จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4592796
banner501X102   N2-top-black   Banner-Register270760_4
Banner30092020Top Banner-32060290259 School-Map-Banner

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีผู้สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1-N4ได้มากที่สุด เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอย่างจริงจัง ตั้งใจจริง และต้องการสอบวัดระดับให้ผ่าน เน้นคุณภาพไม่มีการสอนออนไลน์ ทุกคอร์สสอนอย่างมีคุณภาพ เนื้อหาอัดแน่น รู้ลึก รู้จริง รู้ลึกถึงความรู้สึกของภาษาญี่ปุ่นเวลาใช้  สอนโดยอาจารย์แบงค์ผู้เดียวไม่ได้ใช้มือปืนรับจ้างเหมือนที่อื่น สมัครเรียน Click

 

Fake-Menu_011 Fake-Menu_022 Fake-Menu_033 Fake-Menu_044 Fake-Menu_055 Fake-Menu_066 Fake-Menu_077 Fake-Menu_088 Fake-Menu_099

 

student15-290458

 

 

คอร์สเฉพาะจุดเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน การพูดภาษาญี่ปุ่น + ทักษะล่ามญี่ปุ่น


+ การเรียนรู้คันจิแบบรู้ลึก รู้จริง + เจาะลึกคำช่วยภาษาญี่ปุ่นแบบลึกซึ้ง   สมัครเรียนคลิกที่นี่

 

Head-Course14102020

Course250-1-1 Course250-Adverb Arrow Course250-3-1 Course250-151119

study-app1

 

รายละเอียดคอร์สภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

เพื่อเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด และใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ajarnbank_course_2564_new

 

หมายเหตุ คอร์สล่าม สนทนา คันจิHardCore เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม **ติดต่อสมัครเรียน Click ที่นี่ 


 

45millon-view

 

คอร์สเรียนต่างๆของสถาบันอาจารย์แบงค์ ปี 2563-2564  


BannerN1-SepNov63

BannerN2-SepNov63 course-vocab141020 BannerN4-SepNov63 course-adverb2020


course-adverb2020

BannerN1-Jun64 BannerN2-Jun64 BannerN3-Jun64 BannerN4-Jun64

 

course-busi21

Course-Music21

course-start21

course-mid21

course-high21

 

PAT73_21082020-1

PAT73_21082020-2

Banner-EJU110918

Course-Basic

course-busi-full

 

study-app1

 

*** หมายเหตุ คอร์สเรียนบางคอร์ส เช่น คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3  คอร์สทักษะการเป็นล่ามเบื้องต้น ,คอร์สคันจิHard Core ,คอร์สเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางและสูง, คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น  เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

 ผู้ที่ต้องการสมัครเรียน จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม จองคอร์สเรียนได้ที่นี่ Click  วิธีการชำระเงิน Click ที่นี่  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ 

 

Banner-Entrance

 

รายละเอียดคอร์สPAT7.3 เพื่อเตรียมสอบภาษาญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัย

 

PAT7.3ajarnbank

 

หมายเหตุ คอร์สALL PAT7.3 และคอร์ส ตะลุยโจทย์PAT7.3 รอบสด เป็นคอร์สที่มีผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ต้องจองล่วงหน้าก่อนคอร์สเต็ม **ติดต่อสมัครเรียน Click ที่นี่ 


 

nuttiya_N1_Pass_ajarnbank_new

 

*** โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ Nuttiya Kornprasertvit (น้องมี่มี้) ที่สามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N1 ผ่าน(N1能力試験合格)


ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน ธันวาคม 2562  โดยสอบได้คะแนนเต็มในPart การฟัง(聴解) = 60/60 และได้คะแนนในPartการอ่าน (読解) = 53/60

 

และได้สอบผ่านN1ด้วยคะแนนรวม152/180(合格点数)  日本語能力試験N1合格!優秀な成績を手に入れることができ、おめでとうございます。  

 

 

ประกาศจากทางโรงเรียน

 

★เนื่องจากภาวะCovid19 ทางผู้จัดสอบวัดระดับประเทศญี่ปุ่น ได้ยกเลิกการจัดสอบวัดระดับภาษาญีปุ่นในวันที่ 5กรกฎาคม2563

 

ดังนั้น สำหรับนักเรียนที่ลงคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1,N2,N3,N4 ในรอบเดือนเมษายน- มิถุนายน 2563 

อาจารย์จะเลื่อนการเรียนการสอน ไปติวเข้มให้มากขึ้น ในคอร์สติวสอบวัดระดับ ในเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2563 

 

★★สำหรับในคอร์สมกราคม -มีนาคม 2563 ใน2ครั้งสุดท้าย นักเรียนสามารถติดต่อเรียนเสริมพิเศษได้ ในเดือนกันยายน 2563

 

 

Banner10Years

 

 

 

 

Success-Pink62

blank10 WoodSepNov62

 

Chatchayaporn-Show

 

คุณ ชัญญาพร อรุณเนตรทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นิสิตคณะ นิติศาสตร์ชั้นปีที่4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    

JimapornN1-S

 

คุณ ภัณฑิรา จันทร์เสรีวัฒน์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N1 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด

  


Jintana-N2-S

 

คุณ ณัฐชยา ทากุ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัทARRK CORPORATION


  

 

Samita-Show

 

คุณ สมิตา เล็กอุ่น

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานโรงแรมญี่ปุ่น  

 

Sirinda-Show

 

คุณ สิรินดา จาวทวิภาส

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักศึกษาปริญญาโท

 


        

NapatsornN4-S

 

คุณ ภาคภูมิ ทองเต็ม

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ วิศวกร บริษัท Yamaha motor asian center

PassedN1

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

Yada-Show

 

คุณ ญาดา บัวหลวง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


    

Rudeeporn-Show

 

คุณ ฤดีพร

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


  


Chalantorn-Show

 

คุณ ชลัญธร ทัตตานนท์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  

 

Tuchakorn-Show

 

คุณ ทัชชกร งามโนนทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

Preyanun-Show

 

คุณ ปรียนันท์ เต่าทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


        

Jidapa-N4-S

 

คุณ จิดาภา พันพานิชย์กุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบกันยายน - พฤศจิกายน 2562

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา1

BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

Course2241019

 

                                                                        

 

Official_LINE

 

 

บรรยากาศการถ่ายรูปนักเรียนคอร์สติวสอบวัดระดับ รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2562


ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ถ่าย ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

 

ajarnbank_japan

 

Sussess-Banner-Orange

blank10 WoodOrange

 

K-Amay-Show

 

คุณ เอมาย อิ่มพิทักษ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น


    

K-Tanita-Show

 

คุณ ฐานิตา เยี่ยงยุกดิ์ไศล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ สถาปนิก บริษัทPlantec Architects Ltd.


  


kantheraN2

 

คุณ ชลิสรา ชัชวาลภิญญา

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น


  

 

K-Kittiphat-Show

 

คุณ กิตติพัฒน์ ปิยะศุภสิทธิ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ นิสิตชั้นปีที่1 คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


  

 

K-Phetcharat-Show

 

คุณ เพชรรัตน์ นามศิรเลิศ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท สยามฮายากาวา

 


        

apirak_N4

 

คุณ กีรติ สาลีวัสศอาภรณ์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N4 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท Isuzu Motors Thailand


BannerOrangeN2

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerN33Orange

 

K-Nattakorn-Show

 

คุณ ณัฐฐากร พงศ์ทอง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ วิศวกร บริษัทญี่ปุ่น


    

K-Nisala-Show

 

คุณ ณิศรา ศรีพลอยรุ่ง

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น CPOINT (THAILAND) CORP.,LTD.

  


K-Dul-Show

 

คุณ ดุลย เหมปฐวี

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัท SCG ปูนซีเมนต์ไทย


  

 

K-Nunthana-Show

 

คุณ นันทนา มรกตศิริกุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

pathimaporn_N3

 

คุณ ปฐิมาพร ฮ้อศิริมานนท์

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ นักเรียน ชั้นมัธยม ปีที 5 ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา


        

K-Wanitcha-Show

 

คุณ วณิชชา คำสุวรรณ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N3 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


BannerN2Pink

des1

N2_dec58

N2_dec58

N2_dec58

N3_dec58

N4_dec58 

K-SiriluckN2-Scan

 

คุณ ศิริลักษณ์ ศรีบัวบาน

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษทัญี่ปุ่น


    

K-SasithornN2-Scan

 

คุณ ศศิธร เถาลอย

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น


  


K-WuttipongN2-Scan

 

คุณ วุฒิพงศ์ คงประสพกิจ

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

K-JuraluckN2-Scan

 

คุณ จุฬาลักษณ์ คุณรักษา

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น  

 

K-NirinN2-Scan

 

คุณ Nirin Navasinlawat

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N2 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่น

 


        

K-BubphaN5-Scan

 

คุณ บุปผา อุดมรัตยชัยกุล

นักเรียนคอร์สติวเข้มสอบวัดระดับ N5 รอบเมษายน - มิถุนายน 2562

 

อาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิทย์-คณิต

BannerOrangeN2

des1

N2_dec58

BannerN22Orange

BannerN3Pink

BannerOrangeN5

 

K-Kittiphat_N3

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ กิตติพัฒน์ ปิยะศุภสิทธิ์ (น้องไอซ์) นิสิตชั้นปีที่1 คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคINTER (Balac) 


ที่สามารถสอบติด  ** จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาคInter (Balac) ในปีการศึกษา2562 และ  สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N3 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในรอบเดือน กรกฏาคม 2562  

โดยสอบได้คะแนนในPart การฟัง = 54/60    

 

ความเห็นของคุณกิตติพัฒน์ที่มีต่ออาจารย์แบงค์


It Certainly come as a surprise at first, when I know that I pass N3 on my first try.Because It's only a little over a year after studying Japanese. Ajarnbank is a type of teacher that everyone should aspire to be, supportive and love in what he does.He always teaches us more than what a course normally offers, Ajarnbank has become someone who is really important to me,

because without him I won't be who I am today.


 อ่านความรู้สึกความประทับใจของคุณกิตติพัฒน์ ที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

sarit_wichetsumon_N2

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ สาริศ วิเศษสุมน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2560   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 3 ธันวาคม 2560  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part คันจิ และ Part ไวยากรณ์   文字語彙・文法   =   60/60    อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

narawit_N2_new

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ นราวิชญ์ เอี่ยมมนัสสกุล นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 


นักเรียนคอร์ส ติวสอบวัดระดับ N2 รอบ เมษายน - มิถุนายน 2561   ที่สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น•N2 ผ่าน ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นวันที่ 1 กรกฏาคม 2561  


โดยสอบได้คะแนนเต็ม Part การฟัง  聴解  =  60/60  และได้คะแนนรวม 158/180  อ่านความรู้สึกความประทับใจที่มีต่ออาจารย์แบงค์เพิ่มเติม ที่นี่


 

**ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้เรียนบางส่วนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์  >>สมัครเรียน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เมษายน - มิถุนายน 2559 Click ที่นี่  >>แจ้งโอนเงิน  

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4592796

คัดลอกจาก สถิติ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4592796
best-seller-jul20 contact5-1

PAT7.3 Admissionภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

 

PAT7.3 入学試験対策講座

คอร์ส PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ TCAS ใช้เพื่อเป็นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 (Admission)


คอร์สติวภาษาญี่ปุ่นPAT7.3เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

 

 (สอนเนื้อหาที่จะออกสอบในPAT7.3+ทำโจทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ+เพิ่มเติมเนื้อหา

ให้พร้อมกับการสอบ Admission เข้ามหาวิทยาลัยให้ได้คะแนนสูงมากที่สุด )


pat7.3_Admission

 

คอร์ส PAT 7.3 Admission ภาษาญี่ปุ่น เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สติวภาษาญี่ปุ่นPAT7.3 ระบบใหม่ TCASเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

(สอนเนื้อหาที่จะออกสอบในPAT7.3+ทำโจทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ+เพิ่มเติมเนื้อหา

เพื่อให้พร้อมกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้คะแนนสูงมากที่สุด )

 

BannerOrangeFeb64

 


 

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์·B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้ลึก รู้จริง จากการบอกเล่ากันปากต่อปากของลูกศิษย์อาจารย์แบงค์ จากเสียงตอบรับของตำราภาษาญี่ปุ่นต่างๆที่วางจำหน่าย และจากความประทับใจของผู้เรียนปากต่อปาก เกิดมาเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ขึ้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แบบรู้จริง ไม่ใช่สั่งแต่ท่องๆประโยคแล้วเอามาพูด ไม่ใช่สั่งแต่จำไวยากรณ์แล้วเอามาใช้ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจริงๆ รู้ซึ้งไปถึงความรู้สึกของภาษา รู้ว่าสถาณการณ์นี้ควรพูดภาษาญี่ปุ่นแบบไหน และพูดเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นพูด และสามารถแต่งประโยคได้อย่างอิสระจากความคิดตัวเอง


     โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์ B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge) เปิดจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น คอร์สPAT7.3ภาษาญี่ปุ่น Admissionเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 และรับสมัครแล้ววันนี้


     โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น B.A.N.K. (Basic And Advance Nippon Knowledge)·จะเน้นการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบรู้จริง·ไม่ใช่สอนให้นักเรียนท่องจำไปใช้ แต่ให้นักเรียนแน่นหลักไวยากรณ์ คันจิ การอ่าน รวมไปถึง Trick ต่างๆ ·ที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริง และให้นักเรียนสามารถพูดได้จริง และเอาไปใช้ในการทำงานหรือการสอบวัดระดับได้จริง


     โดย ผู้เรียนสามารถเลือกจองคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับตนเอง และอ่านรายละเอียดคอร์สที่เปิดสอนได้แล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 

 

head-course1

 

tcas64

 

pat7.3

 

 

Promotion-long_size1_copy

 

learn-botton · info-botton

 

B-Green-Entrance

 

 

คอร์ส PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่

TCAS PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่น

ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

รอบสอนสด เสาร์เช้า


คอร์สภาษาญี่ปุ่น PAT7.3 เพื่อสอบภาษาญี่ปุ่น PAT7.3 เข้ามหาวิทยาลัย

(เรียนเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นครอบคลุมในระดับมัธยมปลายที่จะออกสอบเอ็นทรานซ์ระบบใหม่ทั้งหมด

+ เพิ่มเติมด้วยการทำโจทย์ข้อสอบจริง+สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ

เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเอ็นทรานซ์ PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นให้พร้อมที่สุด


รอบเสาร์เช้า (สอนสด)


เรียนเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายครบทุกเรื่อง + สอนเกินจากหลักสูตรม.ปลายเพื่อให้ได้คะแนนสูง+ ทำโจทย์ เพื่อเพิ่มคะแนนสอบของนักเรียน และทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบ PAT7.3 เพื่อให้พร้อมกับการสอบGAT/PATในปลายวันที่ 20-23 มีนาคม 2564

 


คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ALL PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

(PAT 7.3 入学試験対策講座)

(สอนสด)

8.30-12.00 42 ชม.

12 ธันวาคม 2563 -27 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ3ชั่วโมงครึ่ง

 

8,500

 

*** วันที่เรียน = วันเสาร์ที่ 12,19,26 ธันวาคม 2563 / 2,9,16,23,30 มกราคม 2564 / 6,13,20,27 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ นักเรียนคนใด ที่ขาดเรียนเนื่องจากติดงานหรือธุระที่จำเป็น สามารถมาเรียนชดเชยในรอบวีดีโอได้

 

 

 

 

 

คอร์ส PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

รอบVDO อาทิตย์บ่าย


(เรียนเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นครอบคลุมในระดับมัธยมปลายที่จะออกสอบPAT7.3ทั้งหมด + เพิ่มเติมด้วยการทำโจทย์ข้อสอบจริง+สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบแอดมิชชั่นระบบใหม่ PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นให้พร้อมที่สุด

รอบอาทิตย์บ่าย (VDO)

เรียนเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายครบทุกเรื่อง + สอนเกินจากหลักสูตรม.ปลายเพื่อให้ได้คะแนนสูง+·ทำโจทย์ เพื่อเพิ่มคะแนนสอบของนักเรียน และทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบ PAT7.3 เพื่อให้พร้อมกับการสอบGAT/PAT ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2564


คอร์ส เวลาเรียน จำนวนชั่วโมง ระยะเวลา ราคา

ALL PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

(PAT7.3 入学試験対策講座)

(รอบVDO)

13.00-16.30 42 ชม.

13 ธันวาคม 2563 -28 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน 10 ครั้ง ครั้งละ3ชั่วโมงครึ่ง

 

8,000

 

*** วันที่เรียน = วันอาทิตย์ที่ 13,20,27 ธันวาคม 2563/ 3,10,17,24,31 มกราคม 2564 / 7,14,21,28 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ นักเรียนคนใด ที่ขาดเรียนเนื่องจากติดงานหรือธุระที่จำเป็น สามารถมาเรียนชดเชยในรอบวีดีโอได้

 

 

 

 

 

รายละเอียดคอร์ส PAT 7.3  ติวภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่


- เรียนเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นครบหลักสูตรในภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย

- เรียนเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบภาษาญี่ปุ่น แบบไม่ต้องท่องจำ แต่เข้าใจจริงๆ

- เพิ่มเติมเนื้อหาที่จำเป็นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนสอบได้คะแนนที่สูงขึ้น

-เพิ่มเติมทักษะความรู้ใหม่ๆจากการทำข้อสอบจริง

- ตะลุยข้อสอบจริง และเก็งข้อสอบ PAT7.3 ที่คาดว่าน่าจะออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี TCAS2564

-เสอนเทคนิคในการทำข้อสอบที่นักเรียนระดับมัธยมปลายควรจะรู้ก่อนไปสอบจริง

- เพิ่มคะแนนสอบ PAT7.3 ระบบใหม่ ให้สูงขึ้น  ให้ได้เกิน 260/300 เพื่อให้มีโอกาสสอบติดมหาวิทยาลัย คณะที่ตนเองอยากเข้า

- เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการทำข้อสอบในส่วนของวัฒนธรรม

 

คำกล่าวจากอาจารย์แบงค์

 

- หลังจากที่คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น มีนักเรียนโรงเรียนอาจารย์แบงค์ สอบได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารยืแบงค์ ถือว่า เป็นอันดับ 1 ในการติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีนักเรียนมัธยมปลายจำนวนมาก เรียกร้องให้อาจารยืเปิดคอร์สPAT7.3 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากในที่ผ่านๆมา นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และอยากเรียนกับอาจารย์แบงค์ จะมาเรียนในคอร์สติวสอบวัดระดับ N4,N3แทน ถึงตอนนี้ จากกระแสเสียงเรียกร้องของนักเรียนมัธยมปลาย ทำให้อาจารยืแบงค์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้เปิดคอร์ส จำนวน 2 คอร์ส เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือ 

1. คอร์ส PAT7.3  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS2564

2. คอร์สตะลุยโจทย์ PAT 7.3 เพื่อเพิ่มคะแนนสอบภาษาญี่ปุ่นแอดมิชชั่นระบบใหม่

 

สำหรับในคอร์ส PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย นี้ อาจารย์จะเน้นไปที่การสอนเนื้อหาภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายทั้งหมด ครบถ้วนในคอร์สเดียว เพื่อให้นักเรียนที่พื้นฐานไม่แน่น สามารถเรียนเนื้อหาได้ครบถ้วนภายในคอร์สนี้ รวมไปถึงในคอร์สPAT7.3 แอดมิชชั่นภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ ยังมีการทำแบบฝึกหัด ฝึกฝนการทำโจทย์ข้อสอบจริงต่างๆมากมาย เพื่อให้นักเรียนพร้อมกับการไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยภาษาญี่ปุ่นจริงๆมากที่สุด 

 

นอกจากนี้ในคอร์สนี้ ยังมีการสอนเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกินหลักสูตรมัธยมปลาย ที่อาจารย์คิดว่าจำเป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อสอบบางข้อ ออกเนื้อหาที่เกินจากหลักสูตร ทำให้ถ้าไม่เรียนเตริยมไว้ จะทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบดังกล่าวได้ ดังนั้นในคอร์สนี้ จึงเหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ต้องการทำคะแนนสอบภาษาญี่ปุ่น PAT7.3 ให้ได้สูงๆ เพื่อสามารถเข้าคณะที่ตนเองอยากเข้าได้ครับ

 

จุดประสงค์ในการเรียน


-ในคอร์ส PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ มีจุดประสงค์ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สอบ เอ็นทรานซ์ครบถ้วนทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเข้าไปสู่สนามสอบ


รวมไปถึงเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกินหลักสูตรในบางส่วนที่อาจจะออกสอบ0ib' หรือเคยออกมาแล้วในอดีต รวมไปถึงนักเรียนที่ต้องการให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของตนเองแน่น และแม่นมากขึ้นด้วย

ดังนั้นนักเรียนในคอร์สนี้คะแนนสอบจะเพิ่มขึ้นและพื้นภาษาญี่ปุ่นจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ


เหมาะสำหรับ

 

- นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ม4-ม6 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบTCAS'2564 เข้ามหาวิทยาลัย ในรอบที่3 รับตรง 

- นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ม4-ม6 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบ TCAS'2564 เข้ามหาวิทยาลัย ในรอบที่ 4 Admission

- นักเรียนมัธยมปลาย ระดับชั้น ม4-ม6 ที่ต้องการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่คิดจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกภาษาญี่ปุ่น

-นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นตัวคิดคะแนนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

-นักเรียนที่ชื่นชอบในภาษาญี่ปุ่น

นักศึกษาเอกหรือโทภาษาญี่ปุ่น ที่ต้องการสอบเข้าใจถึงความหมายของไวยากรณ์จริงๆ ไม่ใช่แค่ท่องจำ

- นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกภาษาญี่ปุ่น

-นักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ตำราเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนของทางสถาบัน จะทำการอัฟเดท และปรับปรุงทุกครั้ง เพื่อให้พร้อมกับการสอบPAT7.3 TCAS'64 ภาษาญี่ปุ่นในแต่ละครั้งและในแต่ละปี

 

- ในวันสุดท้ายของคอร์สเรียนจะมีสอบวัดผลของคอร์ส PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อวัดผลคะแนนของนักเรียน

 

การสอบวัดผล

 

- ในคอร์ส PAT7.3 คอร์สตืวภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนี้ ทางสถาบันจะจัดสอบย่อย(小テスト) ในการสอนแต่ละครั้ง โดยใช้ตัวอย่างจากข้อสอบAdmissionจริงๆ และการเก็งข้อสอบจากที่คาดว่าจะออกข้อสอบในเดือนตุลาคมเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นแนวข้อสอบจริงๆและให้พร้อมกับการสอบPAT7.3ในเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับหลังจบคอร์ส


- ความรู้ในภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลาย ครบทุกหลักสูตร ทั้งคันจิ + ไวยากรณ์ + การอ่าน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่กล่าวมาด้านบน

- ความเข้าใจในไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจถึงความรู้สึกของคนญี่ปุ่น

-ความคุ้นเคยกับโจทย์และข้อสอบPAT7.3

- หนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในคอร์ส PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านหลักสูตร PAT7.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในกรณีที่คะแนนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้)

- บัตรสมาชิกสถาบันเพื่อใช้บริการห้องสมุด ยืมคืนหนังสือและหนังญี่ปุ่น และห้องฉายหนัง

- ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดประเทศญี่ปุ่น และความรู้รอบตัวอื่นๆ

- ความประทับใจ และความรักในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มากขึ้น

 

หมายเหตุ

 

* ในกรณีรอบสดเต็ม ผู้ที่ประสงค์จะเรียนรอบสด จะต้องไปเรียนในรอบวีดีโอแทน

 

** ตำราเรียนทุกเล่มและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1ทั้งหมด จะแจกให้ฟรีสำหรับนักเรียนทุกคน

 

 

*หลังจากที่ผู้เรียน เรียนจบในแต่ละคอร์ส ในครั้งสุดท้ายจะมีการสอบเพื่อวัดระดับของผู้ เรียน จากเนื้อหาที่เรียนไปในแต่ละคอร์ส โดยถ้าผู้เรียนสามารถสอบผ่านตาม เกณฑ์ที่สถาบันกำหนดได้ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน·

 

**·นักเรียนสถาบัน B.A.N.K. ทุก คน จะได้รับสิทธิพิเศษในการใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ และนิตยสารต่างๆฟรี รวมไปถึงได้รับสิทธิพิเศษในการดูหนัง ละคร เพลง การ์ตูน ภาคญี่ปุ่น ฟรี โดยรอบหนังที่ฉายสามารถมารับได้ที่สถาบัน·

 

ติดต่อจองคอร์สเรียน หรือสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ที่

 

 Tel  02-2122067 Office (ฝ่ายสมัครเรียน· ฝ่ายหนังสือ และฝ่าย Talking Dict)

          086-5470327·(ฝ่ายสมัครเรียน และสอบถามคอร์สเรียน)

          086-4656032 (ฝ่ายหนังสือ, ฝ่ายTalkingDictญี่ปุ่น)

          086-4656032 (ฝ่ายศึกษาต่อญี่ปุ่น)

          02-2122067 (Fax)


        Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

Vejjavanit Building 206 ถ.เย็นจิต สาทร กรุงเทพ 10120

 

logo-web-new3ch


 

learn-botton   info-botton

 

upallroom-R

 

banner1155-top

 

DSC0209newwwwwwww

 

17-12-2556_14-58-32

 

30-5-2557_14-05-04555

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 1 รอบสด 

 

bank_big_classroom

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนใหญ่ 2 รอบสด

big-room

 

ห้องเรียนในสถาบัน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

ห้องเรียนเล็ก รอบวีดีโอ

green-room···

 

Red-room

 

bank_small_classroom

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ เมษายน-มิถุนายน 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

SANY04681· SANY04563

 

SANY04632

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับ กันยายน - พฤศจิกายน 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์


DSC00094

 

DSC00098

 

DSC00113

 

DSC00144

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเข้มภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด รอบมกราคม - มีนาคม··2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

IMG_0484
IMG_0501

 

IMG_0513
IMG_0475

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบเมษายน - มิถุนายน·2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

slide1

 

slide222

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบกันยายน-พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

nukrean1

 

nukrean2

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบมิถุนายน-กรกฎาคม 2557

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

bank_april_-_july_2557

 

bank2_april_-_july_2557

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov58-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2559 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ กันยายน - พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Sep-Nov59-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวภาษาญี่ปุ่นเฉพาะจุด ล่ามภาษาญี่ปุ่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น คันจิ HardCore รอบ มกราคม - มีนาคม 2560 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jan-Mar60-1

 

 

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ เมษายน - มิถุนายน 2560
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Apr-Jun60-1

 

 

รรยากาศการเรียนการสอนคอร์สติวเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น กลาง สูง  รอบ กรกฎาคม -กันยายน 2560โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์แบงค์

 

Jul-Sep60-1

 

 

ตัวอย่างข้อคิดเห็นของผู้เรียนบางคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์ จากนักเรียนในคอร์สติวสอบวัดระดับ N1

 

 

· คุณ พริบตา· วงศ์อนวัชคอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Siam Kubota Corporation

 

·· รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนกับอาจารย์ แบงค์มากค่ะ อาจารย์สอนเข้าใจง่าย รู้สึกดีที่ได้มาเรียนค่ะ อาจารย์แบงค์จะเข้าใจความเป็นคนไทยของเราว่าเราอ่อนตรงไหน ประกอบกับที่อาจารย์แบงค์เก่งภาษาญี่ปุ่นมาก ทำให้อาจารย์สอนคนไทยได้ดีมากๆ นกเชื่ออย่างนั้นค่ะ


·· อาจารย์สอนด้วยความเป็นกันเอง ละเอียด เข้าใจง่ายเน้นในจุดที่นักเรียนยังอ่อนหรือต้องปรับปรุง สอนเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ ทักษะ ในการใช้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ คำศัพท์ที่อาจารย์สอนนั้นลึกซึ้งมาก ขนาดที่อาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเอง หรือคนญี่ปุ่นไม่สามารถอธิบายได้ แต่อาจารย์แบงค์อธิบายได้อย่างละเอียดมาก บรรยากาศการเรียนรู้สึกสบายและตลกมากค่ะ อาจารย์สอนสนุกมาก ไม่น่าเบื่อเลย อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายถึงความหมายและธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นอย่างชัดเจน และลึกซึ้ง เพื่อให้นักเรียนนำมาใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน


·· นกเชื่อว่าคนไทยที่เก่งภาษาญี่ปุ่นใน ระดับอาจารย์แบงค์ในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก นกเชื่อนะคะว่าอาจารย์แบงค์จะเป็นบุคลากรสำคัญในการที่จะช่วยให้มีคนไทยสอบ ได้ระดับN1มากขึ้นค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

5atcharairat

 

คุณ อัจฉรัยรัตน์ วังแก้วหิรัญ คอร์สติวสอบวััดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ Japanese-Coordinator


·· อาจารย์จะสอนเทคนิคในการทำข้อสอบที่ดีมาก และไม่เหมือนใครค่ะ สอนวิธีการแปล Reading ละเอียดมาก รวมถึงสอนคันจิและความหมายของคำศัพท์แต่ละคำที่ลึกซึ้งมาก ซึ่งเทคนิคพวกนี้เราจะหาจากที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ


·· จากเดิมที่เคยไปเรียนที่อื่นๆในคอร์สติ วN1 กับคนญี่ปุ่นมา อาจารย์ญี่ปุ่นเองจะอธิบายไม่ได้ละเอียดได้มากขนาดนี้ค่ะ อาจารย์แบงค์จะอธิบายความหมายของคำศัพท์ และความแตกต่างของคำศัพท์ได้อย่างชัดเจนมากค่ะ

 

·· บรรยากาศในห้องเรียนจะสนุกมากเคยเรียน ที่อื่นๆมาซึ่งเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่น ก็ยังไม่สามารถอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ได้แตกฉานและละเอียดเท่ากับอาจารย์ แบงค์ค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

7suwanna

 

คุณ สุวรรณา· เอี่ยวภิรมย์กุล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น


·· อาจารย์แบงค์เก่งมากเลยค่ะ สอนสนุกและทำให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ อย่างลึกซึ้ง คำศัพท์และไวยากรณ์หลายคำที่ดิฉันเคยได้ยิน แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ แต่อาจารย์แบงค์สามารถอธิบายให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ประทับใจตรงนี้มากค่ะ

 

·· ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่มีคอร์สเรียนN1ดีๆแบบนี้ ซึ่งเป็นคอร์สที่ไม่ค่อยมีคนไทยกล้าสอนเท่าไร ทำให้ดิฉันได้มาเรียนที่นี่ ได้เจออาจารย์ที่เก่งจริงๆและยังได้รู้จักกับเพื่อนๆใหม่ในชั้นเรียน ได้share ข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนในวงการเดียวกันค่ะ· ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

DSC019261

 

คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น TRADING COMPANY

เหตุที่ตัดสินใจเรียน N1 กับอาจารย์แบงค์

- ตอนแรกคิดมาตลอดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น ควรเรียนกับเจ้าของภาษาดีที่สุด แต่คอร์ส N1 ในไทยที่เปิดมีน้อยมาก Serch ใน Internet เจอแต่อาจารย์เป็นคนไทย ยังลังเลอยู่พอสมควร แต่คอร์สเรียนด้วยตัวเองกับไวยากรณ์คงจะมีความคืบหน้าน้อย จึงตัดสินใจมาเรียน

- พอได้มาเรียนกับอาจารย์แล้ว ขอแสดงความนับถือจริงๆ เพราเท่าที่เรียนกับอาจารย์คนไทยจะรู้สึกในส่วนของตัวเอง แต่อาจารย์แบงค์รู้กว้าง และสามารถล้วงลึกในแต่ละแขนงได้ด้วย หายากนะคะในเมืองไทย

- ได้ความรู้จากตำราเรียนด้วย ได้ความกระจ่างในภาษาญี่ปุ่นที่ยากที่เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้วย ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

- คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนในครั้งนี้ นอกจากจะนำไปสอบวัดระดับ N1 แล้ว ยังจะนำไปเป็นพื้นฐานในการทำงานต่อไป


youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16-8-2556_10-06-50

 

คุณเอกรินทร์ โฮ       คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Marubeni Corp

 

ความจริงแล้ว ครั้งนี้เป็นการสอบวัดระดับ N1 ครั้งที่ 4 ของผม ความจริงผมได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะสอบ N1 แล้ว เพราะเคยคิดว่าวันหนึ่งๆ ทำงานก็ยุ่งแล้วยังจะต้องมาอ่านหนังสือ แถมเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก แถมไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นซึ่งสามารถฟัง พูดภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลา


แต่วันหนึ่ง เพื่อนที่ทำงานก็แนะนำอาจารย์แบงค์ให้ ผมเลยลองเปิด Web ดูรู้สึกว่ามีคนสอบ N1 ผ่านเยอะ ทั้งๆที่บางคนยังไม่เคยไปญี่ปุ่นเลย ผมเลยคิดจะลองอีกซักครั้งหนึ่ง และเป็นจังหวะที่ผมคิดจะหางานอยู่ด้วย พอมาเรียนรู้สึกว่าในPart ที่คิดว่ายากแสนยาก พอใช้วิธีตีโจทย์ของอาจารย์ก็ทำให้ทำได้ และอาจารย์ก็มีการพูดนอกเหนือที่เรียน แต่แฝงคำศัพท์ในพื้นด้วย และที่ผมชอบอีกอย่าง อาจารย์มีการสอบจำลองหลายรอบ ซึ่งทำได้สมจริง มีใบประกาศผลคล้ายๆ สอบวัดระดับจริง ทำให้เรารู้ว่าเราต้อง Boost ในจุดไหนพิเศษ


ตอนนี้ก็สอบข้อสอบจำลอง 2 รอบแล้ว ซึ่งผ่าน 2 รอบ ผมก็คาดหวังว่ารอบ 3 และสอบจริงจะผ่านได้และเดินทางสู่ความฝันขั้นต่อไป สุดท้าย ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ขยันสอน นัดสอน เพิ่มเวลา และพยายามและดูแลสุขภาพ มีลูกศิษย์มากมายนะครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16-8-2556_10-07-39

 

คุณ รุ่งทิวา จงสิริฤกษ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น    สถานที่ทำงาน AZ Scieree (Thailand) Co.,Ltd


·ความประทับใจที่มีต่อสถาบัน อาจารย์สอนสนุก สอนแบบไม่เครียด แต่ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้เยอะ เนื่องจากการเรียนการสอนใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนก่อนสอบวัดระดับจริง จึงจำเป็นที่อาจารย์จะต้องสอนแบบอัดความรู้ให้นักเรียนให้มากที่สุด ทั้ง grammar ,ทั้งคำศัพท์ เทคนิคการทำข้อสอบต่างๆ ซึ่งคิดว่าถ้านักเรียนจดจำที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ได้มากที่สุด+ความขยันความตั้งใจมากๆ ก็คิดว่าน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดี ซึ่งก่อนมาเรียนคิดว่าการสอบที่อะไรที่ยากเกินเอื้อม สำหรับN1 แต่กำลังใจที่ได้จากอาจารย์ และความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์ ที่อยากจะให้นักเรียนสอบให้ผ่านให้ได้ ทำให้เรามีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น อยากจะสอบให้ได้จริงๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากจริงๆค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

16-8-2556_10-07-13

 

คุณ ศิริพร เขียวเครือ  คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

 

อาชีพ เลขานุการ/ล่าม สถานที่ทำงาน บ. ชิโรกิ คอร์ปอร์เรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด


ครั้งแรกที่หาข้อมูลในการเรียนติวสอบวัดระดับN1 ก็รู้สึกว่าหาที่เรียนยากมากเพราะเนื้อหาที่ยากมาก และถ้าไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็คงไม่เข้าใจเนื้อหาและความหมายได้ทั้งหมด จนได้มาเจอโรงเรียนอาจารย์แบงค์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการยอมรับนับถือมากในหมู่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น และเมื่อมีโอกาสได้มาเรียนจริงๆ ก็ได้รู้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาเรียนเลยว่า “มาถูกที่แล้ว”

 

อาจารย์แบงค์ไม่เพียงเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่นลึกซึ้งดีมากเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ดีเป็นอย่างดี มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เรียน ทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ และได้รับความรู้รอบตัวที่เป็นประโยชน์นอกจากเนื้อหาในหนังสือเรียน ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่เอาใจใส่และแนะนำสิ่งดีๆสอนเคล็ดลับเทคนิคและวิธีการคิดที่ถูกต้องในการเรียนให้กับทุกคนค่ะ

 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_N11

 

คุณจิรายุ ตระการพฤกษ์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ นักศึกษา···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

·· สำหรับผมอาจารย์แบงค์เป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเลยครับ ครั้งที่ผมได้รู้จักกับอาจารย์นับมาตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ 3 ปี แล้วครับ ซึ่งอาจารย์เป็นคนที่น่าทึ่งและเข้าใจในตัวนักเรียนว่าควรปรับปรุงส่วนไหนเพื่อพัฒนาตนเองบ้าง แต่นั่นก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เด่นที่สุดของอาจารย์ครับ แต่เป็นความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาในการสอนนักเรียนทุกคนให้ได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุดทั้งที่ใช้ไปสอบได้และใช้ในชีวิตประจำวันได้


··ซึ่งสำหรับผมแล้วอาจารย์เป็นคนที่ช่วยพัฒนาระดับภาษาญี่ปุ่นของผมจากสมัยที่เข้าคอร์สแรกของอาจารย์ตอน N3 จนกระทั่งต่อยอดไปเรียน N2 จนผมสามารถสอบ N2 ผ่านในครั้งที่ 2 ของการสอบได้ ซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่คิดมาก่อนว่าจะผ่านเพราะผมเองก็ไม่ได้เรียนเอกญี่ปุ่น แต่อาศัยการฟังเพลงญี่ปุ่นและดูอนิเมะในการฝึกภาษาญี่ปุ่น แต่อาจารย์กลับสามารถช่วยให้ ผมพัฒนาตัวเองได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดิอนจนตอนนี้ผมสามารถท้าทายกับN1 ได้


·· ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณอาจารย์แบงค์มากๆครับ สำหรับทุกๆอย่าง สำหรับทุกๆการสั่งสอนที่ทำให้ผมมาได้จนถึงจุดๆนี้ ถึงแม้ว่าจบคอร์ส์N1หรือสอบผ่าน N1 แล้วผมก็จะยังเอาสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์แบงค์ไปต่อยอดขึ้นไปอีกในอนาคต เพื่อที่จะได้มีประโยชน์ในการทำงานในวันข้างหน้าอีกครับ และสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้อาจารย์แบงค์รักษาสุขภาพเพราะอาจารย์ทุ่มเทกับนักเรียนมากจนบางครั้งก็ลืมคิดถึงสุขภาพตนเอง และก็อยากให้อาจารย์ยังคงความทุ่มเทใส่ใจต่อนักเรียนทุกคนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับ และในอนาคตถ้าผมมีสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นอีก ผมจะกลับมาหาอาจารย์อีกแน่นอนครับ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

11-12-2556_N14

 

คุณสุดารัตน์ อินทร์ช่วย คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น···· สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Freelance

 

·· คอร์ส N1 เป็นคอร์สที่โหดแต่อาจารย์แบงค์สอนได้สนุกมากเลยค่ะ ระดับN1 ค่อนข้างยากและต้องใช้ความพยายามมากเลยทีเดียว แต่อาจารย์แบงค์ก็ยังมีพลังเหลือเฟือจริงๆ ขนาดอาจารย์ป่วยก็ไม่ยอมหยุดพัก ประทับใจสุดๆค่ะ เคยเรียนกับอาจารย์ตอนคอร์ส N2 แล้วสอบผ่าน อาจารย์ก็ยังทุ่มเทกับการสอนอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะ


·· ขอบคุณอาจารย์และโรงเรียนมากๆค่ะ ประทับใจการเรียนกับที่นี่มาก ไม่ใช่เพราะอาจารย์คนเดียวที่เอาใจใส่นักเรียน แต่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็น่ารักมากๆเลยค่ะ สุดท้ายแม้การสอบครั้งนี้ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เสียใจค่ะ เพราะความรู้ที่ได้จากโรงเรียนอาจารย์แบงค์ได้นำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆ ถือว่าคุ้มแล้วค่ะ และก็ยังได้เพื่อนร่วมคลาสน่ารักๆอีกหลายคนเลยค่ะ


·· สุดท้ายขอให้อาจารย์มีลูกศิษย์เข้ามาเรียนที่นี่เยอะๆนะคะ ยังไงก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ส่วนหนึ่งค่ะ

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

Chatchaya

 

คุณชัชชญา ผ่องภรพล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา

 

·· ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์มากๆค่ะไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง เพราะสิ่งต่างๆ ที่อาจารย์ทำให้มากมายจริงๆค่ะ ทำให้หนูมีความรู้มากขึ้น จากที่เคยเข้าสอบหลายครั้ง และไม่ผ่าน เพราะจับจุดไม่ถูกว่าควรจะอ่านจากตรงไหน เริ่มจากอะไร แต่พอได้มาที่นี้ ทั้งบรรยากาศในห้อง ทั้งสื่อการสอน ตำราต่างๆทำให้รู้สึกว่าไม่ยากอีกต่อไป


·· นอกจากความรู้ด้านภาษา อาจารย์ยังเสริมความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ เพิ่มเติมให้อีกมากมาย ทำให้ห้องเรียนไม่เคยน่าเบื่อเลย ดีใจมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่และเจออาจารย์ที่น่ารักอย่างอาจารย์แบงค์ อาจารย์คือบุคคลสำคัญสำหรับหนู และ สำหรับคนเรียนภาษาญี่ปุ่นจริงๆค่ะ


··

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

Yuthana

 

คุณยุทธนา เทพมาลัย คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัทอีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

·· ความรู้ที่อาจารย์สอน สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดี คือ สอนตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเนื้อหาที่กระชับ และเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ ต่างจากที่เคยเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าหาได้ยากที่จะมีคอร์สที่สอนโดยอาจารย์ชาวไทยที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ระดับนี้


·· ผมอยากจะขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ได้จุดประกายความหวังให้ผมอีกครั้ง ให้เห็นความเป็นไปได้ที่จะสามารถสอบผ่านระดับ N1 ได้ ถ้าหากได้ทบทวนเนื้อหา และหาความรู้เพิ่มเติมตามที่อาจารย์แนะนำ หลังจากที่ได้เคยล้มเลิก ความตั้งใจไปแล้วจากผิดหวังกับการสอบหลายๆครั้งที่ผ่านมา


··

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

Pornpimol

 

คุณพรพิมล สธนกุล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ Coordinator สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา NOK บางปะอิน

 

·· อาจารย์แบงค์ทุ่มเทให้กับการสอนอย่างมาก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะให้ทุกคนสอบผ่าน อาจารย์แบงค์จัดหนัก จัดเต็ม ให้ผู้เรียนได้รับมากที่สุด เท่าที่อาจารย์จะให้ได้ ก่อนสมัครเรียน


·· เคยคิดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ที่ต้องเสียค่าเรียนและเดินทางมาเรียนไกล แต่เมื่อได้เห็นความทุ่มเทของอาจารย์แบงค์เรียกได้ว่าเกินคำว่าคุ้ม เพระอาจารย์ให้ด้วยใจ ใจของคนที่มีภาษาญี่ปุ่นในหัวใจ และอยากให้คว้าความภาคภูมิใจของตัวเองมาให้ได้ เหมือนอย่างอาจารย์แบงค์


 

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

sasitala

 

คุณศศิธรา อินต๊ะนอน คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ พนักงานบริษัทญี่ปุ่นสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดอยุธยา

 

·· ขอขอบคุณอาจารย์ที่เปิดคอร์สติวสอบ N1 ดีๆแบบนี้ เพราะหาได้ยากจริงๆในประเทศไทย· ต้องบอกเลยว่าจริงๆได้ล้มเลิกความตั้งใจในการสอบ N1 ไปแล้ว เข้าสอบไม่ต่ำกว่า 7 ครั้ง ตั้งแต่ระดับ 1 จนมาถึง N1 แต่ไม่เคยผ่านเลยสุดท้ายได้ตัดสินใจไปเรียนคอร์สติวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี แต่ผลก็ออกมาเหมือนเดิมคะแนนดีขึ้นและยังไม่ผ่าน


·· หลังจากล้มเลิกความตั้งใจไปได้ไม่นานก็มาพบเว็บไซท์ของโรงเรียน และพบว่ามีนักเรียนมาเรียนกับอาจารย์เยอะมาก· หลายคนสอบผ่าน และยิ่งไปกว่านั้นความตั้งใจที่จะกลับมาสอบ และมาเรียนกับอาจารย์ก็คือมีเพื่อนคนนึงสอบผ่านและบอกว่าเพราะมาลงเรียนที่นี่· จึงสมัครเรียนอย่างไม่ลังเล·


·· หลังจากได้เข้าเรียนหลายครั้งจนถึงปัจจุบันพบว่าอาจารย์สอนดีตั้งใจจริง· และมีเทคนิคมากมายให้ไปทำข้อสอบ วิธีการสอนคล้ายกับที่ไปญี่ปุ่นเน้นทักษะทั้งหมดในระยะเวลาสั้นๆ แต่อาจารย์สามารถอธิบายได้กระจ่างมากกว่าที่ไปเรียนมา· สุดท้ายอยากบอกอาจารย์ว่าถ้าเจออาจารย์เร็วกว่านี้ก้คงไม่เสียตังค์ไปเรียนที่ญี่ปุ่นแน่เลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ทำให้มีกำลังใจและมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

benjaporn-show

 

คุณ เบญจพร จุละยานนท์คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Sumitomo Rubber Thailand

 

   ความรู้สึก ก่อนเรียนมีปัญหา Part Reading มากๆ จับประเด็นหลักของเรื่องไม่ค่อยได้แต่พออาจารย์สอนหลักการอ่านและวิธีการจับประเด็น ทำให้สามารถอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น มีหลักการโดยไม่มั่ว คำศัพท์ก็เรียนเสร็จในห้องเรียนก็มาก รวมถึงการแปลประโยคตัวอย่างของอาจารย์ก็เข้าใจง่ายค่ะ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ด้วย


   ความประทับใจ อาจารย์เสริมเวลาเรียนโดยไม่เน้นเรื่องผลกำไรมากมาย รู้สึกดีและประทับใจ เรียนแล้วได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้ course หน้าคิดว่าจะเรียน course ล่ามหลังจากผลสอบวัดระดับออกแล้ว ขอบคุณอาจารย์มากๆ ที่ให้ความรู้คะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

orrana-show

 

คุณ อรณา ยางงาม คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Nikkaki (Thailand) Co.,Ltd.

 

   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้อายอยากสอบ N1 ก่อนหน้านี้อายไม่เคยคิดที่จะสอบ N1 เลย คิดเพียงแค่ว่า N2 ก็น่าจะเพียงพอแล้ว อายประทับใจวิธีการสอนของอาจารย์แบงค์ตั้งแต่คอร์ส N2 จึงอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป อาจารย์ทำให้อายเข้าใจว่า N1 ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมถ้าเราพยายาม ทุ่มเทและตั้งใจ ตอนนี้อายกำลังพยายามอยู่ค่ะ วันที่ 7 ธันวานี้อายจะทำให้เต็มที่ ถ้ายังไม่ได้ก็จะทำให้ใกล้เคียงที่สุดและจะพยายามต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ


   ขอบคุณอาจารย์แบงค์ที่ทุ่มเทกับการสอน ขอบคุณที่ทำให้อายรักภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น การที่ได้มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ทำให้เป้าหมายของอายเปลี่ยนไป จากที่แค่คิดว่าแค่สอบผ่านก็พแล้วแต่ตอนนี้นอกจากจะต้องสอบให้ผ่านแล้ว เราควรใช้ความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับงานมากขึ้น ได้นำสิ่งที่เรียนไปใช้จริงๆ ขอบคุณมากๆ นะคะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimnip-show

 

คุณ Pimnipa คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ พนักงานบริษัท สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Keihin Asia Bangkok

 

    เป็นครั้งแรกที่ได้มาลงเรียน คอร์สภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์แบงค์ค่ะ รู้สึกประทับใจมากกับหลายๆ อย่าง ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ความตั้งใจที่อาจารย์มีและต้องการถ่ายทอด อย่างไม่มีปิดกั้น ความรู้ที่อาจารย์มีไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาญี่ปุ่นในหลายๆ ด้วย และความรู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์ก็พยายามจะสอดแทรก สร้างแรงบันดาลใจให้มีความสนใจมุมอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่ภาษา คันจิ ไวยากรณ์ คำศัพท์ แต่เป็น สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความคิด ความเชื่อ ที่มาที่ไปต่างๆ เท่าที่เวลาจะมาสามารถเอื้อให้อาจารย์สอดแทรกได้ โดยส่วนตัวคิดว่าอาจารย์คงรักภาษาและความเป็นญี่ปุ่นมากจึงศึกษาจนมีความรู้มากมายขนาดนี้ และมีความเป็นคุณครูผู้ให้สูงจริงๆ รู้สึกประทับใจในการสอนของอาจารย์มากๆ ค่ะโดยส่วนตัวได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากๆ คะ และเชื่อว่านักเรียนทุกๆ คน ก็จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะที่เรียนจบไปแล้ว หรือนักเรียนที่สนใจจะพัฒนาตัวเองในด้านภาษาญี่ปุ่นที่จะมีโอกาสเข้ามาศึกษากับอาจารย์ในอนาคตค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimtong-show

 

คุณ พิมพ์ทอง จึงทวีสูตร คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น นสถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท นิกอน ประเทศไทย

 

   ขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ ที่ทุ่มเทเต็มที่กับการสอนพวกเรา เนื้อหาที่เรียนกับอาจารย์นั้นสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง และนำไปเป็นเทคนิคในการสอบ N1 ได้ วิธีการสอบอาจารย์นั้น เป็นการกระตุ้นให้ได้อ่านทบทวนช่วยจำ เพราะสอบเกือบๆ จะทุกครั้งที่มาเรียน ทำให้เราเห็นจุดที่ตัวเองยังขาดไปและนำกลับไปแก้ไขเพื่อสอบในอาทิตย์ถัดไป


ส่วนวิธีการสอนนั้น รู้สึกประทับใจตรงที่


   - เนื้อหาการเรียน อาจารย์ให้เยอะมาก แต่ก็ให้วิธีช่วยจำไปพร้อมๆ กันด้วย

   - มีการนำเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเข้ามาสดแทรกทำให้ไม่ง่วง เช่น เรื่องการ์ตูน การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

   - อาจารย์มีการอธิบายให้เข้าใจง่าย คำที่เคยใช้สับสน อาจารย์ก็สามารถอธิบายได้อย่างกระจ่างครบถ้วน


   จากนี้ไปถ้ามีโอกาสก็จะมาลงคอร์สอื่นกับอาจารย์อีกนะคะ ขอบคุณค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

wanicha-show

 

คุณ วนิชชา ประมาณ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท Hirosei (Thailand) Co.,Ltd.

 

    ก่อนมาเรียนโรงเรียนอาจารย์แบงค์รู้สึกว่าการสอบระดับ N1 เป็นอะไรที่ยากมาก คงไม่มีวันทำได้ แต่เมื่อได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์ อาจารย์ได้สอนและบอกจุดเทคนิคที่ทำให้เราสามารถไปใช้ในข้อสอบ รวมถึงการทำงาน ทำให้มีกำลังใจการสอบวัดระดับ N1 ทั้งที่ตอนแรกคิดว่า N2 คงพอสำหรับเราแล้ว


   ประทับใจในความเป็นกันเอง และความทุ่มเทในการสอนของอาจารย์ที่มีต่อนักเรียน อาจารย์นัดเรียนแต่เช้า เลิกเรียนเกือบบ่าย 2 ทุกวันอาทิตย์ เห็นอาจารย์มีเวลาพักทานข้าวแค่ 10 นาที อาจารย์เป็นครูที่มีจิตวิญญาณของคความเป็นครู ซึ่งเราทุกคนในคลาสสัมผัสได้ ขอขอบคุณอาจารย์จริงๆ ค่ะ


   สัญญาว่าจะพยายามทำข้อสอบให้ผ่านให้ได้ และในโอกาสหน้าจะกลับมาเรียนคอร์สล่ามกับอาจารย์อีกแน่นอนค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

areeN1-2015

 

คุณ อาจรีย์ เสรีวัลลภ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา บริษัท มิตซุย(เอเชีย) จำกัด

 

   ไม่เคยสอบ N1 มาก่อนเลย แต่พอปีนี้ตั้งใจว่าจะสบ ก็ลองหาข้อมูลติวใน Internet ซึ่งโรงเรียนที่หาเจอ และตั้งใจจะสมัครเรียนไม่ใช่โรงเรียนอาจารย์แบงค์ แต่หลังจากนั้น ได้ปรึกษากับเพื่อนว่ามีโรงเรียนที่ไหนบ้าง เพื่อก็พูดชื่ออาจารย์แบงค์ขึ้นมา และบอกว่าศรัทธาในตัวอาจารย์แบงค์เพื่อนคิดว่า เพื่อนสอบผ่าน N2 ได้เพราะอาจารย์แบงค์ จึงตัดสินใจมาสมัครเรียนที่โรงเรียนอาจารย์แบงค์ พอได้มาเรียนจริง ก็รู้สึกว่าอาจารย์ทุ่มเทในการสอน คงไม่มีโรงเรียนไหน ที่จะสอนก่อนเวลาสอนเกินเวลา สอนนอกเวลา เรียนชดเชยในวันที่ขาดไปได้ อาจารย์ไม่ได้สอนเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเล่าประสบการณ์ และสอนหลักพื้นฐานวิชาอื่นๆ ให้ด้วย รวมทั้งการจัดสอบ เพื่อทดลองความสามารถ ขอบคุณอาจารย์ที่ต้องมานั่งคำนวณคะแนน ทำใบประกาศผมให้ รู้สึกตัดสินใจไม่คิด ที่มาเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะ ยังไม่รู้ว่าผลการสอบ N1 ครั้งแรกจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่ได้จากอาจารย์ไปเกินร้อยแล้วค่ะ ของดีต้องบอกต่อค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

ornsudaN1-2015

 

คุณ อรสุดา สุวิกะปกรณ์กุล คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Hino Motor Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

 

   เรียนกับอาจารย์มาตั้งแต่คอร์ส N2 รู้สึกประทับใจในความทุ่มเทและความตั้งใจในการสอนของอาจารย์ ทั้งสอนเกินเวลาในคอร์ส ทั้งจัดสอบพิเศษ นัดเรียนเสริมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ คือพูดได้เลยว่าคงหาสถาบันไหนที่สอนแบบอาจารย์ไม่มีอีกแล้ว มาครั้งนี้ในคอร์ส N1 ก็ยังได้รับสิ่งดีๆ และยังเห็นความทุ่มเท และมุ่งมั่นของอาจารย์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เรียนกับอาจารย์ในคอร์ส N1 นี้ นอกจากจะได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการสอบแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นในด้านต่างๆ อีกด้วยทั้งการวางตัว ความคิดในแบบคนญี่ปุ่น ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ซึ่งอาจารย์จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังขณะที่เรียนถึงหัวข้อหรือคำศัพท์ที่พอจะ ไปโยงไปได้ เรียกได้ทั้งความรู้และความบันเทิงเลยทีเดียว อาจารย์ทำให้มั่นใจว่าเราสามารถสอบผ่าน N1 ได้ จากที่เคยกลัวในความยาก และกิติศัพท์ที่ล่ำลือของระดับสุดหินนี้ การสอบในครั้งนี้ไม่ว่าจะผ่านหรือไม่จะขอตั้งใจทำให้เต็มที่ให้สมกับความ ทุ่มเทของอาจารย์ค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

pimsineeN1-2015

 

คุณ พิมสินี วังยายฉิม คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ  สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา Sumitomo Rubber Thailand

 

   ถ้าเป็นไปได้อยากเรียนรอบสดมากกว่าค่ะ เพราะบรรยากาศจะคึกคักกว่า มีส่วนร่วมได้เยอะกว่า แต่เนื่องจากเวลาไม่ตรง จึงต้องลงรอบ vdo แทน จากที่เรียนรู้สึกว่าอาจารย์ตลก มุขเยอะ ทำให้ห้องเรียนสนุกสนาน เฮฮามาก และเรื่องเรียนก็มีทริคเยอะให้ช่วยจำดีค่ะ จากที่ไม่รู้ว่าจะจำอย่างไรดีให้จำง่าย พอได้มาเรียนก็รู้สึกว่าจัดระเบียบวิธีกการจำได้ดีกว่าเดิมค่ะ เช่น จำเป็นแผนภาพ จำด้วยประโยค จำเป็นเซ็ทๆ เป็นต้น แล้วก็อาจารย์ก็ทุ่มเทกับการสอนมากๆ จะเสริมและสอนเกิดเวลาตลอดสัก 1 -2  ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนสูงสุด จุดนี้รู้สึกคุ้มกับค่าเรียนที่เสียไปมากๆ ค่ะ แล้วก็รับรู้ได้เลยว่าอาจารย์ทุ่มเทเพื่อนักเรียนขนาดไหน ขอบคุณอาจารย์มากๆ นะคะ ถึงแม้ว่าผลสอบจะดีหรือไม่ดี สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัยวเองว่าจะขยันตามที่อาจารย์บอกหรือเปล่า แต่ความรู้ที่ได้จะได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานแน่นอนค่ะ ดีใจที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ อาจารย์แบงค์ค่ะ ถ้ามีโอกาสก็อยากมาลงเรียนคอร์สต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ตัวเองค่ะ พวกทักษะล่าม คำช่วย เป็นต้น ก็อยากเรียนค่ะเพราะไม่ค่อยมีที่ไหนสอนเลย คอร์สของที่นี่มีครอบคลุมสำหรับที่ใช้ในการทำงานดีค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

thitinunN1-2015

 

คุณ ฐิตินันท์ รัตนรังษิวัฒน์ คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ Sale สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา toray plastic precision Thailand co.,ltd

 

   เคยเรียนพิเศษตอนสอบ N2 แต่ไม่ผ่าน เลยพยายามอ่านหนังสือเองสุดท้ายก้ไม่ผ่าน เคยคิดมาตลอดว่าอ่านเองก็สอบได้เหมือนกัน ไม่เห็นต้องเสียเงินเรียน จนถึงตอนนี้สอบ  N1 มาแล้ว 2 ครั้งไม่ผ่าน เลยตัดสินใจที่จะมาเรียนอีกครั้ง เพราะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ เจอข้อมูลของโรงเรียนอาจารย์แบงค์ทาง Internet เห็นว่ามีคนทำงานมาเรียนส่วนมาก ราคาสู้พอไหว จึงตัดสินใจมาเรียน (แบบไม่คาดหวังอะไรมากมาย)

 

   สรุปตอนมนชั่วโมงเรียน แทบไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำ กลัวพากซ็อตเด็ด อาจารย์มักสอนความรู้รอบตัวให้ด้วย ถึงไม่สนใจแต่หุก้ได้ยินไปแล้ว ความรู้ก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจ รู้ตัวว่าเป็นคนขี้กียข โดดเรียนประจำสมัยเรียน แต่ก็ลากตัวเองเรียนคอร์สอาจารย์แบงค์ได้ เพราะกลัวอดได้ความรู้ ตอนเรียนไม่ง่วงเพราะอาจารย์ชอบเม้าท์มอยสนุกสนาน สลับกับ กดดันไปพลาวๆ เดรียดดี ไม่ง่วงเลยค่ะ นอกจาก N1 แล้ว program อื่นๆ ของโรงเรียนก็น่าสนใจ หัวใจของโรงเรียนกวดวิชา คือ นักเรียนเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งที่นี่ก็ทำได้ดี ครั้งต่อไปถ้าคิดอยากจะเพิ่มความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นก็คงคิดถึงที่นี่เป็นที่ แรก  เพราะประทับใจในตัวอาจารย์ และลักษณะของธุรกิจที่ดูไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จนเกินไป คิดถึงผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ ก้ขอให้โรงเรียนดีๆ แบบนี้คงความดีและจุดเด่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนอาจารย์ด้วยค่ะ (ไว้มีลูกจะพาลูกมาเรียนะคะ)youtube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

anunyaN1-2015

 

คุณ อนันญา ภาคแก้ว คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นN1

อาชีพ ล่ามภาษาญี่ปุ่น สถานที่ทำงาน/สถาบันที่ศึกษา

 

   วันแรกที่มาเรียน รู้สึกกังวลใจว่าเราเรียนรู้เรื่องมั้ย เพราะไม่ได้จบด้านภาษาญี่ปุ่นมา พื้นฐานก็ไม่ค่อยแน่น แต่ด้วยความที่อยากสอบผ่าน N1  เป็นไงเป็นกันมั่นใจว่าอาจารย์สอนดีแน่ๆ .... ก็เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจารย์แบงค์สอนดีมากค่ะ มีการทบทวนพื้นฐานให้ด้วย ที่ประทับใจมากๆ คือ อาจารย์สอนเร็วเลิกช้า สอนเกินเวลา ซึ่งการสอนเกินเวลาแทบหาไม่ได้เลยในบรรดาโรงเรียนสอบภาษาญี่ปุ่นเท่าที่ รู้จัก รู้สึกได้ถึงความเต็มที่สมกับความใส่ใจของอาจารย์  โดยส่วนตัวแล้วไม่ว่าจะสอบผ่านหรือไม่ นั้นไม่ใช่ประเด็น แต่ความรู้ที่ได้รับมาจากการสอนของอาจารย์ มันทำให้เรานำไปต่อยอดได้ในการทำงาน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน และที่สำคัญคือ “เทคนิคการคิดและตีความ” มีความจำเป็นอย่างมากในหารเป็นล่ามสิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับคำชี้แนะของ อาจารย์ รู้สึกดีใจมากที่เลือกเรียนกับอาจารย์ค่ะyoutube-logo1

Click ดูวีดีโอ
บทสัมภาษณ์

 

 

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ วิชญาภรณ์ ศศิสกุลพร (อิง) คุณ จิรพล จันทรัตน์ (ซัน) คุณ อีฟ เนติวุฒิสาร (อีฟ) คุณ วีรยา บูชา (ใหม่) คุณ ณัฐนันท์ (ปีเตอร์) คุณ ธนพงศ์ พันแสง (เซพ)

 

นักเรียนคอร์สติว N1 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N2 เมษา-มิถุนา 2558 รอบ VDO นักเรียนคอร์สติว N3 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด นักเรียนคอร์สติว N4 เมษา-มิถุนา 2558 รอบสด

 

บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิก บริษัทเอกชน


ครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ฟรีแลนซ์)

นักศึกษาปริญญาโท นิด้า


นักเรียน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา

 

N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
N1jul2015
des1

 

slide170259 complete-R-sep-nov2557

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ ทรายทอง ทิพย์มูล คุณ ปานชาติ มิตรกูล คุณ วีรชาติ เครือโชติกุล คุณ กิตติพงศ์ ศกุนตนาค คุณ รุ่งโรจน์ แสงกิติโกมล คุณ ภัสรา เทพบุญ

 

นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N4 กันยา - พฤศจิกา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น นวนคร ปทุมธานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (สอบ Pat 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปี 2557 ได้เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย)
Engineer Isuzu
Progarmmer
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมิติเวชพนักงานบริษัท Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co.,Ltd.


 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

banner070358-2 complete-R-apr-jun2557

 

narumonshows 11 patcharinshows

 

คุณ ชุติรัตน์ ธรรมเสมา คุณ วิไลลักษณ์ สุขทรัพย์ คุณ ไอลดา ปัฏยัตต์โยธิน คุณ รัตนา เพิ่มสุขจารุทรัพย์ คุณ อรอมล จงเสริมศิริกุล คุณ ภัทร์ลภา นากาโอะ

 

นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N1 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N2 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด นักเรียนคอร์ส N3 เมษา-มิถุนา 2557 รอบ VDO นักเรียนคอร์ส N4 เมษา-มิถุนา 2557 รอบสด

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น


ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Thai Kansai Paint Co.,Ltd นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Secretary for Administration

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พนักงานบริษัท ninpponflour mills (Thailand)

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-apr-jun2556 complete-R-apr-jun2556

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ เอกรินทร์ โฮ คุณ สุดารัตน์ อินทร์ช่วย คุณ กนกพล โลหรัตนวิศิษฎ์ คุณ วรรณวิมล ขำพวง คุณ จริยา เผ่าพันธ์ คุณ ปัญญ์ ทวีพงศากร

 

ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Marubeni Corp


ล่ามภาษาญี่ปุ่น Freelance Interpreter วิศวกร Design บริษัท Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co.,Ltd

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท YIT(ประเทศไทย)จำกัด

ลูกเรือสายการบิน Japan Airlines

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

 

complete-L-sep-nov2555 complete-R-sep-nov2555

 

narumonshows patcharinshows

 

คุณ พริบตา วงศ์อนวัช คุณ นันทวดี ลิ้มทวีวัฒน์ คุณ อโนชัน ชาลีวัฒน์ คุณ จิรายุ ตระการพฤกษ์ คุณ รัชฏา โอกาวา คุณ นิชนันท์ มาสตูล

 

ระดับ N1 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N2 ระดับ N2

 

ล่ามภาษาญี่ปุ่น บริษัท Siam Kubota Co.,Ltd


ล่ามภาษาญี่ปุ่น


พนักงานบริษัทญี่ปุ่นนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

พนักงานบริษัทเอกชน Yonekyu Corporation


สถาปนิก บริษัทนวภัทรจำกัด

 

N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015 N1jul2015
des1

Tags: PAT7.3 | pat7.3อาจารย์แบงค์ | ติวpat7.3 | ติวpatญี่ปุ่นระบบใหม่ | ติวTCASญี่ปุ่น64 | ติวญี่ปุ่นมปลาย | ติวญี่ปุ่นเข้ามหาวิทยาลัย | ติวแพท7ญี่ปุ่น | เรียนญี่ปุ่นPAT7.3

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 เวลา 18:54 น.