จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4826986
banner501X102   N2-top-black   Banner-Register270760_4
Banner30092020Top Banner-32060290259 School-Map-Banner

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน เน้นคุณภาพไม่มีการสอนออนไลน์ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง รู้ลึกถึงความรู้สึกของภาษาญี่ปุ่นเวลาใช้  สอนโดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น สมัครเรียน Click

 

Fake-Menu_011 Fake-Menu_022 Fake-Menu_033 Fake-Menu_044 Fake-Menu_055 Fake-Menu_066 Fake-Menu_077 Fake-Menu_088 Fake-Menu_099

 

ขณะนี้ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ในเดือน ธันวาคม 2563 ประกาศแล้ว ผู้สอบสามารถเช็คผลสอบของตนเองได้ที่ 

                                                                   https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do

โดยช่องบน จะต้องใส่ 15 桁受験番号(หมายเลขผู้สอบ 15 หลักที่ขึ้นต้นด้วย 20B) ส่วนช่องล่างให้ใส่ 8 桁暗証番号(password 8หลัก) ที่ผู้สอบได้ตั้งไว้ตอนสมัครสอบ ดังรูปต่อไปนี้

number20B

 

ประกาศจากทางโรงเรียน

 

★เนื่องจากภาวะCovid19 ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือ

 

ดังนั้น ในคอร์สเฉพาะจุด  ล่าม สนทนา คันจิ  คำช่วย คำแสลง และ การเขียน จะเลื่อนเวลาเปิดคอร์สเรียน จากวันเสาร์ที่16 มกราคม2564

และ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 อาจารย์จะเลื่อนเปิดคอร์ส เป็นวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ และ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 

 

★★ความเข้มข้นในการติวเข้ม และจำนวนชั่วโมงในการเรียนจะเท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง


 

 

คอร์สเฉพาะจุดเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน การพูดภาษาญี่ปุ่น + ทักษะล่ามญี่ปุ่น


+ การเรียนรู้คันจิแบบรู้ลึก รู้จริง + เจาะลึกคำช่วยภาษาญี่ปุ่นแบบลึกซึ้ง   สมัครเรียนคลิกที่นี่

 

Head-Course28102020

Course250-20102020 Course250-2-26102020 Arrow Course250-3-1 Course250-151119

study-app1

 

รายละเอียดคอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564


เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด และใช้ในชีวิตประจำวัน


CourceFeBApR

 

 

 

 

หมายเหตุ คอร์สล่าม สนทนา คันจิHardCore เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม **ติดต่อสมัครเรียน Click ที่นี่ 


 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2563

ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

 

ajarnbank_course2020

 

nuttiya_N1_Pass_ajarnbank_new

 

*** โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ Nuttiya Kornprasertvit (น้องมี่มี้) ที่สามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N1 ผ่าน(N1能力試験合格)


ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน ธันวาคม 2562  โดยสอบได้คะแนนเต็มในPart การฟัง(聴解) = 60/60 และได้คะแนนในPartการอ่าน (読解) = 53/60

 

และได้สอบผ่านN1ด้วยคะแนนรวม152/180(合格点数)  日本語能力試験N1合格!優秀な成績を手に入れることができ、おめでとうございます。  

 

 

คอร์สเรียนต่างๆของสถาบันอาจารย์แบงค์ ปี 2563-2564  


BannerN1-SepNov63

BannerN2-SepNov63 course-vocab141020 BannerN4-SepNov63 course-adverb2020


course-adverb2020

BannerN1-Jun64 BannerN2-Jun64 BannerN3-Jun64 BannerN4-Jun64

 

course-busi21

Course-Music21

course-start21

course-mid21

course-high21

 

PAT73_21082020-1

PAT73_21082020-2

Banner-EJU110918

Course-Basic

course-busi-full

 

study-app1

 

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3  คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น ,คอร์สคันจิHard Core ,คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและสูง, คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น  เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

 ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click  วิธีการชำระเงิน Click ที่นี่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ 

 

Sussess-Banner-B01122020

blank10 WoodBlue01122020

 

wilailakN1-Show

 

คุณ วิไลลักษณ์ ลือพงศ์พานิช

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น


    

sikarinN1-Show

 

คุณ ศิขรินทร์  บรรจงชีพ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ รองผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

 

  


tayaN2-Show

 

คุณ ทยา ศรีแย้ม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น Sunoco Thailand


  

apichatN2-Show

 

คุณ อภิชาติ ศิริพงศาภรณ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ มัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่น


  

 

Passavee-N3-Show

 

คุณ พัสวี ด่านพิทักษ์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Siam Toyota Manufacturing


        

kawaintipN4-Show

 

คุณ กวินทิพย์  มูลไชยสุข

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร Honda R&D Asia Pacific


BlueN1-01122020

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

todsapolN1-Show

 

คุณ ทศพล ลำพันตา

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักรังสีเทคนิค โรงพยาบาลกรุงเทพ


    

phawaneeN1-Show

 

คุณ ภาวินี เชิดชูเหล่า

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร TDEM


  


warissaraN2-Show

 

คุณ วริศวา  ศรีสวัสดิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Project Officer บริษัทญี่ปุ่น  

ranrarin_N2

 

คุณ รันล์ลลิณทร์ หลักธรรม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น

  

 

wanradaN3-Show

 

คุณ วรรณดา พวงซ้อน

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


        

sukanyaN4-Show

 

คุณ สุกัญญา สุรกิจบวร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น Tsuchiyoshi Industry 

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

dalemaN1-Show

 

คุณ ดาลีมา และสง่า

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานธนาคารกรุงศรี

    

silchaiN2-Show

 

คุณ ศิลป์ชัย รุจิราไกรสิทธิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Freelance Flixer,NetFlix

  


natkittraN2-Show

 

คุณ ณัฐกฤตา รื่นฤทธิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Saleบริษัทญี่ปุ่น


  

 

niranuchN3-Show

 

คุณ นีรนุช สื่อกลาง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท Pioneer  

 

pavarisa-N3-Show

 

คุณ ปวริศา นุ่นหมื่น

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


        

chayanisaN4-Show

 

คุณ ชญานิศา พงศกรนฤวงศ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนศึกษานารี

BlueN1-01122020

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

patchayananN1-Show

 

คุณ พัชญชฎานันท์ หลายคุณากร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ Japanese Speaking บริษัท Tagiken Thailand

    

nitikornN2-Show

 

คุณ นิติกร แป้นเกิด

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท ThaiToyoDenso.,Ltd

  

 

ariyaN2-Show

 

คุณ อริยา พรหมแดง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท OALT  

 

trirongN3-Show

 

คุณ ไตรรงค์ ม่วงสุข

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ วิศวกร นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี  

 

tevikaaN3-Show

 

คุณ เทวิกา เกษมสุข

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบริษัท PTTOR (ปตท นํ้ามันและค้าปลีก)


        

piyaweeN4-Show

 

คุณ ปิยวีร์ มื่งขวัญ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2563

 

อาชีพ พนักงานบัญชี 

 

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

47millon-view

 

Banner10Years

 

 

 

 

Success-Pink62

blank10 WoodSepNov62

 

Chatchayaporn-Show

 

คุณ ชัญญาพร อรุณเนตรทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นิสิตคณะ นิติศาสตร์ชั้นปีที่4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

JimapornN1-S

 

คุณ ภัณฑิรา จันทร์เสรีวัฒน์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

  


Jintana-N2-S

 

คุณ ณัฐชยา ทากุ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทARRK CORPORATION


  

 

Samita-Show

 

คุณ สมิตา เล็กอุ่น

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานโรงแรมญี่ปุ่น  

 

Sirinda-Show

 

คุณ สิรินดา จาวทวิภาส

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท

 


        

NapatsornN4-S

 

คุณ ภาคภูมิ ทองเต็ม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท Yamaha motor asian center

PassedN1

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

Yada-Show

 

คุณ ญาดา บัวหลวง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


    

Rudeeporn-Show

 

คุณ ฤดีพร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


  


Chalantorn-Show

 

คุณ ชลัญธร ทัตตานนท์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  

 

Tuchakorn-Show

 

คุณ ทัชชกร งามโนนทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

Preyanun-Show

 

คุณ ปรียนันท์ เต่าทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


        

Jidapa-N4-S

 

คุณ จิดาภา พันพานิชย์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา1

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

Course2241019

 

                                                                        

 

Official_LINE

 

 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2562


ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

ajarnbank_japan

 

K-Kittiphat_N3

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ กิตติพัฒน์ ปิยะศุภสิทธิ์ (น้องไอซ์) นิสิตชั้นปีที่1 คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคINTER (Balac) 


ที่สามารถสอบติด  ** จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาคInter (Balac) ในปีการศึกษา2562 และ  สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N3 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน กรกฏาคม 2562  

โดยสอบได้คะแนนในPart การฟัง = 54/60    

 

ความเห็นของคุณกิตติพัฒน์ที่มีต่ออาจารย์แบงค์


It Certainly come as a surprise at first, when I know that I pass N3 on my first try.Because It's only a little over a year after studying Japanese. Ajarnbank is a type of teacher that everyone should aspire to be, supportive and love in what he does.He always teaches us more than what a course normally offers, Ajarnbank has become someone who is really important to me,

because without him I won't be who I am today.


 อ่านความรู้สึกความประทับใจของคุณกิตติพัฒน์ ที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

sarit_wichetsumon_N2

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาริศ วิเศษสุมน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2560   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 3 ธันวาคม 2560  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part คันจิ และ Part ไวยากรณ์   文字語彙・文法   =   60/60    อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

narawit_N2_new

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ นราวิชญ์ เอี่ยมมนัสสกุล นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ เมษายน - มิถุนายน 2561   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 1 กรกฏาคม 2561  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part การฟัง  聴解  =  60/60  และได้คะแนนรวม 158/180  อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

**ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้เรียนบางส่วนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์  >>สมัครเรียน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 Click ที่นี่  >>แจ้งโอนเงิน  

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4826986

คัดลอกจาก สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4826986
best-seller-dec20 contact5-1

คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น เพิ่มทักษะในการพูดภาษาญี่ปุ่นให้เร็ว และคล่อง มกราคม - มีนาคม 2564

head-talk56-2

คอร์สพิเศษ ติวเข้มเพื่อเพิ่มทักษะในการพูดภาษาญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564

(เน้นทักษะในด้าน การพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ + การฟังภาษาญี่ปุ่นแบบรวดเร็ว)

คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น

日本語会話スキルを高めるための会話特訓講座

 

หมายเหตุ ·คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นนี้ จะสอนโดยอาจารย์แบงค์ และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

ในคอร์สจะมีการเรียนการสอนหลักในการพูดและโต้ตอบภาษาญี่ปุ่น เทคนิคในการพูดภาษาญี่ปุ่นให้เร็วและคล่อง

รวมไปถึงจะมีการทำ WorkShop·จำลองสถานการณ์จริงในการใช้ภาษาญี่ปุ่น 

 

 

 


 

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เป็น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้เรียนเรียกร้องให้อาจารย์เปิดสอนมากที่สุด จากการบอกเล่ากันปากต่อปากของลูกศิษย์ และจากเสียงตอบรับจากตำราภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่วางจำหน่าย โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบรู้จริง ไม่ใช่สั่งแต่ท่องๆประโยคแล้วเอามาพูด ไม่ใช่สั่งแต่จำไวยากรณ์แล้วเอามาใช้ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ รู้ซึ้งไปถึงความรู้สึกของภาษา รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรพูดภาษาญี่ปุ่นแบบไหน และพูดเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด และสามารถแต่งประโยคได้อย่างอิสระจากความคิดตัวเอง

 

     โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เปิดจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น มกราคม-มีนาคม 2564 และรับสมัครแล้ววันนี้


     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) จะเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้จริง ไม่ใช่สอนให้นักเรียนท่องจำไปใช้ แต่ให้นักเรียนแน่นหลักไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน รวมไปถึง Trick ต่างๆ  ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง และให้นักเรียนสามารถพูดได้จริง และเอาไปใช้ในการทำงานหรือการสอบวัดระดับได้จริง


โดย ผู้เรียนสามารถเลือกจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และอ่านรายละเอียดคอร์สที่เปิดสอนได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้


head-course1

 

learn-botton   info-botton

 

โปรโมชั่น โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

course-talk56

 

คอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด สนทนาภาษาญี่ปุ่น กุมภาพันธ์-เมษายน 2564

 

รอบสอนสด อาทิตย์เที่ยง

 

(เรียนวิธีการพูดให้เร็ว + ทักษะการฟัง + คำศัพท์ที่ใช้ในแต่ละสถานการณ์

+ ไวยากรณ์ + Workshopเพื่อการสนทนาเป็นกลุ่มในห้องเรียน)

 

***การเรียนการสอน และ Workshop ที่จัดขึ้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง จะมีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการเรียนการสอน และการทำ WorkShop จำลองสถานการณ์จริงในแต่ละครั้งด้วย

 

เพื่อการพูดภาษาญี่ปุ่นที่เป็นธรรมชาติ พูดได้จากความคิดของเราเอง ไม่ได้จำไปพูด

สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างไม่มีปัญหา 

 


คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

สนทนาญี่ปุ่น

(日本語会話)

(สอนสด) 

12.00-15.30 36 ชม.

7 กุมภาพันธ์ - 11 เมษายน 2564

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ3ชั่วโมงครึ่ง

(2ครั้งสุดท้ายเรียนครั้งละ4ชั่วโมง)

6,500

 

*** ***วันที่เรียน = วันอาทิตย์ที่  7,14,21,28 กุมภาพันธ์/ 7,14,21,28 มีนาคม/ 4,10 เมษายน 2564

รวม 10 ครั้ง 36 ชั่วโมง

 

** สำหรับคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในการเรียนแต่ละครั้ง จะมีคนญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสนทนา เข้ามาร่วมในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง และการทำกิจกรรมในห้องเรียน (Work Shop) เพื่อฝึกการสนทนากับคนญี่ปุ่นจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด 

 

*** สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในรอบสด·แต่ในวันอาทิตย์บางอาทิตย์ไม่ว่าง สามารถมาดู VDO ชดเชยในส่วนที่ขาดไปได้

 

รายละเอียดคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น


- ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้มีสปีดที่เร็วขึ้น โดยเน้นการพูดในแบบธรรมชาติ ใช้คำศัพท์ และรูปประโยคที่คนญี่ปุ่นพูดกันจริงๆ 

-ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยความคิดของเราเอง ไม่ใช่ไปท่องจำมาพูด แล้วบอกว่าพูดได้

-ฝึกการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นด้วยความรู้สึกที่ธรรมชาติ เหมือนกับเราใช้ภาษาไทย

-ฝึกให้ผู้เรียนในห้องได้ทำกิจกรรมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน (WorkShop) พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นภาษาญี่ปุ่น

- ฝึกทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้น ฟังจับใจความได้มากขึ้น และเข้าใจมากขึ้น

- เรียนรู้คำศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆที่เจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

- เรียนรู้ไวยากรณ์ที่มักจะใช้บ่อยในการพูดภาษาญี่ปุ่น

 

คำกล่าวจากอาจารย์แบงค์

 

         การพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตามแบบที่คนญี่ปุ่นพูด ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ มีผู้เรียนจำนวนมากที่ถึงแม้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่าน ในระดับสูงๆ เช่น N1.N2 แล้วก็ตาม แต่ก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ใจเราต้องการไม่ได้  ดังนั้น ในการพูดภาษาญี่ปุ่นให่ได้อย่างเป็นธรรมชาตินั้น จะต้องอาศัยทักษะ และความชำนาญอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการท่องคันจิ หรือแค่ท่องไวยากรณ์ ในคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นนี้ อาจารย์มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคน สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ  ไม่ได้แค่ท่องจำไปพูด หรือพูดแต่คำซํ้าๆ เดิม แต่อยากให้พูดภาษาญี่ปุ่นพูดได้อย่างที่ใจเราคืด รวมถึงอยากที่จะเพิ่มทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้นด้วย เพราะเนื่องจาก การฟังก็เป็นหัวใจสำคัญของการพูดนั่นเอง

 

จุดประสงค์ในการเรียน


       เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับ N2,N3,N4 ที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาการพูดภาษาญี่ปุ่นของตนเองให้ดีขึ้น หรือผู้เรียนที่พูดได้แต่ะประโยคสั้นๆ พอมาพูดประโยคยาวๆกลับติดๆขัดๆ ในคอร์สนทนาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดในคลาสเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงสอนทริค และเทคนิคการพูด เพื่อให้มีทักษะในการพูด และมีความกล้าในการพูดมากขึ้น รวมถึงเพิ่มทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่นให้ดีขึ้น สามารถที่จะฟังและจับใจความภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น และเข้าใจในรูปประโยคที่ละเอียดมากขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการพูดภาษาญี่ปุ่นของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และต้องการที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น

 

เหมาะสำหรับ


- ผู้เรียนในระดับ·N2,N3,N4·ที่ต้องการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นให้เก่งขึ้น และเร็วขึ้น

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เก่งในส่วนคำศัพท์ หรือคันจิ แต่พูดไม่ค่อยได้

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่กล้าพูด หรือมีปัญหาในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆ

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่พูดได้แต่ประโยคสั้นๆ แต่ต่อเป็นประโยคยาวๆไม่ค่อยได้

- ผู้เรียนในระดับต้นและกลาง ที่ต้องการเสริมสร้างพื้นฐานในการพูดภาษาญี่ปุ่น

- นักศึกษาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการเสริมทักษะในการพูดให้ดีขึ้น

- ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ติดการพูดญี่ปุ่นแบบภาษาไทย คือพูดเรียงๆกัน ซึ่งเป็นการพูดที่ผิดวิธี

- ผู้ที่เคยไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นมาแล้วแต่ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไม่ดีเท่าที่ควร

- พนักงานบริษัทญี่ปุ่น ที่จำเป็นจะต้องสื่อสารกับคนญี่ปุ่นในบริษัท 

- ผู้เรียนที่ต้องการที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวคนเดียว อยากจะไปลองพูดกับคนญี่ปุ่น

- ผู้ที่มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่น แต่ยังสื่อสารกับเพื่อนไม่ค่อยได้ อยากจะพูดกับเพื่อนได้

-  บุคคลทั่วไปที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทางสถาบัน จะทำการอัฟเดท และปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อที่จะได้อัฟเดทเนื้อหาใหม่ๆ อยู่ตลอด โดยตำราเรียนคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่นจะแจกฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ทุกคน

 

- นอกจากการเรียนการสอนปรกติแล้ว คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง จะมีคนญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสนทนา เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในห้องเรียน (Work Shop) เพื่อฝึกการสนทนากับคนญี่ปุ่นจริงๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด·

 

สอบวัดผล

 

ในคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทางสถาบันจะจัดสอบปลายภาค(期末試験) รวมทั้งหมด 2 ครั้ง (模擬試験Final1),(模擬試験Final2)เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบการสนทนากับคนญี่ปุ่นจริงๆ เพื่อที่จะวัดผลว่า ผู้เรียนสามารถคุยกับคนญี่ปุ่นได้รู้เรื่องแค่ไหน และทำความเข้าใจได้มากแค่ไหน โดยจะจัดสอบโดยการจำลองสถานการณ์จริงกับคนญี่ปุ่น 

 

สิ่งที่ได้รับหลังจบคอร์ส


- ทักษะความรู้ในด้านการพูดภาษาญี่ปุ่น ตามที่กล่าวมาด้านบน

- หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในคอร์สสนทนา

ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านหลักสูตร (ในกรณีที่คะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้)

- บัตรสมาชิกสถาบันเพื่อใช้บริการห้องสมุด และห้องฉายหนัง

- ความประทับใจ ความชื่นชอบในการพูดภาษาญี่ปุ่น และความรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากขึ้น

 


หมายเหตุ *หลังจากที่ผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์ส ในครั้งสุดท้ายจะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตาม เกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน 

 

** นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุกคน จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน 

 

ติดต่อจองคอร์สเรียน หรือสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่

 

Tel 02-2122067 Office (ฝ่ายสมัครเรียน· ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

086-5470327 (ฝ่ายสมัครเรียน และสอบถามคอร์สเรียน)

086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ, ฝ่ายTalkingDictญี่ปุ่น)

086-4656032 (ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น)

02-2122067 (Fax)


Email:  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Vejjavanit Building 206 ถ.เย็นจิต สาทร กรุงเทพ 10120

 

 logo-web-new3ch


 

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ รอบสด

big-room


 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนเล็ก รอบวีดีโอ

green-room   

Red-room

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ เมษายน-มิถุนายน 2555

 

SANY04681  SANY04563

 

SANY04632

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ กันยายน - พฤศจิกายน 2555


DSC00094

 

DSC00098

 

DSC00113

 

DSC00144

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม ·2556

 

IMG_0484
IMG_0501

 

IMG_0513
IMG_0475

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

 

slide1

 

slide222

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

 

nukrean1

 

nukrean2

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov58-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Apr-Jun60-1

 

 

รรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jul-Sep60-1

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนกับอาจารย์แบงค์

 

11-12-2556_N17

 

คุณ นันท์ปพร ธนัพประภัสร์ 


อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จำกัด

 

   ต้องขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ค่ะ ตอนแรกตั้งใจว่าจะเลิกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปแล้ว เพราะคิดว่าท้อและเหนื่อยที่จะต้องสอบให้ผ่าน แต่พอมาเรียนที่นี่อาจารย์สอนเข้าใจ เริ่มรื้อฟื้นความรู้เก่าๆ จนคิดว่าเราเองก็ทำได้เนอะ น่าจะสู้ต่อไป

 

   อาจารย์เก่งค่ะ ยอมรับเลย..ไม่ใช่เก่งแบบเด็กเรียน แต่เก่งแบบเข้าใจภาษาในรูปแบบที่มันเป็น ชอบนะ!!เลยคิดว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องท่องเป๊ะๆ ก็ทำได้ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ สอบครั้งนี้ไม่รู้จะผ่านไหม แต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

11-12-2556_0008

 

     คุณ ดวงเดือน ขนาน 


อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท YS PUND

 

   อาจารย์มีความตั้งใจในการสอนมาก เต็มที่ทุกๆนาทีที่สอน เทคนิคการสอนก็น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริงๆ นอกจากนั้นยังมีตำราเรียนที่ละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด และมีการจัดสอบให้ได้เตรียมสอบ ลองทำจริงๆ เพื่อให้มีความเคยชิน และไม่ตื่นเต้นในวันสอบจริง คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

 

   บรรยากาศตอนเรียนก็สนุกสนาน ถึงแม้แต่ละวันเนื้อหาการเรียนการสอนจะเยอะ แต่อาจารย์ก็พยายามแทรกมุขตลกๆให้นักเรียนได้คลายเครียดอีกด้วย หลังจากที่ได้มาเรียนแล้วรู้สึกประทับใจมากค่ะ รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่เลือกเรียนที่นี่ และจะนำความรู้ที่ อาจารย์สอนไปใช้เพื่ออนาคตการทำงานจะได้รุ่งๆด้วยค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

12-12-2556_B

 

     คุณไชยยา รสเย็น 


อาชีพ  พนักงานบริษัทญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

 

   ผมรู้สึกประทับใจอาจารย์มากตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียน เพราะอาจารย์แบงค์เสียสละเวลามาสอนให้เยอะกว่าเวลาจริงที่อาจารย์กำหนดไว้ ทั้งๆที่อาจารย์สอนมาทั้งวัน แต่อาจารย์ก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนสอบผ่านทุกคน ตรงไหนที่ไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะสอนให้เข้าใจอย่างละเอียดโดยจะไม่ข้าม

 

   และสื่อการสอนของอาจารย์แบงค์ก็เยอะแยะและก็ทันสมัย มีห้องสมุดของโรงเรียน สามารถยืมหนังสือ&CD กลับบ้านได้ วันไหนที่ไม่สามารถมาเรียนได้ก็สามารถนัดเรียนวันต่างๆได้ตามสะดวก จึงทำให้ผู้ที่มาเรียนทุกคนสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกอย่างเรื่องการเดินทางก็สะดวกสบาย เพราะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า สุดท้ายนี้ผมก็ขอให้อาจารย์แบงค์กับครอบครัวมีความสุขมากๆ ขอขอบคุณที่อาจารย์เสียสละเวลาสอนทุกครั้งที่มาเรียน และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

11-12-2556_O

 

 คุณพิชญสุดา โล่ห์สุวรรณ 


อาชีพ นิสิต ชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  หนูรู้จักอาจารย์แบงค์ จากการเสิร์ชหาข้อมูลเรียนภาษาญี่ปุ่น ก็พบพอดีเลยตัดสินใจลองสมัครเรียนดู ได้เรียนครั้งแรกก็รู้สึกว่าชอบมาก อาจารย์สอนเข้าใจง่ายและหนังสือที่เรียนก็มีประโยชน์มาก อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี ตั้งใจและทุ่มเทในการสอนมาก มาเรียนทุกครั้งได้ทั้งความรู้และความสนุกกลับไปเสมอ จากที่ชอบภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว

 

   อาจารย์แบงค์ทำให้หนูชอบภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นไปอีก ปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือ และขี้เกียจมาเรียนมาก แต่มาเรียนที่นี่ไม่ขี้เกียจเลยซักนิด เสียดายที่ได้เรียนคอร์สสดแค่ไม่กี่วัน เพราะติดเรียนวันเสาร์และงานที่มหาลัย ถ้าไม่ติดอะไรหนู่จะไม่ขาดเลยซักวัน ตอนนี้เริ่มมองหาคอร์สใหม่ของอาจารย์ลงแล้วค่ะ รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่ ขอบคุณอาจารย์แบงค์มากที่ทำให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของหนูพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม และเริ่มจับทิศทางได้ว่าต้องไปทางไหนต่อค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

1nunnapat

 

     คุณ นันท์นภัส  กาโต้ 


อาชีพ Receptionist  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา IPG Advertising Thailand

 

   ดิฉันมีความประทับใจหลายอย่างในการเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะ อย่างแรกคืออาจารย์เป็นคนที่สอนสนุกมากค่ะ เวลา 4 ชั่วโมงกว่าๆในคอร์ส ดิฉันคิดว่ามันเร็วไปด้วยซ้ำ  ดิฉันเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาหลายที่ แต่อาจารย์แบงค์จะมีเทคนิคหลายอย่างที่ไม่มีที่ไหนเคยมี ได้เทคนิคอะไรมากมายที่โรงเรียนอื่นๆไม่เคยสอนมาก่อน อาจารย์แบงค์อธิบายคำศัพท์และไวยากรณ์ได้อย่างลึกซึ้ง  อาจารย์สอนไม่เครียดเลยค่ะ สนุกมากๆ นั่งเรียนนานๆได้โดนที่ไม่เบื่อเลยค่ะ  ทำให้รอวันที่จะได้มาเรียนในทุกๆ สัปดาห์ ถ้าเรียนที่อื่นอาจารย์ก็จะสอนตามหนังสือ ตามเนื้อหา ซ้ำๆ

 

   แต่อาจารย์แบงค์อธิบายความละเอียดอ่อนของภาษาและถ่ายทอดให้เราฟังได้อย่าง ง่ายที่สุดค่ะ อาจารย์สอนดีมากค่ะ สอนดี ลึกซึ้ง สนุก อธิบายเข้าใจง่าย อยากให้ทุกคมาเรียนที่นี่นะคะ รับรองว่าถ้ามีอาจารย์แบงค์อยู่ข้างๆรับรอง สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นผ่านแน่นอนค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

7lawaporn

 

     คุณ ลวพร  สุกียาม่า 


อาชีพ  ที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทญี่ปุ่น

 

   ดิฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นมานานมาก เรียนมาหลายที่เจอปัญหาในการพูด ไม่เข้าใจรูปประโยค อาจารย์สอนวิธีการดูรูปประโยคที่สุดยอดมาก วิธีการแปลที่อาจารย์สอนนั้นเป็นสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะ นอกจากภาษาญี่ปุ่นที่สุดยอดแล้ว อาจารย์ยังสอนอีกหลายๆเรื่อง ท่านเสริมความรู้ให้เราในทุกๆ เรื่องทั้งประสบการณ์ในญี่ปุ่น และความรู้อีกมากมาย


   ขนาดสามีหนูที่เป็นคนญี่ปุ่นยังชม อาจารย์และทึ่งในความสามารถที่อาจารย์สอนหนูเลยค่ะ อาจารย์ท่านเป็นผู้ที่เปิดโลกใหม่ให้กับวงการภาษาญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ตอนนี้หนูพูดได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมมาก เข้าใจมากกว่าเดิม ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่เปิดโลกใหม่ให้หนูค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

9pensiri

 

  คุณ เพ็ญศิริ ทิพย์ประไพ


อาชีพ  ล่ามภาษาญี่ปุ่น   บริษัท YSPUND จำกัด

 

   ความรู้สึกและความประทับใจการเรียนครอส์นี้มีหลายอย่างมากมายค่ะ  อย่างแรกคงเป็นบรรยากศการเรียนที่เป็นกันเองค่ะ อาจารย์เป็นคนสอนสนุกมาก และเป็นกันเองมาก ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเลยค่ะ

 

   เนื้อหาที่อาจารย์สอนถึงแม้จะเป็นเรื่องยากๆ แต่อาจารย์ก็สอนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมาก เชื่อมโยงกับข้อสอบจนเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะ

 

   การที่อาจารย์สอนดีแบบนี้ ทำให้ดิฉันรู้สึกอยากมากเรียนทุกครั้งและไม่เคยขาดเลยค่ะ อาจารย์ใส่ใจนักเรียนและให้ใจกับนักเรียนมาก คอยให้กำลังใจนักเรียนทุกคนตลอด รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนพยายามค่ะ

 

   สุดท้ายก็อยากจะชวนเพื่อนๆให้มาลองสัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นภายในห้องเรียนที่มีครูคืออาจารย์แบงค์แบบพวกเรานะคะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

17wanwimon

 

   คุณ วรรณวิมล ขำพวง


อาชีพ  พนักงานบริษัท บริษัท YIT

 

   เนื่องจากหนูไม่ใช่นักเรียนเอกภาษาญี่ปุ่นจึงอาศัยการเรียนพิเศษมาโดยตลอด จนมาถึงอาจารย์แบงค์ ก็เป็นที่ที่ 7 แล้วค่ะ ที่หนูไปลงเรียนมา ยิ่งเรียนไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าแต่ละที่สอนเหมือนกันค่ะไม่ประทับใจกับ6ที่ก่อนหน้านี้เลย  คือสอนตามหนังสือ สอนไปเรื่อยๆ และอาจารย์ไม่เก่งจริงพอที่จะตอบปัญหาของเราได้ หรืออธิบายคำศัพท์จากการเปิดดิกมาตอบเรา 6 ที่ก่อนหน้านี้ บางคนถือทอกกิ้งดิกเข้าไปสอน พอเวลาหนูถามอะไรก็จะเปิดดิกตอบ


   แต่พอหนูได้มาเรียนที่อาจารย์แบงค์ ก็รู้ซึ้งและค้นพบเลยค่ะว่าอาจารย์คือตัวจริงในด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์เก่งภาษาญี่ปุ่นมาก แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนค่ะ เวลาสอนไม่ต้องเปิดหนังสือเลย นอกจากนี้อาจารย์แบงค์ยังมีจิตวิญญาณความเป็นครูผู้สอนอย่างมาก และมีความทุ่มเทเพื่อนักเรียนสุดๆ หนูรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ธุรกิจ ไม่ใช่การค้าขาย แต่เป็นโรงเรียนจริงๆ อาจารย์เป็นครูจริงๆค่ะ อาจารย์สอนญี่ปุ่นได้แบบไม่มีที่ไหนเทียบได้อีกแล้ว เนื้อหาแน่นมาก สอนคันจิ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง ได้ครบทั้งหมด แบบลึกซึ้ง ทั้งๆที่ที่อืนๆที่เคยไปเรียนมาสอนไม่จบและไม่ละเอียดเท่านี้ค่ะ อาจารย์จะคอยกระตุ้นเราอยู่เสมอว่าให้เราไปถึงเป้าหมายให้ได้  ทั้งหมดที่อาจารย์ทำให้พวกเรา ทำให้หนูรู้สึกว่าอยากตอบแทนครูคนนี้ด้วยการสอบผ่านให้ได้ค่ะ

 

   ขอบคุณความทุ่มเทที่มีให้พวกเรานะคะ ขอบคุณจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริง ขอบคุณความหวังดี ขอบคุณความรู้ดีๆที่หาจากที่อืนไม่ได้ ขอบคุณอาจารย์แบงค์จากใจค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

nantachonlanan-cut

 

   คุณ นันท์ตชลนันท์


   ความรู้สึกที่้เรียนคอร์สนี้ รู้สึกประทับใจมาก เนื่องจากเนื้อหารวมทั้งสื่อการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ ในตอนเรียนไม่ได้เรียนแค่ทฤษฏีแต่ได้ปฏิบัติจึงทำให้คิดตามและเข้าใจได้ทันที รวมทั้งยังน้ำไปใช้พูดในงานได้อีกด้วย ก่อนที่จะเรียนคอร์สนี้ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดแต่ในตอนนี้ทำให้มั่นใจเวลาพูดมากขึ้น ต้องขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่สอนเทคนิคการพูดให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

rawiwan-cut

 

   คุณ รวีวรรณ  ปั้นทอง


   เป็นคอร์สสนทนาที่มีคนญี่ปุ่นมาสนทนาด้วยเกือบทุกวันที่เรียน ทำให้เราสามารถเรียนรู้ถึงสำนวนหรือไวยากรณ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรใช้ซึ่งไม่ได้เรียนในตำรา บรรยากาศในห้องเรียนไม่เครียดจนเกินไป มีเกมส์ให้เล่น มี work shop ทำให้ได้ทดลองใช้สิ่งที่เรียนมาจริง


   อาจารย์แบงค์เป็นคนอารมณ์ขัน ทำให้รู้สึกสนุกมากเวลาเรียน อาจารย์เเป็นคนที่อธิบายแล้วเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เป็นคนสบายๆ ทำให้ไม่กดดันเวลาเรียน หรือ สนทนาภาษาญี่ปุ่นด้วย รู้สึกดีใจที่ได้ลองมาเรียนกับอาจารย์แบงค์ดู ครั้งหน้าจะลงเรียนคอร์สอื่นๆ อีกถ้ามีโอกาสค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

thanyaporn-cut

 

   คุณ ธันยาพร  เบญญาอภิกุล


   การที่มีโอกาสได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว แต่ในการสอนทุกๆ ครั้งของอาจารย์ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปด้วย ทำให้นักเรียนไม่เพียงแต่จะเก่งภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น แต่ยังทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเข้าถึงคนญี่ปุ่นมากขึ้นอีกด้วย รู้สึกประทับใจในการสอนที่เป็นกันเอง และทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกในทุกๆ คลาสที่เรียนกับอาจารย์แบงค์มากๆ ค่ะ อาจารย์ช่วยสอนไวยากรณ์ที่ไม่เคยเข้าใจให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นที่จะพูดโต้ตอบกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมั่นใจ รู้สึกว่าตัวเองคิดไม่ผิดที่มาสมัครเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะ ทั้งได้ความรู้ ความมั่นใจ และความสนุกสนานกลับบ้าน ประทับใจมากๆ ค่ะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

ratthana-cut

 

   คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์


   เพิ่งได้มาเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น และโรงเรียนอาจารย์แบงค์ก็เป็นสถาบันที่ดิฉันตัดสินใจลองมาเรียนในคอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนครั้งแรกในชีวิตแต่ดิฉันก็รู้สึกประทับใจ และไม่ผิดหวังเลยค่ะ


   ความคุ้มค่า มันอยู่ตรงที่เนื้อหาที่อาจารย์แบงค์สอนนั้นเข้มข้นและการยกตัวอย่างประโยคต่างๆ นั้นล้วนเป็นสิ่งที่อาจจะเจอหรือน่าจะเจอแน่ๆ ในชีวิตจริง ซึ่งในส่วนของการทำงานของดิฉันที่บริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์จากตัวอย่างที่ได้เรียนไปจริงๆ ค่ะ


   พอสังเกตุตัวเองตอนเริ่มเรียนกับหลังเรียนไปได้ระยะนึงแล้ว มีความเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เพราะได้เข้าใจถึงความหมาย สำนวน การเรียนประโยคภาษาญี่ปุ่นได้ละเอียดลงลึกและกว้างขวางในหลายๆ สถานการณ์มากขึ้น ซึ่งเมื่อไปสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นจริงๆ ก็สามารถคุยกับได้ราบรื่นกว่าแต่ก่อนเริ่มเรียนเลยทีเดียว


   ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์และครูริเซนเซ และหน่วยสนับสนุนด้านบริการของโรงเรียนมากๆ ค่ะ ยังไงถ้ามีโอกาสจะลงเรียนในคอร์สอื่นๆ ต่อ เพราะคิดว่าที่ๆ ดิฉันจะเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นได้คุ้มค่ามากที่สุดคงจะเป็นที่นี่ค่ะ ดีใจที่ได้เจอกันคะ


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บมสัมภาษณ์

 

 

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร (อิง) คุณ จิรพล จันทรัตน์ (ซัน) คุณ อีฟ เนติวุฒิสาร (อีฟ) คุณ วีรยา บูชา (ใหม่) คุณ ณัฐนันท์ (ปีเตอร์) คุณ ธนพงศ์ พันแสง (เซพ)

 

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิก บริษัทเอกชน


ครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ฟรีแลนซ์)

นักศึกษาปริญญาโท นิด้า


นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา

 

N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
des1

 

slide170259 complete-R-sep-nov2557

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล คุณ ปานชาติ มิตรกูล คุณ วีรชาติ เครือโชติกุล คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล คุณ ภัสรา เทพบุญ

 

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)
Engineer Isuzu
Progarmmer
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวชพนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.


 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

banner070358-2 complete-R-apr-jun2557

 

narumonshows 11 patcharinshows

 

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์ คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์ คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

 

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น


ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Secretary for Administration

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-apr-jun2556 complete-R-apr-jun2556

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ เอกรินทร์ โฮ คุณ สุดารัตน์ อินทร์ช่วย คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์ คุณ วรรณวิมล ขำพวง คุณ จริยา เผ่าพันธ์ คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร

 

ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter วิศวกร Design บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-sep-nov2555 complete-R-sep-nov2555

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คุณ อโนชัน ชาลีวัฒน์ คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์ คุณ รัชฏา โอกาวา คุณ นิชนันท์ มาสตูล

 

ระดับ N1 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N2 ระดับ N2

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd


ล่ามภาษาญี่ปุ่น


พนักงานบริษัทญี่ปุ่นนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation


สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

Tags: คอร์สสนทนาญี่ปุ่น2564 | ญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ | ติวภาษาญี่ปุ่นสนทนา | พูดญี่ปุ่นเก่ง | สนทนาภาษาญี่ปุ่น | เรียนญี่ปุ่น | เรียนพูดญี่ปุ่น | เรียนภาษาญี่ปุ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2021 เวลา 16:45 น.