จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4826996
banner501X102   N2-top-black   Banner-Register270760_4
Banner30092020Top Banner-32060290259 School-Map-Banner

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน เน้นคุณภาพไม่มีการสอนออนไลน์ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง รู้ลึกถึงความรู้สึกของภาษาญี่ปุ่นเวลาใช้  สอนโดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น สมัครเรียน Click

 

Fake-Menu_011 Fake-Menu_022 Fake-Menu_033 Fake-Menu_044 Fake-Menu_055 Fake-Menu_066 Fake-Menu_077 Fake-Menu_088 Fake-Menu_099

 

ขณะนี้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในเดือน ธันวาคม 2563 ประกาศแล้ว ผู้สอบสามารถเช็คผลสอบของตนเองได้ที่ 

                                                                   https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

โดยช่องบน จะต้องใส่ 15 桁受験番号(หมายเลขผู้สอบ 15 หลักที่ขึ้นต้นด้วย 20B) ส่วนช่องล่างให้ใส่ 8 桁暗証番号(password 8หลัก) ที่ผู้สอบได้ตั้งไว้ตอนสมัครสอบ ดังรูปต่อไปนี้

number20B

 

ประกาศจากทางโรงเรียน

 

★เนื่องจากภาวะCovid19 ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือ

 

ดังนั้น ในคอร์สเฉพาะจุด  ล่าม สนทนา คันจิ  คำช่วย คำแสลง และ การเขียน จะเลื่อนเวลาเปิดคอร์สเรียน จากวันเสาร์ที่16 มกราคม2564

และ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 อาจารย์จะเลื่อนเปิดคอร์ส เป็นวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

 

★★ความเข้มข้นในการติวเข้ม และจำนวนชั่วโมงในการเรียนจะเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง


 

 

คอร์สเฉพาะจุดเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน การพูดภาษาญี่ปุ่น + ทักษะล่ามญี่ปุ่น


+ การเรียนรู้คันจิแบบรู้ลึก รู้จริง + เจาะลึกคำช่วยภาษาญี่ปุ่นแบบลึกซึ้ง   สมัครเรียนคลิกที่นี่

 

Head-Course28102020

Course250-20102020 Course250-2-26102020 Arrow Course250-3-1 Course250-151119

study-app1

 

รายละเอียดคอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564


เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด และใช้ในชีวิตประจำวัน


CourceFeBApR

 

 

 

 

หมายเหตุ คอร์สล่าม สนทนา คันจิHardCore เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม **ติดต่อสมัครเรียน Click ที่นี่ 


 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

 

ajarnbank_course2020

 

nuttiya_N1_Pass_ajarnbank_new

 

*** โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ Nuttiya Kornprasertvit (น้องมี่มี้) ที่สามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N1 ผ่าน(N1能力試験合格)


ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน ธันวาคม 2562  โดยสอบได้คะแนนเต็มในPart การฟัง(聴解) = 60/60 และได้คะแนนในPartการอ่าน (読解) = 53/60

 

และได้สอบผ่านN1ด้วยคะแนนรวม152/180(合格点数)  日本語能力試験N1合格!優秀な成績を手に入れることができ、おめでとうございます。  

 

 

คอร์สเรียนต่างๆของสถาบันอาจารย์แบงค์ ปี 2563-2564  


BannerN1-SepNov63

BannerN2-SepNov63 course-vocab141020 BannerN4-SepNov63 course-adverb2020


course-adverb2020

BannerN1-Jun64 BannerN2-Jun64 BannerN3-Jun64 BannerN4-Jun64

 

course-busi21

Course-Music21

course-start21

course-mid21

course-high21

 

PAT73_21082020-1

PAT73_21082020-2

Banner-EJU110918

Course-Basic

course-busi-full

 

study-app1

 

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3  คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น ,คอร์สคันจิHard Core ,คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและสูง, คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น  เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

 ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click  วิธีการชำระเงิน Click ที่นี่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ 

 

Sussess-Banner-B01122020

blank10 WoodBlue01122020

 

wilailakN1-Show

 

คุณ วิไลลักษณ์ ลือพงศ์พานิช

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น


    

sikarinN1-Show

 

คุณ ศิขรินทร์  บรรจงชีพ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

 

  


tayaN2-Show

 

คุณ ทยา ศรีแย้ม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น Sunoco Thailand


  

apichatN2-Show

 

คุณ อภิชาติ ศิริพงศาภรณ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น


  

 

Passavee-N3-Show

 

คุณ พัสวี ด่านพิทักษ์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Siam Toyota Manufacturing


        

kawaintipN4-Show

 

คุณ กวินทิพย์  มูลไชยสุข

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร Honda R&D Asia Pacific


BlueN1-01122020

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

todsapolN1-Show

 

คุณ ทศพล ลำพันตา

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักรังสีเทคนิค โรงพยาบาลกรุงเทพ


    

phawaneeN1-Show

 

คุณ ภาวินี เชิดชูเหล่า

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร TDEM


  


warissaraN2-Show

 

คุณ วริศวา  ศรีสวัสดิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Project Officer บริษัทญี่ปุ่น  

ranrarin_N2

 

คุณ รันล์ลลิณทร์ หลักธรรม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

  

 

wanradaN3-Show

 

คุณ วรรณดา พวงซ้อน

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


        

sukanyaN4-Show

 

คุณ สุกัญญา สุรกิจบวร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น Tsuchiyoshi Industry 

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

dalemaN1-Show

 

คุณ ดาลีมา และสง่า

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานธนาคารกรุงศรี

    

silchaiN2-Show

 

คุณ ศิลป์ชัย รุจิราไกรสิทธิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Freelance Flixer,NetFlix

  


natkittraN2-Show

 

คุณ ณัฐกฤตา รื่นฤทธิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Saleบริษัทญี่ปุ่น


  

 

niranuchN3-Show

 

คุณ นีรนุช สื่อกลาง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท Pioneer  

 

pavarisa-N3-Show

 

คุณ ปวริศา นุ่นหมื่น

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


        

chayanisaN4-Show

 

คุณ ชญานิศา พงศกรนฤวงศ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศึกษานารี

BlueN1-01122020

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

patchayananN1-Show

 

คุณ พัชญชฎานันท์ หลายคุณากร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Japanese Speaking บริษัท Tagiken Thailand

    

nitikornN2-Show

 

คุณ นิติกร แป้นเกิด

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท ThaiToyoDenso.,Ltd

  

 

ariyaN2-Show

 

คุณ อริยา พรหมแดง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท OALT  

 

trirongN3-Show

 

คุณ ไตรรงค์ ม่วงสุข

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี  

 

tevikaaN3-Show

 

คุณ เทวิกา เกษมสุข

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัท PTTOR (ปตท นํ้ามันและค้าปลีก)


        

piyaweeN4-Show

 

คุณ ปิยวีร์ มื่งขวัญ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบัญชี 

 

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

47millon-view

 

Banner10Years

 

 

 

 

Success-Pink62

blank10 WoodSepNov62

 

Chatchayaporn-Show

 

คุณ ชัญญาพร อรุณเนตรทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นิสิตคณะ นิติศาสตร์ชั้นปีที่4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

JimapornN1-S

 

คุณ ภัณฑิรา จันทร์เสรีวัฒน์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

  


Jintana-N2-S

 

คุณ ณัฐชยา ทากุ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทARRK CORPORATION


  

 

Samita-Show

 

คุณ สมิตา เล็กอุ่น

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานโรงแรมญี่ปุ่น  

 

Sirinda-Show

 

คุณ สิรินดา จาวทวิภาส

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท

 


        

NapatsornN4-S

 

คุณ ภาคภูมิ ทองเต็ม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท Yamaha motor asian center

PassedN1

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

Yada-Show

 

คุณ ญาดา บัวหลวง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


    

Rudeeporn-Show

 

คุณ ฤดีพร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


  


Chalantorn-Show

 

คุณ ชลัญธร ทัตตานนท์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  

 

Tuchakorn-Show

 

คุณ ทัชชกร งามโนนทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

Preyanun-Show

 

คุณ ปรียนันท์ เต่าทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


        

Jidapa-N4-S

 

คุณ จิดาภา พันพานิชย์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา1

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

Course2241019

 

                                                                        

 

Official_LINE

 

 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2562


ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

ajarnbank_japan

 

K-Kittiphat_N3

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ กิตติพัฒน์ ปิยะศุภสิทธิ์ (น้องไอซ์) นิสิตชั้นปีที่1 คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคINTER (Balac) 


ที่สามารถสอบติด  ** จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาคInter (Balac) ในปีการศึกษา2562 และ  สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N3 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน กรกฏาคม 2562  

โดยสอบได้คะแนนในPart การฟัง = 54/60    

 

ความเห็นของคุณกิตติพัฒน์ที่มีต่ออาจารย์แบงค์


It Certainly come as a surprise at first, when I know that I pass N3 on my first try.Because It's only a little over a year after studying Japanese. Ajarnbank is a type of teacher that everyone should aspire to be, supportive and love in what he does.He always teaches us more than what a course normally offers, Ajarnbank has become someone who is really important to me,

because without him I won't be who I am today.


 อ่านความรู้สึกความประทับใจของคุณกิตติพัฒน์ ที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

sarit_wichetsumon_N2

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาริศ วิเศษสุมน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2560   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 3 ธันวาคม 2560  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part คันจิ และ Part ไวยากรณ์   文字語彙・文法   =   60/60    อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

narawit_N2_new

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ นราวิชญ์ เอี่ยมมนัสสกุล นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ เมษายน - มิถุนายน 2561   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 1 กรกฏาคม 2561  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part การฟัง  聴解  =  60/60  และได้คะแนนรวม 158/180  อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

**ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้เรียนบางส่วนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์  >>สมัครเรียน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 Click ที่นี่  >>แจ้งโอนเงิน  

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4826996

คัดลอกจาก สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4826996
best-seller-dec20 contact5-1

คอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น มกราคม - มีนาคม 2564

head-guide56

 

คอร์สพิเศษ ติวเข้มเพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

(ฝึกทักษะ การพูด + การฟัง + การแปลภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย 

+ การแปลภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น + คำศัพท์เฉพาะในวงการล่ามภาษาญี่ปุ่น)

คอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

日本語通訳スキルを高めるための特訓講座


หมายเหตุ  คอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนี้ จะสอนโดยอาจารย์แบงค์ และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ในคอร์สจะมีการเรียนการสอนคำศัพท์เฉพาะในการเป็นล่าม เทคนิคในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น

รวมไปถึงจะมีการทำ WorkShop จำลองสถานการณ์จริงในการเป็นล่าม·

 

 

 


 

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์·B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·เป็น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้ลึก รู้จริง จากการบอกเล่ากันปากต่อปากของลูกศิษย์ จากเสียงตอบรับของตำราภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่วางจำหน่าย และจากความประทับใจของผู้เรียนปากต่อปาก เกิดมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบรู้จริง ไม่ใช่สั่งแต่ท่องๆประโยคแล้วเอามาพูด ไม่ใช่สั่งแต่จำไวยากรณ์แล้วเอามาใช้ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ รู้ซึ้งไปถึงความรู้สึกของภาษา รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรพูดภาษาญี่ปุ่นแบบไหน และพูดเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด และสามารถแต่งประโยคได้อย่างอิสระจากความคิดตัวเอง


     โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เปิดจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น มกราคม-มีนาคม 2564 และรับสมัครแล้ววันนี้


     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·จะเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้จริง·ไม่ใช่สอนให้นักเรียนท่องจำไปใช้ แต่ให้นักเรียนแน่นหลักไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน รวมไปถึง Trick ต่างๆ ·ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง และให้นักเรียนสามารถพูดได้จริง และเอาไปใช้ในการทำงานหรือการสอบวัดระดับได้จริง


     โดย ผู้เรียนสามารถเลือกจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และอ่านรายละเอียดคอร์สที่เปิดสอนได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 

 

head-course1

 

learn-botton · info-botton

 

Promotion-long_size1_copy

 

course-guide56

 

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด คอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

กุมภาพันธ์-เมษายน 2564


อบวันอาทิตย์เช้า (สอนสด)

 

คอร์สทักษะในการเป็นล่ามเบื้องต้น (ฝึกทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น)


(เรียนทักษะที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นต้องมีในการทำงาน+ การฟังจับใจความ+ การแปลแบบฉับพลัน+การโต้ตอบแบบฉับพลัน+การอ่านที่รวดเร็ว+คำศัพท์เฉพาะในไลน์การผลิต

+ คำศัพท์เฉพาะในสาขาต่างๆที่ล่ามญี่ปุ่นควรรู้+ Workshop เป็นกลุ่มในห้องเรียน)

 

***การเรียนการสอน และWorkshop ที่จัดขึ้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง จะมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการเรียนการสอน และการทำ WorkShopจำลองสถานการณ์จริงในแต่ละครั้งด้วยรอบอาทิตย์เช้า (สอนสด)

 

เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เก่งมากขึ้น ฝึกทักษะ พูด แปล ฟัง อ่าน ที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นจะต้องมีในการทำงาน และเพิ่มเติมด้วยความรู้เฉพาะทางในสาขาต่างๆที่ล่ามควรจะรู้ เช่นความรู้ในไลน์การผลิต ความรู้ทางบัญชี ความรู้ในโรงพยาบาล ความรู้ในห้องประชุม ความรู้ทางกฎหมาย และความรู้รอบตัวอื่นๆ

 


คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

(日本語スキルアップ日本語通訳者)

(สอนสด)

8.30-12.00 36 ชม.

7 กุมภาพันธ์ - 11 เมษายน 2564

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ3ชั่วโมงครึ่ง

(2ครั้งสุดท้ายเรียนครั้งละ4ชั่วโมง)

8,500

 

***วันที่เรียน = วันอาทิตย์ที่  7,14,21,28 กุมภาพันธ์/ 7,14,21,28 มีนาคม/ 4,11 เมษายน 2564


** สำหรับคอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ในการเรียนแต่ละครั้ง จะมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นล่าม เข้ามาร่วมในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในห้องเรียน (Work Shop) เพื่อฝึกการเป็นล่ามกับคนญี่ปุ่นจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

 

*** สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ในรอบสด·แต่ในวันอาทิตย์บางอาทิตย์ไม่ว่าง สามารถมาดู VDO ชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้

 

 

รายละเอียดคอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น


-เรียนรู้เทคนิคและทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่แรกเริ่ม จนถึงในระดับที่ใช้จริงในบริษัทญี่ปุ่น

- เรียนเจาะลึกถึงกระบวนการในโรงงานญี่ปุ่นที่ล่ามจะต้องรู้ เช่นในไลน์การผลิต โมล บัญชี การประชุมเช้า และในสาขาอื่นๆ 

- จับกลุ่มฝึกทำ WorkShop จำลองสถานการณ์จริงกับคนญี่ปุ่นผู้มากประสบการณ์ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้ลองแปลจริง

- ฝึกทักษะในการฟังจับใจความจากใจความเยอะๆ ให้เข้าใจ

- ฝึกทักษะในการแปลจากภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย

- ฝึกทักษะในการแปล จากภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น

 - ตรวจสอบการแปลของตนเองว่าแปลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสวยงามตรงกับรูปเดิมในภาษาญี่ปุ่นแค่ไหน เพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้การแปลของตนเองนั้นดีขึ้น

-เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลาย ทั้งในที่ประชุม หน้างาน และในสถาณการณ์อื่นๆ

-คำศัพท์เฉพาะด้านที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นจำเป็นต้องใช้ อาทิเช่น คำศัพท์ด้านอุตสาหกรรม ในไลน์การผลิตรถยนต์ ในไลน์การผลิตสินค้า ศัพท์ในด้านบัญชี กฎหมาย เลขา โรงพยาบาล ท่องเที่ยว และในสาขาอื่นๆ

-·เทคนิคการจดโน้ตที่ล่ามต้องทำได้

-เรียนรู้ทักษะการเป็นล่ามในหลายๆรูปแบบ เช่น ล่ามพูดพร้อม ล่ามในหน้างาน

- เรียนรู้ทักษะอื่นๆ ทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ เพิ่มเติมในฐานะที่คนเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นควรที่จะรู้ในการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

 

คำกล่าวจากอาจารย์แบงค์

 

     การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เก่งนั้น ผู้เรียนหลายๆคน เข้าใจผิดว่า ถ้าเก่งภาษาญี่ปุ่น เก่งศัพท์ เก่งไวยากรณ์ จะต้องเป็นล่ามที่ดีได้  แต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่เสมอไป เนื่องจากการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น จะต้องใช้ทักษะของภาษาญี่ปุ่้นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การฟัง การแปล การสรุปความ ความจำที่ดี และทักษะอื่นๆที่ล่ามภาษาญี่ปุ่นมืออาชีพจะต้องมี ดังนั้น ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่จะต้องการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น จะต้องมีทักษะดังกล่าว นอกเหนือจากนั้น จะต้องมีความรู้เฉพาะทางในสาขานั้นๆ ที่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีสอน แต่มาจากประสบการณ์ในการทำงานที่สั่งสมขึ้นมาในชีวิตการทำงาน  ในคอร์สทักษะการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนี้ จะเป็นการฝึกทักษะดังกล่าวที่กล่าวมาตอนต้น พร้อมๆกับการสอนความรู้เฉพาะทางในสาขาต่างๆ พร้อมๆกับ WorkShop ในการฝึกปฎิบัติจริงกับอาจารย์แบงค์ รวมถึงอาจารย์ชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถการเป็นล่ามญี่ปุ่นที่ดี และเก่งได้ อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียนที่จะต้องการที่จะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น รวมไปถึงพัฒนาทักษะในการเป็นล่ามของผู้ที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วให้ก้าวหน้ามากขึ้น

 

 

จุดประสงค์ในการเรียน


-สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการจะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น อาจจะเป็นผู้ที่ไม่เคยมีสบการณ์ในการเป็นล่ามมาเลย หรือเคยมีประสบการณ์ในการแปลมาแล้วบ้าง แต่ยังทำได้ไม่ดี หรือทำได้ดีไม่เท่าที่ตนเองตั้งใจไว้ โดยในคอร์สทักษะการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนี้ จะสอนเทคนิค ทักษะที่หลากหลายที่คนที่คิดจะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นต้องรู้ และคำศัพท์เฉพาะทางมากมายหลายด้าน เช่น ศัพท์ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้านบัญชี กฎหมาย เลขา และอื่นๆ นอกจากนั้น จะมีการสอนเทคนิคในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นให้รวดเร็ว รวมไปถึงการทำกิจกรรมพิเศษ (WorkShop) ในห้องเรียน โดยจะได้ฝึกกับอาจารย์ชาวญี่ปุ่นจริงๆ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ลองนำความรู้ที่ได้ไปฝึกปฎิบัติจริงกับคนญี่ปุ่น และได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่นของตนเองให้เก่งมากขึ้น

 

เหมาะสำหรับ


ผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อจะไปเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการที่จะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือทำงานในด้านสายงานญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น ที่มีโอกาสจะต้องสื่อสารกับคนญี่ปุ่นมาก

ผู้ที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติม

- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นแต่ยังไม่เคยเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัท

- อาจารย์ภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่นที่อยากจะเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในอนาคต

- เจ้าของธุรกิจที่ต้องติดต่อกับคนญี่ปุ่นและใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

- ผู้เรียนที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และสนใจงานล่ามภาษาญี่ปุ่น

- ผู้ที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น แต่อยากเป็นล่ามในโรงงานญี่ปุ่น เพื่อที่จะได้รู้ระบบโรงงานและขั้นตอนในไลน์การผลิต

- บุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทางสถาบัน จะทำการอัฟเดท และปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อที่จะได้อัฟเดทเนื้อหาใหม่ๆ อยู่ตลอด โดยตำราเรียนคอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ทางโรงเรียนจะแจกฟรีให้กับนักเรียนทุกคน

 

- นอกจากการเรียนการสอนปรกติแล้ว สำหรับคอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนี้ ในการเรียนแต่ละครั้ง จะมีคนญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นล่าม เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในห้องเรียน (Work Shop) เพื่อฝึกการเป็นล่ามให้กับคนญี่ปุ่นจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

 

สอบวัดผล

 

ในคอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นทางสถาบันจะจัดสอบย่อย(小テスト) ขึ้น เพื่อที่จะวัดผลความรู้ทีได้เรียนไป รวมถึงจะมีการจัดสอบปลายภาค(期末試験) รวมทั้งหมด 2 ครั้ง (模擬試験Final1),(模擬試験Final2)เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวข้อสอบของการเป็นล่าม และนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับหลังจบคอร์ส


- ความรู้ในด้านทักษะการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น ตามที่กล่าวมาด้านบน

- หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนคอร์สทักษะในการเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น

- ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านหลักสูตร

- บัตรสมาชิกสถาบันเพื่อใช้บริการห้องสมุด และห้องฉายหนัง

- ความประทับใจ ความชื่นชอบอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่น และความรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากขึ้น

 


หมายเหตุ ตำราเรียนทุกเล่มและเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมดจะแจกให้ฟรีสำหรับนักเรียนทุกคน

 

*หลังจากที่ผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์ส ในครั้งสุดท้ายจะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตาม เกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน·

 

**·นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน·

 

ติดต่อจองคอร์สเรียน หรือสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่

 

Tel  02-2122067 Office (ฝ่ายสมัครเรียน· ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

086-5470327·(ฝ่ายสมัครเรียน และสอบถามคอร์สเรียน)

086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ, ฝ่ายTalkingDictญี่ปุ่น)

086-4656032 (ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น)

02-2122067 (Fax)


Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Vejjavanit Building 206 ถ.เย็นจิต สาทร กรุงเทพ 10120

 

·logo-web-new3ch


 

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ รอบสด

big-room


 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนเล็ก รอบวีดีโอ

green-room···

Red-room

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ เมษายน-มิถุนายน 2555

 

SANY04681· SANY04563

 

SANY04632

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ กันยายน - พฤศจิกายน 2555


DSC00094

 

DSC00098

 

DSC00113

 

DSC00144

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม ·2556

 

IMG_0484
IMG_0501

 

IMG_0513
IMG_0475

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

 

slide1

 

slide222

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

 

nukrean1

 

nukrean2

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov58-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Apr-Jun60-1

 

 

รรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jul-Sep60-1

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

11-12-2556_N21

 

· คุณอังคนา อรรถโสภา

อาชีพ Key Account Manager - ASEAN   สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา -

 

·· ตัดสินใจไม่ผิดที่มาเรียนที่นี่ค่ะ อาจารย์สอนดีมาก เนื้อหาและลักษณะการสอนเข้มข้นสมกับเป็น Intensive Course แต่ยิ่งกว่านั้นคือ อาจารย์มีความทุ่มเทและตั้งใจในการสอนและถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างมาก นอกจากความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เหนือชั้นที่หาได้ยากมากแล้ว อาจารย์ยังมีความรู้ที่หลากหลาย ทำให้การเรียนคอร์สนี้สนุกและน่าสนใจ


··โดยส่วนตัวแล้วชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆน้อย อาศัยเรียนรู้จากการทำงานและความรู้นอกห้องเรียน จึงอยากกลับมาเรียนรู้ในส่วนของไวยากรณ์และการอ่าน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้เน้นทักษะทางด้านนี้ ก็รู้สึกดีใจที่มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ ทำให้รู้เทคนิคต่างๆ และการปรับปรุงข้อด้อยแต่ละจุด รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ


·· ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์และทีมงานเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนการสอนและการอำนวยความสะดวกต่างๆ รู้สึกประทับใจค่ะ ขอบคุณค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_00016

 

· คุณพักตร์พิไล หลีสกุล

อาชีพ    Interpreter    สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษาYS PUND CO.,LTD

 

··สำหรับความรู้สึกที่ประทับใจหลังจากที่ได้เรียนกับอาจารย์แบงค์นั้น 1 หน้ากระดาษอาจจะเขียนไม่หมด อาจารย์แบงค์เป็นคนตั้งใจสอนและเอาใจใส่นักเรียน ไม่เพียงเฉพาะในบทเรียนเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ เทคนิครวมถึง Keypoint สำคัญในการจำและในตอนทำข้อสอบ


·· บรรยากาศในการเรียนมีการสอนที่สนุก ถาม-ตอบ และอธิบายที่เข้าใจง่าย ทำให้ง่ายต่อการจดจำ จะพยายามนำคำสอนและเทคนิคที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สุดท้ายอยากให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง จะได้มีแรงนำสิ่งดีๆมาสอนให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป


·· ขอบคุณสำหรับการทุ่มเทในการสอนนะคะ ด้วยความนับถือ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_00032

 

· คุณสิรารมย์ จึงโสภณวิทวัส

อาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

··มิ้นท์เรียนกับอาจารย์แบงค์มาก็หลายคอร์สแล้ว และทุกครั้งที่เรียนก็รู้สึกประทับใจเสมอ มิ้นท์คิดว่าอาจารย์แบงค์ไม่ใช่แค่สอนดี แต่สไตล์การสอนของอาจารย์ก็ยังมี Chrisma ด้วย คือมิ้นท์ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเรียนวิชาเดียวได้เป็น เวลานานๆ หลายชั่วโมงขนาดนี้ อย่างที่มหาลัย เรียน 3 ชั่วโมง มิ้นท์ก็แทบสิ้นสภาพบุคคลแล้ว แต่กับอาจารย์แบงค์มิ้นท์รู้สึกอยากมาเรียน ถึงจะเหนื่อย แต่ก็สนุก แล้วก็คุ้มค่าที่ได้มาเรียนมากๆค่ะ แต่เสียดายที่ครั้งนี้ไม่ได้เรียนรอบสด


··อืมม์...มิ้นท์เขียนอธิบายอะไรยาวๆไม่ค่อยเก่ง ก็ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะ ว่าตั้งแต่ที่มิ้นท์เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายสถาบัน อาจารย์แบงค์เป็นที่ที่ดีที่สุดเท่าที่มิ้นท์เคยเรียนมาค่ะ


Thank you

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_Y

 

· คุณ อรรณพ จิรธนโรจน์

อาชีพ วิศวกร     สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Toyota Boshoku Asia

 

·· To. Aj.Bank *รู้สึกประทับใจมากๆครับ อาจารย์ตั้งใจสอนมาก เอาใจใส่นักเรียนทุกคน&ยิ่งไปกว่านั้น ยังพยายามจำชื่อนักเรียนทุกคน ซึ่งทำให้ทุกๆคนรู้สึกถึงความผูกพันธ์กับอาจารย์มากขึ้นไปอีก *บรรยากาศในห้องเรียน รู้สึกสบายๆ เป็นกันเอง เรียนแล้วรู้สึกเพลินจนลืมนึกถึงเวลาไปเลย *ส่วนเนื้อหาในการเรียน และการสอนภาษาญี่ปุ่นนั้น สอนดีมากๆเข้าใจง่าย อธิบายได้เห็นภาพชัดเจน มีการยกตัวอย่างและยังมีเพิ่มเติมในส่วนของประสบการณ์จริงๆที่อาจารย์ได้ผ่านมาจากที่ญี่ปุ่น ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น


·· สุดท้าย ความรู้สึกที่ได้เรียนที่นี่ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนคือครอบครัวนึงไม่ว่าจะเป็น พนักงานที่แจกเอกสารหรือพี่อุมาที่ขายขนม


·· เรื่องที่อยากบอกกับอาจารย์คือขอให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นที่รักของนักเรียนทุกคนเสมอ From. Beer

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

 

· คุณ พริบตา· วงศ์อนวัช

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Siam Kubota Corporation

 

·· รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนกับอาจารย์ แบงค์มากค่ะ อาจารย์สอนเข้าใจง่าย รู้สึกดีที่ได้มาเรียนค่ะ อาจารย์แบงค์จะเข้าใจความเป็นคนไทยของเราว่าเราอ่อนตรงไหน ประกอบกับที่อาจารย์แบงค์เก่งภาษาญี่ปุ่นมาก ทำให้อาจารย์สอนคนไทยได้ดีมากๆ นกเชื่ออย่างนั้นค่ะ


·· อาจารย์สอนด้วยความเป็นกันเอง ละเอียด เข้าใจง่ายเน้นในจุดที่นักเรียนยังอ่อนหรือต้องปรับปรุง สอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ ทักษะ ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ คำศัพท์ที่อาจารย์สอนนั้นลึกซึ้งมาก ขนาดที่อาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเอง หรือคนญี่ปุ่นไม่สามารถอธิบายได้ แต่อาจารย์แบงค์อธิบายได้อย่างละเอียดมาก บรรยากาศการเรียนรู้สึกสบายและตลกมากค่ะ อาจารย์สอนสนุกมาก ไม่น่าเบื่อเลย อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายถึงความหมายและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน และลึกซึ้ง เพื่อให้นักเรียนนำมาใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน


·· นกเชื่อว่าคนไทยที่เก่งภาษาญี่ปุ่นใน ระดับอาจารย์แบงค์ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก นกเชื่อนะคะว่าอาจารย์แบงค์จะเป็นบุคลากรสำคัญในการที่จะช่วยให้มีคนไทยสอบ ได้ระดับN1มากขึ้นค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5atcharairat

 

คุณ อัจฉรัยรัตน์ วังแก้วหิรัญ

อาชีพ Japanese-Coordinator


·· อาจารย์จะสอนเทคนิคในการทำข้อสอบที่ดีมาก และไม่เหมือนใครค่ะ สอนวิธีการแปล Reading ละเอียดมาก รวมถึงสอนคันจิและความหมายของคำศัพท์แต่ละคำที่ลึกซึ้งมาก ซึ่งเทคนิคพวกนี้เราจะหาจากที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ


·· จากเดิมที่เคยไปเรียนที่อื่นๆในคอร์สติ วN1 กับคนญี่ปุ่นมา อาจารย์ญี่ปุ่นเองจะอธิบายไม่ได้ละเอียดได้มากขนาดนี้ค่ะ อาจารย์แบงค์จะอธิบายความหมายของคำศัพท์ และความแตกต่างของคำศัพท์ได้อย่างชัดเจนมากค่ะ

 

·· บรรยากาศในห้องเรียนจะสนุกมากเคยเรียน ที่อื่นๆมาซึ่งเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่น ก็ยังไม่สามารถอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ได้แตกฉานและละเอียดเท่ากับอาจารย์ แบงค์ค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

7suwanna

 

คุณ สุวรรณา· เอี่ยวภิรมย์กุล

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น


·· อาจารย์แบงค์เก่งมากเลยค่ะ สอนสนุกและทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ อย่างลึกซึ้ง คำศัพท์และไวยากรณ์หลายคำที่ดิฉันเคยได้ยิน แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ประทับใจตรงนี้มากค่ะ

 

·· ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่มีคอร์สเรียนN1ดีๆแบบนี้ ซึ่งเป็นคอร์สที่ไม่ค่อยมีคนไทยกล้าสอนเท่าไร ทำให้ดิฉันได้มาเรียนที่นี่ ได้เจออาจารย์ที่เก่งจริงๆและยังได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ในชั้นเรียน ได้share ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนในวงการเดียวกันค่ะ· ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

punnapha-cut

 

คุณ ปุณณภา อร่ามรัตนชัย

   รู้สึกประทับใจในหลายๆ ด้านค่ะ อาจารย์มีความรู้ในหลายเรื่องด้วย ไม่ใช่แค่ทางด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว อาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับความรู้รอบตัวรอบด้าน ดังนั้นเราจะได้ความรู้จากตรงนั้นไปด้วย อีกทั้งระหว่างการสอน อาจารย์จะมีทริคต่างๆ สอดแทรก อยู่ตลอด รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นด้วย ดังนั้นเราจะมีความเข้าใจในคนญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีก ส่วนทางด้านเนื้อหาการสอนก็มีการให้ความรู้หลากหลาย และกว้างขวาง เช่น ล่ามโรงงาน ล่ามหมอ ฯลฯ ซึ่งเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆ ตลอดเวลาที่เรียน ในคลาสก็มีการทำ workshop กับคนญี่ปุ่นจริงๆ ให้แปลจากไทยเป็นญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเป็นไทย ช่วงแรกๆ อาจจะเกร็งและตามไม่ทัน แต่เมื่อได้ทำไปเรื่อยๆ ก็หายเกร็งและเริ่มชินและคุ้นเคยกับคนญี่ปุ่น อีกทั้งการทำ workshop ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ หลายคนด้วย ได้ช่วยกันแปล ช่วนชยกันคิดเลยได้เพื่อนใหม่ๆ เพิ่มด้วย รวมๆ ทั้งหมดแล้ว ชอบมากๆ กับคลาสล่ามนี้ค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pichamon-cut

 

คุณ พิชามนชุ์ บางเลน

  ถึงแม้ว่าจจะทำงานในตำแหน่งล่ามที่บริษัท แต่โดยส่วนมากก็จะทำแต่งานแปลเอกสารแทบจะไม่มีโอกาสได้ล่าม ทางบริษัทจึงแนะนำให้หาที่เรียนหรืออบรมล่าม เพื่อการทำงานในอนาคตเมื่อลองค้นหาดูก็ได้เจอกับสถาบันของอาจารย์แบงค์ จึงได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์แบงค์เป็นครั้งแรก


   เนื่องจากตอนอยู่ที่บริษัทแทบไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ล่าม ตอนที่เรียนและ workshop จึงสนุกมากที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนในหัวข้อที่หลากหลาย นอกจากทั้งอาจารย์แบงค์และรุริซังจะสอนสนุกแล้วการที่ได้เห็นการล่ามของเพื่อนๆ ที่ทำงานอยู่ในสายงานนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพการทำงาน ได้เรียนรู้ลักษณะงานสายล่ามมากขึ้น และยังได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในสายงานอื่นๆ หรือเพื่อนๆ ที่ยังเรียนอยู่ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ นอกจากเนื้อหาในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimwarun-cut

 

คุณ พิมพ์วลัญช์ ศรีเพชร

   รู้สึกขอบคุณอาจารย์ที่เปิดคอร์สเรียนดีๆ และมีประโยชน์ให้กับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะคอร์สที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตการทำงานได้จริงอย่างคอร์สล่ามนี้


   กุ้งเลือกเรียนคอร์สนี้กับอาจารย์แบงค์ เพราะสนใจวิธีการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่แบ่งแต่ละสัปดาห์เป็นหัวข้อการเป็นล่ามในหลายสถานการณ์ เช่น ล่ามโรงงาน ล่ามบัญชี ล่ามในศาล ฯลฯ โดยแต่สัปดาห์ก็มีทั้งการสอนความรู้และคำศัพท์เบื้องต้นของเรื่องนั้นๆ การทำ workshop ทดลองแปลในสถานการณ์สมมติของแต่ละเรื่องกับคนญี่ปุ่น รวมถึงเทคนิคและวิธีฝึกฝนที่ช่วยพัฒนาทักษะการเป็นล่าม วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริงนี้ ทำให้ชั้นเรียนของอาจารย์สนุกและท้าทายไม่น่าเบื่อ ทุกครั้งที่ได้มาเรียนก็จะได้ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงสำนวนและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมชั้นกลับไปทุกครั้ง เรียกว่าไม่รู้สึกผิดหวังกับการลงเรียนคอร์สนี้เลย


   ประทับใจในความตั้งใจของอาจารย์ ที่สอนและให้ความรู้กับผู้เรียนเต็มที่ พยายามทำเท่าที่จำทำได้ พอเห็นอาจารย์ตั้งใจ เราก็มีแรงฮึดพยายามให้มากขึ้น เรียนกับอาจารย์แบงค์ทำให้รักภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

sunsanee-cut

 

คุณ ศันสนีย์ ก้องท้องสมุทร

   คอร์สนี้เป็นคอร์สแรกที่ได้เรียนกับ อ.แบงค์ ปัจจุบันตนเองประกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จริง แต่เนื่องจากว่าอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะมีประโยชน์กับเนื้องานที่ทำอยู่ พัฒนาสกิล จักหลับ การใช้ภาษา-การแปล/ล่าม จะได้นำไปแก้ไขจุดที่ตนเองยังบกพร่องอยู่ จึงได้ตัดสินใจมาลงคอร์สล่ามที่นี่ ซึ่งตอนแรกก็กังวลอยู่เล็กน้อยว่าจะดีไหม เพราะไม่มีคนรู้จัก/เพื่อนที่เคยเรีนนที่นี่เลย แต่หลังจากที่ได้มาเรียนจริงๆ ก็พบว่า อ.แบงค์ สอนดีกว่าที่คาดไว้ อ.มีความรู้ละเอียดดี รู้จริง ทั้งศัพท์+เนื้อหาเฉพาะทางที่จะพบเจอในการทำงานล่ามจริงๆ หลากหลายแขนง เช่น เรื่องทางเทคนิค / อุปกรณ์  เครื่องจักร (ล่ามโรงงาน) อวัยวะ อาการเจ็บป่วย (ล่ามโรงพยาบาล) เรื่องทางกฎหมาย /บัญชี ฯลฯ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะอย่างครบถ้วนทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้ง workshop กับคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของภาษา จากการที่มีการสอนที่ครอบคลุม 4 ทักษะ ดังกล่าวนี้ เนื้อหาที่น่าสนใจและบรรยากาศการเรียนที่ดี สบายๆ ไม่ตึงเครียด จึงไม่ทำให้รู้สึกเบื่อเลย อีกทั้ง อ.แบงค์ ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ชี้แนะการใช้ภาษาในจุดที่คนไทยทักจะสับสน/ใช้ผิด ภาษาญี่ปุ่นในบริษัทที่คนญี่ปุ่นใช้จริงๆ ฯลฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์มาก คิดว่าโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนกับ อ.แบงค์ที่มีประสบการณ์ + ความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอดออกมาได้ เข้าใจง่ายเพราะส่วนตัวคิดว่าเนื้อหาการสอนภาษาญี่ปุ่น ในระดับกลาง สูง เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพเช่นนี้นั้น คนทำงาน ทั่วไปแม้เมื่อจะอยากเรียน ศึกษาเพิ่มเติม ก็หาเรียนได้ยากยิ่ง


   สุดท้ายนี้ก็มีความรู้สึกอยากขอบคุณที่มีการเปิดสอนคอร์สนี้ และหวังว่าในอนาคตจะมีคอร์สภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางขึ้นไปในหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

sujittha-cut

 

คุณ สุจิตตา สุโขประสพชัย

   สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นส้มโอ เพื่อนสนิทแนะนำมาให้มาเรียนที่นี่ค่ะ ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน อาจารย์แบงค์คงคล้ายๆ กับคนอื่นๆ สอนสนุกไม่รู้สึกง่วงนอนเวลาเรียนเลยค่ะ ชื่นชมพี่ๆ เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล นร.อย่างใกล้ชิด ใจดี ใจเย็น สุภาพ นุ่มนวล คอยเป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องขอเรียนย้อนหลังเป็นแบบ video บ้าง เรื่องอาชีพที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นบ้าง รู้สึกเหมือนมีพี่สาวที่แสนดีและคุณแม่ที่น่ารักค่ะ อิอิๆ


   ตั้งแต่มาเรียนที่นี้จนถึงตอนนี้ ก็มักจะก่อความวุ่นวายให้พี่ๆ เจ้าหน้าที่อยู่เรื่อยๆ เนื่องจากมีโรคประจำตัวหลายอย่าง เช่น โรคขี้เกียจ โรคนอนตื่นสาย โรคทรัพย์จางค่ะ 555 นิสัยส่วนตัวคือชอบเรียนพิเศษ ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันต่างๆ มาก็เยอะ สิ่งที่โรงเรียนแห่งนี้แตกต่างไปจากที่อื่น คงเป็นเรื่องของการสอนที่สนุกสนาน สอดแทรกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ความเอาใจใส่ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการสอนของอาจารย์ บรรยากาศในห้องเรียนที่ดี มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ได้เจอและรู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังคำแนะนำจากอาจารย์แบงค์จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ จากเพื่อนรุ่นพี่ที่เค้ามีประสบการณ์ในการทำงานกับคนญี่ปุ่น จากคนที่เค้าประสบความสำเร็จ ทำให้ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเรียน ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ นานา มากมาย การเดินทาง 4-5 ต่อ มาจากต่างจังหวัดบ้าง การขอหัวหน้าเพื่อไปเรียนบ้าง ดิฉันรู้สึกขอบคุณเพื่อนและครอบครัวที่เข้าใจและคอยส่งเสริม ขอบคุณหัวหน้าชาวสิงคโปร์ที่เห็นใจและเป็นกองหนุนที่ดี ถึงได้มีโอกาสได้มาเรียน ได้มารู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ ที่น่ารักทุกคน


   ดิฉันเป็นคนพูดภาษาคนไม่ค่อยได้ความ เขียนเรียงความไม่ค่อยเก่ง แต่ก็ขอขอบคุณทุกท่ายที่พยายามอ่านถึงบรรทัดนี้ สุดท้ายของเป็นกำลังใจคนที่ผิดหวังจากการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ผ่าน One day, we will.... จบแล้วจ้า

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

 

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร (อิง) คุณ จิรพล จันทรัตน์ (ซัน) คุณ อีฟ เนติวุฒิสาร (อีฟ) คุณ วีรยา บูชา (ใหม่) คุณ ณัฐนันท์ (ปีเตอร์) คุณ ธนพงศ์ พันแสง (เซพ)

 

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิก บริษัทเอกชน


ครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ฟรีแลนซ์)

นักศึกษาปริญญาโท นิด้า


นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา

 

N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
des1

 

slide170259 complete-R-sep-nov2557

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล คุณ ปานชาติ มิตรกูล คุณ วีรชาติ เครือโชติกุล คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล คุณ ภัสรา เทพบุญ

 

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)
Engineer Isuzu
Progarmmer
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวชพนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.


 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

banner070358-2 complete-R-apr-jun2557

 

narumonshows 11 patcharinshows

 

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์ คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์ คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

 

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น


ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Secretary for Administration

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-apr-jun2556 complete-R-apr-jun2556

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ เอกรินทร์ โฮ คุณ สุดารัตน์ อินทร์ช่วย คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์ คุณ วรรณวิมล ขำพวง คุณ จริยา เผ่าพันธ์ คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร

 

ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter วิศวกร Design บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-sep-nov2555 complete-R-sep-nov2555

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คุณ อโนชัน ชาลีวัฒน์ คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์ คุณ รัชฏา โอกาวา คุณ นิชนันท์ มาสตูล

 

ระดับ N1 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N2 ระดับ N2

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd


ล่ามภาษาญี่ปุ่น


พนักงานบริษัทญี่ปุ่นนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation


สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

Tags: คอร์สการเป็นล่ามญี่ปุ่น | คอร์สล่ามญี่ปุ่น | คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น | คอร์สเรียนล่ามญี่ปุ่น | ติวล่ามญี่ปุ่น | เรียนญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ | เรียนล่ามภาษาญี่ปุ่น2564

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021 เวลา 16:44 น.