นักศึกษาปริญญาโท นิด้า


นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา

 

N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
des1

 

slide170259 complete-R-sep-nov2557

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล คุณ ปานชาติ มิตรกูล คุณ วีรชาติ เครือโชติกุล คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล คุณ ภัสรา เทพบุญ

 

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)
Engineer Isuzu
Progarmmer
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวชพนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.


 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

banner070358-2 complete-R-apr-jun2557

 

narumonshows 11 patcharinshows

 

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์ คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์ คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

 

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น


ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Secretary for Administration

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-apr-jun2556 complete-R-apr-jun2556

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ เอกรินทร์ โฮ คุณ สุดารัตน์ อินทร์ช่วย คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์ คุณ วรรณวิมล ขำพวง คุณ จริยา เผ่าพันธ์ คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร

 

ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter วิศวกร Design บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-sep-nov2555 complete-R-sep-nov2555

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คุณ อโนชัน ชาลีวัฒน์ คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์ คุณ รัชฏา โอกาวา คุณ นิชนันท์ มาสตูล

 

ระดับ N1 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N2 ระดับ N2

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd


ล่ามภาษาญี่ปุ่น


พนักงานบริษัทญี่ปุ่นนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation


สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

คอร์สพิเศษ ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด  ติวเข้มเพื่อเพิ่มทักษะคันจิภาษาญี่ปุ่นแบบรู้ลึก รู้จริง

(เน้นทักษะในด้าน คันจิ + รากคันจิ + คำประสมคันจิ + การจำคันจิแบบมีหลักการโดยไม่ต้องคัด)

คอร์สคันจิ HardCore

日本語漢字スキルを高めるための漢字特訓講座

 

banner-apr-jun60

 

 


  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เป็น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้เรียนเรียกร้องให้อาจารย์เปิดสอนมากที่สุด จากการบอกเล่ากันปากต่อปากของลูกศิษย์ และจากเสียงตอบรับจากตำราภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่วางจำหน่าย โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบรู้จริง ไม่ใช่สั่งแต่ท่องๆประโยคแล้วเอามาพูด ไม่ใช่สั่งแต่จำไวยากรณ์แล้วเอามาใช้ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ รู้ซึ้งไปถึงความรู้สึกของภาษา รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรพูดภาษาญี่ปุ่นแบบไหน และพูดเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด และสามารถแต่งประโยคได้อย่างอิสระจากความคิดตัวเอง


 โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เปิดจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น มกราคม-มีนาคม 2561 และรับสมัครแล้ววันนี้


 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) จะเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้จริง ไม่ใช่สอนให้นักเรียนท่องจำไปใช้ แต่ให้นักเรียนแน่นหลักไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน รวมไปถึง Trick ต่างๆ  ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง และให้นักเรียนสามารถพูดได้จริง และเอาไปใช้ในการทำงานหรือการสอบวัดระดับได้จริง


 โดย ผู้เรียนสามารถเลือกจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และอ่านรายละเอียดคอร์สที่เปิดสอนได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 

head-course1

 

learn-botton   info-botton

 

โปรโมชั่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

course-kanji56

 

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด คันจิ HardCore มกราคม - มีนาคม 2561

 

รอบสอนสด อาทิตย์บ่าย

 

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นคันจิ (เรียนคันจิให้สนุก และรู้ลึกรู้จริงในตัวคันจิ)


(เรียนเนื้อหาคันจิ + คำศัพท์ + คำประสมคันจิ + รากคันจิทั้งหมด

+ Prefix,Suffix ของตัวคันจิ + Workshop เป็นกลุ่มในห้องเรียน )

 

หมายเหตุ ในคอร์ส คันจิ HardCore นี้ นอกจากการเรียนการสอนตามปรกติแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมสนุกๆพิเศษ WorkShop ขึ้น ในคอร์สคันจิ HardCore ขึ้น โดยการจัดกิจกรรมเล่มเกมส์ แฟนพันแท้ คันจิแห่งปีขึ้น โดยผู้ที่เรียนในคอร์สคันจิ HardCore จะได้เข้าร่วมเล่นเกมส์ดังกล่าวทุกคน

รอบอาทิตย์บ่าย (สอนสด)

 

เพื่อเสริมสร้างทักษะในตัวคันจิให้เก่งขึ้น และสามารถรู้ความหมายและเสียงอ่านของตัวคันจิได้ ถึงแม้ว่าจะไม่เคยเห็นคันจิตัวดังกล่าวมาก่อนเลยก็ตาม ทำให้มีประโยชน์ทั้งในการอ่านคันจิ เขียนคันจิ หรือในการทำข้อสอบวัดระดับเองก็ตามก็มีประโยชน์อย่างมากเช่นกันคอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

คันจิ HardCore

(สอนสด)

15.00-18.00 36 ชม.

14 มกราคม - 1 เมษายน 2561

เรียน 12 ครั้ง ครั้งละ3ชั่วโมง

(เรียนทุกวันอาทิตย์บ่าย)

6,500

 

*** วันที่เรียน = วันอาทิตย์ที่ 14,21,28 มกราคม/ 4,11,18,25 กุมภาพันธ์/ 4,11,18,25 มีนาคม/ 1 เมษายน 2561

รวม 12 ครั้ง 36 ชั่วโมง

 

 

** นอกจากการเรียนการสอนปรกติแล้ว ในการเรียนคอร์สคันจิแต่ละครั้งนั้น จะมีการทำ กิจกรรมในห้อง (WorkShop) เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นไม่รู้สึกเบื่อ สนุก และได้นำความรู้ที่เรียนไปใช้จริงๆ กับเพื่อนๆในชั้นเรียน อาทิเช่น จัดกิจกรรม แฟนพันแท้คันจิแห่งปีขึ้น โดยผู้ที่สมัครเรียนคอร์สคันจิ HardCore จะได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคน

 

 

*** สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สคันจิ Hard Core ในรอบสด·แต่ในวันอาทิตย์บางอาทิตย์ไม่ว่าง  สามารถมาดู VDO ชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้

 

รายละเอียดคอร์สคันจิHardCore

 

เรียนรู้รากคันจิทั้งหมด 部首 (บุชุ) ประมาณเกือบ200 ตัว ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนคันจิ ซึ่งต่างจากการเรียนคันจิแบบเดิมๆ

- ปูพื้นฐานในการเรียนคันจิแบบถูกหลัก ไม่ใช่เน้นการท่องจำคันจิเป็นตัวๆ หรือจดจำด้วยมือแบบทั่วไป แต่ไม่ได้เข้าใจถึงรากคันจิจริงๆ 

- เรียนการแตกคันจิ เป็นหลายๆตัวเพื่อการจำคันจิเป็นชุด ทำให้จำคันจิได้มากขึ้นเป็นเซต

- เรียนชุดคำศัพท์ที่ประกอบจากคันจิตัวนั้นๆอย่างละเอียด ทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น และรู้คำศัพท์เยอะขึ้น

- ฝึกทักษะต่างๆในเรื่องตัวคันจิให้แน่นมากขึ้น

- มีกิจกรรม WorkShop ในห้องเรียนกับเพื่อนๆในห้อง ทำให้ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาจริงๆ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกับเพื่อนๆ

ฝึกให้ผู้เรียนรู้ความหมายของคันจิทุกตัว แม้ว่าตัวที่เราไม่เคยเจอมาก็ตาม

- ฝึกทำข้อสอบคันจิ

- ฝึกอ่านเรื่องยาวที่ประกอบไปด้วยตัวคันจิเยอะๆให้เร็วขึ้น


 

คำกล่าวจากอาจารย์แบงค์

 

    พอพูดถึงการเรียนตัวคันจิ ผู้เรียนหลายคนก็คิดว่าเป็นยาขม คิดว่ามันยากที่จะจำ เยอะเกินไป จำไม่หมด แต่อาจารย์อยากจะบอกผู้เรียนทุกๆคนไว้ว่า ตัวคันจินั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดในภาษาญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ถ้าใครได้เรียนแบบถูกวิธีแล้ว จะรู้ทันทีเลยว่า ตัวคันจินั้นคล้ายกับสิ่งที่มีชีวิต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้  ดังนั้น ในคอร์สคันจิ Hard Core นี้ อาจารย์จะสอนวิธีการเรียนคันจิที่ถูกต้อง ซึ่งต่างจากการเรียนคันจิแบบเดิมๆ ที่หลายๆคนทำอยู่ ซึ่งก็คือคัดและจำคันจิเป็นตัวๆ แต่ในการเรียนคันจิที่ถูกต้องนี้ จะเป็นการเรียนจากรากคันจิทั้งหมด ประกอบไปด้วยการเรียนชุดคันจิซึ่ง อาจารย์คิดว่า การเรียนตันจิแบบนี้ น่าจะหายากในประเทศไทย จึงอยากให้หลายๆคนที่ชอบในตัวคันจิ หรือคิดว่าคันจิเป็นยาขมนั้น ได้มาลองเรียนรู้วิธีดังกล่าวดู และจะรู้ทันทีว่า คันจินั้น เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลย โดยหลังจากจบคอร์สนี้ ผู้เรียนหลายคน อาจจะคิดก็ได้ว่า ตนเองนั้น ชอบคันจิมากที่สุดเลยก็ว่าได้  

 

จุดประสงค์ในการเรียน


       เพื่อให้ผู้เรียนคันจิในระดับ N1,N2,N3,N4 ที่มีปัญหาทางด้านคันจิเช่น อ่านไม่คล่อง หรืออ่านได้แต่เขียนไม่คล่อง หรือนักเรียนที่จำคันจิในแบบเดิมๆที่จำจากการคัด ทำให้ไม่รู้ความหมายของตัวคันจิที่แท้จริง นั้นได้ทำความเข้าใจกับตัวคันจิใหม่ โดยการเรียนคันจิแบบถูกหลัก จากแก่นแท้ของคันจิ โดยการเรียนคันจิจากรากศัพท์ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในตัวคันจิที่แท้จริง ไม่อาศัยการท่องจำเป็นตัวๆ เนื่องจากการท่องจำเป็นตัวๆนั้น จะทำให้คันจิและคำศัพท์ไม่แตกฉาน และหลงลืมได้ง่ายหากไม่คัดบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีจุดประสงคืเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักแตกคันจิเป็นคำศัพท์หลายๆคำ เพื่อการจดจำศัพท์ที่ง่ายขึ้น และทำให้ผู้เรียนที่มีปัญหาในเรื่องคันจิ กลับมาชอบ และรู้สึกสนุกในการเรียนคันจิ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของภาษาญี่ปุ่น

 

เหมาะสำหรับ


- ผู้เรียนในระดับ·N1,N2,N3,N4·ที่ต้องการทบทวนคันจิในระดับต้น และคันจิระดับกลาง

- ผู้ที่จำคันจิแบบผิดหลัก คือใช้การจำคันจิโดยการคัด และคิดว่ายิ่งคัดเยอะจะยิ่งเก่งคันจิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ผิด

- ผู้เรียนที่พื้นฐานคันจิไม่ดี อาศัยการท่องจำเป็นตัวๆ 

- ผู้เรียนที่เขียนคันจิเองไม่ได้ ต้องเขียนฮิระงะนะตลอดแทนตัวคันจิ

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการรู้คำศัพท์เพิ่ม 

- ล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือนักแปลภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องใช้คันจิในการทำงาน

- นักเรียนมัธยมปลายเอกญี่ปุ่น ที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม หรือต้องการสอบเข้ามหาลัย(Pat7.3)ด้วยคะแนนที่สูงๆ

- นักศึกษาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการรู้คันจิให้แตกฉานมากขึ้น

- อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ที่อยากจะได้ทักษะในตัวคันจิที่สูงขึ้น

-ผู้เรียนที่ไม่ชอบในตัวคันจิ และคิดว่าเป็นยาขม

- ผู้เรียนที่ชอบคันจิ และอยากจะเก่งคันจิมากกว่านี้

- บุคคลทั่วไปที่สนใจในคันจิภาษาญี่ปุ่น ชอบขีดเขียนคันจิเป็นงานอดิเรก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทางสถาบัน จะทำการอัฟเดท และปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อที่จะได้อัฟเดทเนื้อหาใหม่ๆ อยู่ตลอด โดยตำราเรียนคอร์สคันจิ Hard Core จะแจกฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ทุกคน

 

- นอกจากการเรียนการสอนปรกติแล้ว ในการเรียนคอร์สคันจิแต่ละครั้งนั้น จะมีการทำ กิจกรรมในห้อง (WorkShop) เพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นไม่รู้สึกเบื่อ สนุก และได้นำความรู้ที่เรียนไปใช้จริงๆ กับเพื่อนๆในชั้นเรียน

 

สอบวัดผล

 

ในคอร์สคันจิ HardCore ทางสถาบันจะจัดสอบย่อย(小テスト) ขึ้น เพื่อที่จะวัดผลความรู้ทีได้เรียนไป รวมถึงจะมีการจัดสอบปลายภาค(期末試験) รวมทั้งหมด 2 ครั้ง (模擬試験Final1),(模擬試験Final2)เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวข้อสอบของคันจิ และนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด

 


สิ่งที่ได้รับหลังจบคอร์ส


 - ความรู้ในด้านคันจิและคำศัพท์ ตามที่กล่าวมาด้านบน

- หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในคอร์สคันจิ Hard Core

- ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านหลักสูตร (ในกรณีที่คะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้)

- บัตรสมาชิกสถาบันเพื่อใช้บริการห้องสมุด และห้องฉายหนัง

- ความประทับใจ ความชื่นชอบในตัวคันจิ และความรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากขึ้น

 

 

หมายเหตุ *หลังจากที่ผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์ส ในครั้งสุดท้ายจะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตาม เกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน 

 

** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน 

 

ติดต่อจองคอร์สเรียน หรือสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่

 

Tel  02-2122067 Office (ฝ่ายสมัครเรียน· ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

086-5470327 (ฝ่ายสมัครเรียน และสอบถามคอร์สเรียน)

086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ, ฝ่ายTalkingDictญี่ปุ่น)

086-4656032 (ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น)

02-2122067 (Fax)


Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Vejjavanit Building 206 ถ.เย็นจิต สาทร กรุงเทพ 10120

 

 logo-web-new3ch


 

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ รอบสด

big-room


 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนเล็ก รอบวีดีโอ

green-room   

Red-room

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ เมษายน-มิถุนายน 2555

 

SANY04681  SANY04563

 

SANY04632

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ กันยายน - พฤศจิกายน 2555


DSC00094

 

DSC00098

 

DSC00113

 

DSC00144

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม ·2556

 

IMG_0484
IMG_0501

 

IMG_0513
IMG_0475

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

 

slide1

 

slide222

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

 

nukrean1

 

nukrean2

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov58-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Apr-Jun60-1

 

 

รรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jul-Sep60-1

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

11-12-2556_00017

 

    คุณพิเนศน์ รอดประดิษฐ์

อาชีพ  อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2

 

   ว่ากันตามจริงแล้ว ตอนแรกที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนคอร์สนี้ เพราะว่าต้องการจะเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นของอาจารย์แบงค์ครับ ด้วยอาชีพอาชีพของตัวเองจึงอยากจะฝึกฝนตรงนี้มากกว่า การสอบผ่านนั้น ถือเป็นเรื่องรองครับ


   แต่เมื่อได้มาเรียนจริงๆแล้ว กลับรู้สึกว่าได้อะไรๆมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากครับ อาจารย์แบงค์มีวิธีการสอนให้เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งดี จากเรื่องยากๆ พอได้ฟังอาจารย์อธิบายแล้ว กลับกลายเป็นเรื่องง่ายๆไปเลย


นอกจากนี้บรรยากาศในการเรียนก็สนุก อาจารย์มีอารมณ์ขันสอดแทรกตลอดเวลา ทำให้การเรียนการสอนเป็นกันเองมากๆ เราสามารถเรียนได้ 4-5 ชั่วโมง ติดต่อกันโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยครับ ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือการบ้านและแบบฝึกหัด ซึ่งเยอะมากเป็นภูเขาเลากา อาจจะหนักอยู่บ้างในช่วงแรก


แต่เมื่อขยันทำแบบฝึกหัด ทำตามที่อาจารย์แบงค์แนะนำ ผมก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทีเดียว ตอนนี้ผมรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ว่าจะสามารถพิชิตข้อสอบได้ รวมทั้งยังได้เกร็ดความรู้อีกเยอะแยะ มากมายที่จะนำไปพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง ต้องขอบคุณอาจารย์แบงค์จริงๆครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_U

 

    คุณศิริลักษณ์ โฮมแพน

อาชีพ นักศึกษา สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

   รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเรียน วันแรกจนถึงวันสุดท้าย คือสามารถเข้าถึงเนื้อหาของการสอบ N3 ทุกส่วน อาจารย์แบงค์สามารถสอนรายละเอียดเรื่องที่นอกเหนือจากตำรา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการนัดสอบเพิ่มตั้งแต่ 10 โมง พูดง่ายๆว่าทั้งวัน คือเป็นเรื่องดีทำให้กระตือรือร้น ตื่นเช้าเพื่อมาเรียน อยากให้ทุกคนมาเรียนกับอาจารย์ แบงค์ จะรู้สึกว่าได้อะไรเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะ


   ถ้าจบคอร์สนี้หนูตั้งใจว่าจะเรียนคอร์สสนทนากับอาจารย์อีก เพราะชอบประทับใจการสอนของอาจารย์ เหลือเวลาไม่กี่วัน ก็จะสอบ N3 แล้ว หนูจะนำผลสอบผ่านมาให้อาจารย์ชื่นใจค่ะ สุดท้ายแล้วขอบคุณอาจารย์แบงค์มาก ที่ทำให้หนูมีกำลังใจเรียนแล้วสู้ต่อไป แล้วเจอกันอีกคอร์สหน้านะคะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_1

 

    คุณพาขวัญ วรรณทวีสุข

อาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

   อาจารย์แบงค์สอนสนุกมากค่ะ มีการสอบย่อยและมีการสอบตามแนวข้อสอบจริง จับเวลาเท่าเวลาสอบจริงอีก 3 ชุด เป็นการกระตุ้นให้ต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนอย่างสม่ำเสมอ


   อาจารย์มีความรู้หลายด้าน ระหว่างเรียนกับอาจารย์ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังในห้องเรียน ทำให้ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ บรรยากาศในการเรียนก็ไม่เครียด ชอบมากค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ อาจารย์สุดยอดมาก อยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพดีๆนะคะ อยากให้อาจารย์แบงค์สอนต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆ จะได้มีคนเก่งภาษาญี่ปุ่นขึ้นอีกเยอะๆค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

kunnat-cut

 

    คุณ กันย์ณัฐ

   ก่อนอื่นขอบคุณ อ.แบงค์ ที่มีคอร์สการสอนดีๆ แบบนี้คะ เพราะมันเป็นทางเลือกที่ดีให้สำหรับคนที่มีใจรักภาษาญี่ปุ่น ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเพิ่มเติมได้ความรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่ยังไม่เคยได้เรียนมาหรือเป็นการทบทวนสำหรับที่เราเคยเรียนมาแล้ว


   คอร์สคันจิที่อาจารย์แบงค์สอนไม่น่าเบื่อเลยคะในทางกลับกันกลับรู้สึกสนุกและน่าค้นหาในตัวคันจิมากขึ้น วิธีการสอนของอาจารย์แบงค์ช่วยกระตุ้นความสนใจในการอยากรู้ความหมายของคันจิมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์มากคะ เพราะโดยไม่รู้ตัวเราก็ซึมซับอักษรคันจิและเข้าใจความหมายไปโดยปริยาย


   โดยส่วนตัวนุชแล้วเป็นค้นชอบในการศึกษาหาความรู้เมื่อมีโอกาสทุกกครั้ง เพราะเชื่อว่าคนเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต พอได้มาเจออาจารย์แบงค์สอนยิ่งทำให้รู้ว่าการได้มาติวคอร์สแบบนี้นอกจากการเรียนด้วยตำรา ยิ่งได้พบเจอเพื่อนๆ ที่มีใจรักในภาษาญี่ปุ่นมากมาย การสอดแทรกความรู้ทั่วไปของประเทศญี่ปุ่นที่อาจารย์แบงค์ถ่ายทอดเล่าให้ฟังในคลาสนั้นทำให้รู้สึกว่าตัวเองได้รับความรู้จากผู้มีประสบกาณ์ตรงนับว่าเป็นประโยชน์มากเลยคะ คิดไม่ผิดคะที่ตั้งใจมาเรียนถึงแม้จะเดินทางลำบากและค่อนข้างไกล(อยุธยา) แต่คุ้มค่ามากคะ ถ้ามีโอากาสอยากเรียนทุกคอร์สที่อาจารย์แบงค์มีสอนคะ


   สุดท้ายนี้ฝากถึงอาจารย์แบงค์คะ รักษาสุขภาพด้วยคะจะได้มีคอร์สการสอนดีๆ แบบนี้ให้รุ่นน้องได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ คะ ขอบคุณค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ten-cut

 

    คุณ ธีระวัฒน์ เลิศล้ำสกุลการ

   ในครั้งแรกที่ได้รู้จักสถาบันอาจารย์แบงค์ ได้รู้จักจากใน Internet ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ได้เรียนกับอาจารย์ต่างก็ประทับใจและบอกต่อๆ กันมาตลาอด ผมจึงอยากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์แบงค์และเติมเต็มในส่วนที่ผมไม่ถนัดนั่นคือคันจิซึ่งทั้งจำยากและมีมากมายหลายพันตัวและหลายหมื่นเสียง ซึ่งผมมั่นใจว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ผมได้คึอ "คันติฮาร์ดคอ"


   และเมื่อคอร์สเรียนเริ่มขึ้นในวันแรกด้วยความตื่นเต้น อาจารย์แบงค์ก็เข้ามาและเริ่มบรรยายถึงความเป็นมาของคันจิ และก็ให้กำลังใจว่ามันไม่ยากและมีทริคในการจดจำที่ง่ายนิดเดียว โดยการเริ่มด้วยรากคันจิต่างๆ ทั้ง 7 ประเภท ซึ่งมันเป็นการล้มล้างแนวคิดท่องจำเป็นตัวๆ แบบมั่วๆ ของผมออกไปเลยอย่างสิ้นเชิง เพราะเมื่อคุณรู้ราก ทั้งหมดแล้วนั้น คันจิดูมีเส้นมากมายยุ่งเหยิงก็ดูง่ายในการจำมากขึ้นในทันที


   นอกจากนี้อาจารย์ยังมีเกมส์ต่างๆ มาให้เล่น "คลายเครียด" มากมาย ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกมส์เกี่ยวกับคันจิด้วยกันทั้งสิ้น และในระหว่างเกมส์อาจารย์ก็จะอธิบายความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและความเคลื่อนไหวต่างๆ ในปัจจุบันเป็นเกร็ดความรู้มากมายและอีกสิ่งที่แสดงออกถึงความทุ่มเทของอาจารย์คือการบ้าน ซึ่งอาจารย์ก็ได้รวบรวมคันจิที่เสียงอ่านเหมือนกันมากมายมาให้นักเรียนได้ฝึกทำ พร้อมทั้งมีการสอบทุกอาทิตย์ ซึ่งผมคิดว่าสำหรับอาจารย์ที่มีงานสอนแน่นทุกวันแล้วนั้น ทั้งการเตรียมเกมส์การเล่น สรรหาเกร็ดความรู้ต่างๆ มาให้ รวบรวมคำศัพท์และคันจิที่จำเป็นมาเป็นการบ้าน แล้วยังต้องออกข้อสอบมากมายทุกอาทิตย์นั้นเรียกได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย และสิ่งที่ผมได้รับอย่างรู้สึกได้เลยคือ คันจิที่ผมเคยไม่ชอบเละคิดล้มเลิกความตั้งใจมาหลายครั้งหลายคราแล้วนั้น ตอนนี้ผมอยากจะเริ่มต้นศึกษามันใหม่อีกครั้งดังที่อาจารย์แบงค์กล่าวไว้ว่าคันจินั้นง่ายนิดเดียว (แต่ยากเยอะมาก ^^) ปล.ขอบคุณมากครับอาจารย์แบงค์

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

jurod-cut

 

    คุณ จิโรจน์ คำเขื่อน

   ตั้งแต่ผมเรียนญี่ปุ่นมา คอร์สนี้เป็นคอร์สที่เรียนสนุกที่สุดเนื่องจากว่าได้มีการเล่นเกมส์ระหว่างเรียน ทำให้ไม่เครียดจนเกินไป รวมถึงได้เรียนรู้รากของคันจิต่างๆ ซึ่งจะทำให้เรารู้ความหมายของคันจิตัวนั้นได้


   คอร์สนี้นอกจากจะเรียนรากของคันจิแล้ว ยังสอนคำศัพท์ที่เป็น prefix และ suffix เพื่อนำไปประสบกับคำศัพท์ให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่อีกด้วยจึงเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่สอบผ่าน N4 ขึ้นไป เพราะจำได้เป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางและชั้นสูงต่อไป


   ผมคิดว่าคอร์สนี้มีประโยชน์สำหรับผมมากเพราะจะทำให้รู้รากของคันจิมากขึ้น ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง


   ผมหวังว่าน้องๆ รุ่นใหม่จำได้ประโยชน์จากการเรียนคอร์สนี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

thrin-cut

 

    คุณ ตรินทร์ ศิริศักดิ์

   สวัสดีครับ ผมไนท์ ครับ ตอนนี้ทำงานเป็น Co Manager อยู่ที่โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลส ซึ่งเป็นธุรกิจของที่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าในการทำธุรกิจนั้นข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับการนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาการจัดการในองค์กรนั้นๆ เราจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าข้อมูลจ่างๆ เหล่านั้นโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในสิ่งตีพิมพ์ประเภทที่เป็นบทความ โดยส่วนตัวผมนั้นคิดว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตธรรมใหม่ๆ ออกสู่ชาวโลกมาโดยตลอด


   ดังนั้นการที่ผมได้ตัดสินใจเลือกเรียนคอร์สเรียนนี้เพื่อสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจที่บ้านได้อย่างดีเยี่ยม และนำไปใช้ได้จริงโดยไม่ต้องท่องจำเหมือนที่ผ่านๆ มา คันจิแต่ละตัวสามาถถอดรากได้ อีกทั้งยังมีชื่อและความหมายนัยยะของตัวมันเอง ทำให้สามาถเข้าใจ และจดจำได้อย่างไม่ยาก นับว่าอาจจะเป็นนวัตธรรมใหม่ในการเรียนภาษาต่างประเทศได้อย่างไม่น่าสงสัย ส่วนบรรยากาศการเรียนสนุกมาก นอกจากการเรียนในเนื้อหาของบทเรียนแล้ว ยังมีเกมส์เพื่อทำให้เกิดความสนุกระหว่างเรียนอีกด้วย


   สุดท้ายนี้ผมรู้สึกประทับใจมากกับการสอนที่เป็นกันเองของอาจารย์ มันทำให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต้องท่องคำศัพท์ไม่มีอีกต่อไป อักทั้งยังทำให้ผมได้เปิดโลกกว้างขึ้นครับ โดยส่วนตัวจบจากมหาวิทยาลัยในวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นมาร่วม 10 ปี ไม่เคยได้มีโอกาสใช้เลยจึงไม่คิดว่าจะสามารถเข้าใจอะไรๆ ได้เร็วเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อน แต่พอได้เรียนกับอาจารย์แล้วมันทำให้มีแรงบันดาลใจอยากให้กลับมาเรียนอีกครั้ง เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีวิธีเรียนที่ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมาก ผมขอขอบคุณอาจารย์มากกับการทุ่มเทของอาจารย์ในการออกแบบวิธีการสอนที่มหัศจรรย์อย่างนี้ ขอขอบคุณจริงๆ ครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pasupak-cut

 

    คุณ พสุภัค คงประยูร

   มีนเป็นคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายที่แล้วค่ะ แต่ไม่ว่าเรียนที่ไหนก็รู้สึกยังไม่ถูกใจ จนได้มาเจอโรงเรียนอาจารย์แบงค์ค่ะ รู้สึกโชคดีมากที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ อาจารย์แบงค์สอนสนุกและใจดีมากๆ ค่ะ เป็นครูที่มีจิตใจของคุณครูอย่างแท้จริง อาจารย์จะนัดเสริม ปล่อยเกินเวลาเสมอ เรียกได้ว่าคุ้มมากๆ นอกจากนี้นักเรียนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเรียนหรือภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ก็จะช่วยอย่างเต็มที่เสมอค่ะ ที่มีนชอบเรียนกับอาจารย์แบงค์มากๆ ก็เพราะ นอกจากจะสอนญี่ปุ่นให้ได้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ แต่ลึกซึ้งแล้ว อาจารย์ก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะมากๆ อาจารย์จะชอบเล่าขยายเรื่องๆ หนึ่ง นานๆ และวกกลับมาสอนอีกที สนุกมากค่ะและในคอร์ส Hard-Core คันจิ อาจารย์จะชอบเปิดคลิปเกมส์โชว์ที่มีพวกคันจิให้ทายกัน ซึ่งมีนตอบไม่เคยจะได้ แต่ก็ทำให้มีนสนใจในคันจิมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ มาเรียนแล้วอาจารย์จะเน้นเนื้อหาคันจิโดยเรียนจากรากของคันจิก่อน พอเริ่มเหนื่อยอาจารย์ก็จะมีเกมส์มาให้เล่น แล้วก็เรียนอีก การเรียนแบบนี้ทำให้คอร์สคันจิที่ว่ายากน่าปวดหัว กลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยค่ะ มาเรียนกี่ครั้งก็ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อเลยค่ะ มีนตั้งใจว่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์ไปเรื่อยๆ ค่ะ เพราะมีนเชื่อว่าอาจารย์สามารถช่วยให้มีนสำเร็จในโลกภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนค่ะ ตอนนี้มีนจำคันติได้เยอะขึ้นและเร็วขึ้นมาก เพราะวิธีการจำของอาจารย์แบงค์ ขอบคุณอาจารย์มากๆ นะคะ สำหรับทุกๆ เรื่องค่ะ และก็ขอของคุณพี่ติ๋วกับคุณน้าอุมาด้วย มาเรียนที่นี่แล้วมีความสุขมากจริงๆ ค่า

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

wilasinee-cut

 

    คุณ วิลาสินี แย้มพวง

   หนูสนใจภาษาญี่ปุ่นมานานแล้วค่ะ ตั้งแต่สมัยเรียน ม.ปลาย (ปี 2541) (เรียนสายวิทย์ - ญี่ปุ่น) แต่ไม่ค่อยได้เรียนต่อเนื่องประกอบด้วยกับตัวเองยังจริงจังไม่พอ เลยทำให้ไม่เก่งสักที แม้จะไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน แต่ก็รู้สึกว่า ถ้าได้มีความรู้ภาษาที่ 3 ย่อมมีประโยชน์และยิ่งถ้าได้รู้ในระดับ อ่านออกเขียนได้ ฟังรู้เรื่องใช้งานได้จริงๆ มันคงจะสุดยอดมากเลยค่ะ อยากจะเก่งภาษาญี่ปุ่นให้ได้ขนาดนั้นเลย ทีนี้เรียนๆ มาสักพักแต่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่อก พัฒนาต่อไปไม่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่รู้คันจิ คันจิมีตั้งเยอะจะไปจำหมดได้ยังไง จำได้ไม่กี่วันก็ลืมไม่มีหลักการจำ ครั้นจะเลิกเรียนไปเลยก็เสียดายความรู้ที่เคยมีอยู่เดิมบ้างแล้ว ก็ไม่รู้ยังไงดี พอดี ธ.ค.56 ที่ผ่านมาไปสอบวัดระดับ ได้รับแจกโบว์ชัวร์ ร.ร. Ajarnbank มีคอร์สคันจิด้วย เลยลองมาเรียนดู ซึ่งพอได้มาเรียนกับ อ.แบงค์ แล้วรู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้มาเรียนกับอาจารย์ค่ะ เพราะอาจารย์สอนดีมาก อาจารย์เป็นคุณครูที่ดี มีความรู้ดี สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน นอกจากนี้ยังสอนอย่างเต็มสูตร สอนเต็มเวลา (ล้นด้วย) เต็มที่ให้กับนักเรียนมากๆ อาจารย์จะคอยหาโอกาสเสริมอะไรๆ ให้กับนักเรียนอยู่เสมอๆ วันหยุดมาฆบูชา 14 ก.พ. 57 ที่ผ่านมาที่อาจารย์นัดเรียนเพิ่ม ยัง งง อยู่เลยว่าอาจารย์ไม่พักผ่อนหรือไปเที่ยววาเลนไทน์เลยหรอ ทุ่มเทให้จริงๆ นอกจากนี้อาจารย์ยังใจดี เป็นกันเอง มีเกมส์ให้เล่นในคาบเรียน ทำให้เรียนสนุก อาจารย์เก่ง และมีความรู้หลายๆ ด้านมากมาย สามารถไขข้อปัญหาให้ นร.ได้ตลอดๆ


   ส่วนเรื่องคันติที่หนูได้เรียน ตอนนี้พัฒนาขึ้นมากเลยค่ะ จากที่ไม่รู้จะจำยังไง เขียนไม่ค่อยได้ แล้วก็ไม่ค่อยสนใจที่จะจำ (เพราะตอนนั้นท้อว่า จำไปเดี๋ยวก็ลืม กะอาศัยให้ผ่านตาบ่อยๆ เอา) ตอนนี้เก่งขึ้น เขียนออกมาเป็นตัวได้ อ่านประโยคภาษาญี่ปุ่นในอินเตอร์เน็ต ในเฟชบุ๊ค เข้าใจมากขึ้น ที่สำคัญมีกำลังใจในการเรียนรู้คันติ เพิ่มเติมเองต่อๆ ไปด้วย เพราะรู้แล้วว่าวิธีจำจะจำยังไง อะไรสำคัญ (ราก,ความหมายราก ฯลฯ...ลำดับเส้นก็สำคัญ) ไม่ยากเกินไปที่จะตั้งใจเรียนรู้


   สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์แบงค์เป็นอย่างมาก ที่เปิดคอร์สดีๆ แบบนี้ให้มีโอกาสได้มาเรียนค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

Tags: คอร์สคันจิ | คอร์สคันจิญี่ปุ่น | ติวคันจิ | ติวภาษาญี่ปุ่น | สอนคันจิ2561 | สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น | เรียนคันจิ | เรียนคันจิอาจารย์แบงค์ | เรียนญี่ปุ่น | เรียนภาษาญี่ปุ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 23:01 น.